Franchising

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Att bli egen företagare är en dröm för många, men alla har inte en egen affärsidé som är tillräckligt bärkraftig. Franchising kan bli ett bra sätt att prova sina vingar som egen företagare. Rätt hanterat och kopplat till rätt person kan detta koncept bli en väg att förverkliga drömmen.

Info

Att vara franchisetagare

Att jobba som franchisetagare skiljer sig från andra jobb. Du behöver inte bekymra dig om reklam, marknadsföring, administration eller utveckling av produkter. Genom att ha ett färdigt och beprövad affärskoncept att arbeta utifrån får du hjälp med att komma igång och dina startrisker minskar. Du hyr konceptet och driver din egen verksamhet med en redan inarbetad och framgångsrik affärsidé. Idag finns mer än 200 franchisekoncept i Sverige och varje dag kommer nya. Ekonomisk rådgivning, glassförsäljning, snabbmatförsäljning, städning och personaluthyrning är några exempel.

Komma i gång

Franchising innebär att någon som har ett framgångsrikt affärskoncept erbjuder andra att mot en avgift få tillämpa detta för egen affärsverksamhet. För att komma igång krävdes tidigare ofta en betydlig startavgift och det var inte så lätt att starta verksamhet utan kapital eller lån. Då var det nästan bara restaurang eller fast food idéer som symboliserade franchising. Men idag när det finns en hel del andra franchisekoncept är det mycket lättare att starta. Specialdesignade barnböcker, städhjälp, hemtjänst, heminredning och olika datautbildningar är några exemplar av de nya franchisekoncept som man kan starta utan att själv behöva satsa extremt mycket pengar.

Men, en franchisetagare måste ändå vara beredd att ställa upp med en del av det egna kapitalet för att täcka initialkostnaderna. En möjlighet för att minska utgifterna och att finansiera verksamheten är leasing av maskiner och inventarier. För att kunna överföra ett komplett affärskoncept och starta egen franchiseverksamhet krävs ofta utbildningsinsats från din sida, vilket franchisegivaren oftast står för. Som franchisetagare behöver du alltså inte vara branschinsatt men måste ha intresse för den typen av arbete och vara beredd att satsa helhjärtat på att bygga upp ett eget stabilt företag. 

Om du har kunskap om den marknad du skall bearbeta blir det lättare för dig. Ta kontakt med andra franchisetagarna i systemet, se hur de jobbar och prata med dem. Ofta fungerar de som konsulter åt sina franchisekollegor och kan ge dig råd och tips. Om franchising är någonting för dig, var vaken och läs annonser regelbundet. Just nu är franchising populärt och flera franchisegivare söker aktivt efter företagare som passar in i deras affärskoncept. Du kan även läsa mer om franchise på nätet.


Features

Location:

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg