Ljuddesign för butiker

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Ljud i butiker skapar uppmärksamhet. Ljud får oss att shoppa. Företaget använder därför melodier och toner som ökar trivsel och för att få kunder att stanna längre och spendera mer. När det fungerar så märker vi det knappast, men dåligt ljudsatta lokaler kan få oss att backa.

Info

Sedan finns det mer sofistikerade metoder som riktat ljud. En teknik som är på frammarsch. Riktat ljud fungerar likt en ficklampa som lyser upp en begränsad yta i ett rum. Med riktat ljud kan man skapa lokala ljudmiljöer just där du vill ha ditt ljud helt utan att störa omgivningen.

Har du passion för ljuddesign och skapande? Vet du hur företaget kan använda musik i marknadsföringen? Starta en ljudbyrån och hjälp företag i jakten på rätt ljudkänsla.

Vad är ljuddesign?

Alla produkter och varumärken är i behov av bra ljud idag. Ljuddesign är arbetet med att forma en ändamålsenlig och/eller fördelaktig ljudbild för en viss produkt, miljö eller varumärke. Det handlar alltså om att via hörseln påverka en användares upplevelser.

Syftet med ljuddesign kan vara att skapa eller förstärka en produkt eller ett varumärkes identitet, exempelvis att produkten upplevs vara av god kvalitet, som prisvärd och att varumärket uppfattas som "ungdomligt", "sportigt", "traditionellt", etc. Ljuddesign kan också förbättra användbarheten hos en produkt, öka välbefinnande eller produktivitet i en arbetsmiljö samt öka försäljningen i en butiksmiljö.

Hur detta går till i konkreta fall beror på vad som ska ljuddesignas. Ljuddesign av miljöer (kallas ofta akustisk design) innebär förutom arbete med själva lokalens form och dimensioner, att låta ljudmedvetna val styra inköp av produkter, val av material, uppspelat ljud och placering av aktiviteter. På så sätt kan miljöns ljudbild medvetet formas.

Ljuddesign inom reklam och film är att konstruera passande ljud som läggs till olika scener i en film. Några exempel är fotsteg, gnisslande gångjärn, bakgrundsljud, explosioner eller dinosaurievrål. Ofta är ljuden konstruerade i en studio med hjälp av rekvisita, men man kan också spela in befintliga ljud direkt från scenen och lägga in i ljudbilden, ibland efter att ha modifierat dem.

Musik i butik är inget nytt fenomen

Att man påverkas av musik och ljud är helt klart. I England har det forskats på området och man har kommit fram till att tempoväxlingar spelar roll. Kunderna stannar längre i butiken om musiken är långsam. Detta kan utnyttjas i motsatt syfte. Man kan ha snabbare musik när man egentligen inte vill att folk ska stanna längre än nödvändigt. Exempelvis på fast Foods restauranger och i servicebutiker.

I ett fall undersökte man en engelsk vinbutik som hade en hylla med både franska och tyska viner. Om man spelade fransk musik så sålde man fem franska flaskor mot ett tyskt. Tvärtom så blev resultatet två tyska mot ett franskt. Bara genom att byta musik bytte man alltså riktning på försäljningen. Och när man frågade kunderna så visste de inte ens att de hade hört musik. Ett annat exempel handlar om äggförsäljningen i en livsmedelsbutik. Den ökade dramatiskt när man lade ut ljud med kacklande höns!

I stort sett alla butiker spelar typisk julmusik i fyra veckors tid. Mätningar visar också att folk är benägna att vänta längre i väntrum och köer när man har musik i luren.

När det fäller leksaksbutiken ska man vara extra försiktig. Det är oerhört viktigt att lägga ut musik på ett snyggt sätt. Barn får ju så mycket intryck ändå. Men barnlåtar har en förmåga att lugna ner. Samtidigt måste man tänka på att det ska vara enhetligt. Spannet från Smurfhits till finstämda klassiska barnsånger är ju stort.

Så gör du

Att man lägger ner mycket tid och pengar på att få rätt profil, rätt inredning och så vidare, är helt naturligt. Men man reflekterar kanske inte alltid över hur det ska låta i butiken. Men faktum är att kunderna påverkas av musik och att man kan styra dem i ganska stor utsträckning genom att planera in en "ljudmatta" som passar just ifrågakommande butik och dess kunder.

Du levererar välljudande ljudsystem till alla företag, butiker, restauranger, köpcentra och gallerior. För att ljudet ska ge en positiv upplevelse måste du veta hur man arbetar med ljuddesign och hur företags kärnvärden och budskap kopplas samman och formas till känslor och upplevelser med hjälp av ljud. Du kan också skapa ljud till reklam och företagsfilmer, event, långfilmer med mera.

Du arbetar både med permanenta och tillfälliga installationer. Uppdragen kan handla om butiker som öppnar, konferenser eller konserter.

Det låter olika i olika typer av butiker. Men i de allra flesta fallen är ljudet ett resultat av ett jobb som börjat med en analys. Du tittar på vilken verksamhet din kund driver, hur marknaden ser ut, hur kundgenomströmningen är och kommer fram till ett lämpligt koncept. Sedan plockar du fram förslag på lämplig musik som ska läggas in på olika dagar och tider. I de flesta fall är det musik det handlar om när du skapar en ljuddesign. Bara i vissa fall kan naturljud vara att föredra.

Dock kan musiken användas på många olika sätt. För att dämpa andra ljud till exempel. För att få folk att snabba på lite, alternativt ta det lugnt. Och naturligtvis för att handla mer. Men det är oerhört viktigt att det blir rätt musik vid rätt tillfälle och i rätt butik.

Riktat ljud kan skapas med olika tekniker och lösningar både avseende det audiella och visuella. För närvarande existerar två olika högtalarteknologier inom området: plane Waves teknologin och ultraljudsteknologin.

Trender

Att detaljhandeln försöker manipulera vårt köpbeteende är visserligen ingen nyhet. Men nu har branschen fått korn på ett nytt vapen i jakten på ökad försäljning. Tekniken kallas riktat ljud och innebär högtalare som placeras i taket och riktar en ljudstråle nedåt – en teknik som enligt på ljuddesignföretaget nu står inför sitt genombrott.

Trots att den här tekniken har funnits tillgänglig i flera år – en del museer har till exempel alla jobbat med riktat ljud i samband med utställningar – är det först i år som den börjar få fäste i detaljhandeln här i Sverige.

Den unika tekniken med riktat ljud gör det möjligt att skapa och koncentrera ljud till en specifik plats utan att det stör omgivningen. Skillnaden mellan riktat ljud och traditionella högtalare kan bäst jämföras med en ficklampa kontra glödlampa. En glödlampa lyser upp hela rummet medan en ficklampa endast den punkten som den riktar sig mot.

Ännu en fördel med riktat ljud är en effekt som går under benämningen “ljuddusch”. En ljuddusch är så precis i sitt nedslag att du kan ha flertalet högtalare bredvid varandra där varje högtalare spelar en individuell ljudslinga utan att inkräkta på varandra.

Licenser och avgifter

Att köpa musik/ljudmattor är naturligtvis inte gratis. På marknaden finns idag några större företag och många mindre. En del av kostnaden går till upphovsmännens och artisternas organisationer, Stim och Sami. Där räknar man ut priset med underlag som yta och öppettider. Är du en musikleverantör som har samarbetsavtal med Stim och Sami så underlättas naturligtvis jobbet. Du tar också en mindre uppläggningskostnad där själva analysen ingår.

Om musikanvändning

Butiksmusik är den bakgrundsmusik som spelas i varuhus och butiker. Det kan vara fråga om egna inspelade program, musik från fonogram eller vidareutsändning av radions musikprogram. Man behöver licens (tillstånd) från Stim och avgift måste betalas. Avgiftens storlek beräknas oftast med utgångspunkt i försäljningsytan med en viss minimiavgift.

När en ljudbyrå arrangerar evenemang med live- eller bakgrundsmusik är byrån i regel ansvarig för att se till att rätt avgifter betalas in till Stim och SAMI/IFPI. Detta gäller även när publiken är begränsad till anställda på ett företag eller i en organisation.

Licens hos Stim behövs alltså alltid, både för liveframträdanden och bakgrundsmusik. Har du inspelad musik, från t.ex. CD/dator, behövs dessutom en licens från SAMI/IFPI.

Är du osäker på vad som gäller är det bästa att kontakta Stim eller SAMI och fråga! Kontaktuppgifter hittar du här: www.stim.se


Features

Location:

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg