Zipline

Key Info:

500 000 kr + uppåt
Image Two

Zipline är en slags linbana där man glider fram fritt i luften hängande i en sele. En rolig attraktion som omedelbart drar många människors uppmärksamhet. Att skapa ett företag som ger människor en extrem, upprymd upplevelse som de aldrig glömmer. Det här är den utmaning som Zipline ger dig.

Details

Äventyrsturism är en växande marknad. I detta sammanhang är Zipline en unik attraktion för alla som söker extrem spänning. För dig kan det vara en utmärkt affärsmöjlighet.

Innan du bestämmer dig för att bygga en Zipline måste du först identifiera leverantörer som kan uppfylla de höga säkerhetsstandarderna det krävs. Du behöver undersöka varje detalj och testa allt tills du kommer fram till en lösning som är fullt acceptabel.

Vad är Zipline

Ett Zipline-system är mobilt och kan installeras på olika naturliga platser. Människor kan njuta av bergen och havet från en ny synvinkel. Linan är upp till 300 meter lång. Åkhastigheten kan regleras genom att justera linans vinkel i fallhöjd, samt dess spänning, varför produkten är anpassad även för yngre deltagare.

Banan består av en upphängningskabel som fungerar som en bro mellan två punkter i olika höjder och personerna som rider är monterade i en sele. Ett enda system kan innefatta ett antal parallella kablar eller transformatorer för att öka kapaciteten eller bättre anpassa sig till terrängens morfologi.

Ziplines tekniska komponenter är utformade för att göra turen till en 100% positiv upplevelse. De görs av certifierade byggnadsställningar som har högsta säkerhetsstandarder och ingen påverkan på miljön. Ett Zipline-system kan också byggas på en konstgjord plats med permanent struktur t.ex. stadion, lekplats etc.). Din uppgift då är att utforma det på det sätt som bäst integreras i miljön.

Zipline har fasta kostnader och endast ett fåtal anställda behövs för att hantera systemet.

Utrustning

Kablar - selen är en viktig del av utrustningen: den måste vara bekväm och lätt att sätta på, den måste transportera ryttaren bekvämt och säkert så att han eller hon kan njuta av upplevelsen i full tro. Kabeln är en av huvudkomponenterna, som ofta förbises. Spendera gärna tid på att hitta den bästa kabeln för Zipline, en produkt som skulle garantera en minimal slitskoefficient och högsta säkerhetsstandard. För att hitta det vänd dig till ledande leverantörer. Du behöver certifierade kablar för att bära personer- för att minska friktion och buller när remskivan glider över.

Plattformar - en Zipline-stationsplattform måste vara byggd enligt högsta säkerhetsstandard och utformade för att smälta in i landskapet, vilket ger ryttare en 360 graders utsikt över det omgivande landskapet och garanterar maximalt stöd för både ryttare och operatörer. Den största fördelen med dessa plattformar är att de kräver minimalt underhåll. Utöver detta är strukturen modulär och kan anpassas till alla typer av Zipline: parallell, monokabel, överlappande kabel och flera kabel-Zipliner (dvs mer än en kabel ansluten till samma struktur).

Material- Ramverket på plattformen är tillverkat av galvaniserat stål med certifierad svetsning och kan beklädas med massivt trä eller träplastkomposit (syntetiskt trä) för optimal väderbeständighet.

Den magnetiska remskivan: den magnetiska remskivan har en magnetisk motorbroms. Remskivan och startanordningen är de element som är konstruerade för hög prestanda och säkerhet. Magneterna är gjorda till att tåla höga temperaturer och aldrig bli demagnetiserade.

Bromssystemet - bromsjusteringen ger dig möjlighet att justera bromskraften i enlighet med lutningen på Zipline parken och justera bromskraften enligt kundens vikt med samma remskiva. Bromssystemet är utformat för att automatiskt återställas efter varje korsning, för att vara redo för en ny lansering utan att operatören behöver ingripa. Utöver det kan det installeras i olika typer av extern miljö och påverkas inte på något sätt av väderförhållanden.

Spåren för koppling - Det finns två rännor för koppling: en är huvud bäraren och den andra för säkerhet. De är avrundade för ökad styrka och designade för perfekt passform med karbinhake. De ingripande hålen är placerade för maximala grepp på även de brantaste kablarna.

Tjurhjulet- Tjurhjulets konstruktion är resultatet av år av testning. Syftet var att skapa ett hjul som passar alla typer av kablar, som löper tyst och har det bästa möjligt grepp, även i regn, snö, is eller sand, så det kan användas när som helst under året.

Stolen - Sitsen är konstruerad för att göra resan säker och bekväm. Dessa är gjorda av stål, en slitstark material i kontakt med kabeln och perfekt för flera och frekventa användningsområden koppling. Dessutom är det omöjligt för kunden att manipulera med dem.

Hjälmen är obligatorisk- lätt att sätta på, bekvämt och lätt att rengöra.

Laser show

Du kan också välja installera laserbelysning: ljusstrålen följer Zipline-kabelbanan från övre till nedre änden, vilket ger en iögonfallande effekt. Det är ett fantastiskt sätt att visa fram Zipline eftersom lasrarna kan ses från ett stort avstånd. Gör upplevelsen ännu mer spännande. Tack vare belysningen kan du erbjuda möjligheten att flyga på natten och göra din Zip Line till en oemotståndlig attraktion.

Att bygga Zipline - processen

Det första steget är att bedöma platsen där du vill bygga din Zipline. Av uppenbara skäl rekommenderas att välja en plats som är lättillgänglig.

Zipliner kan byggas antingen i naturliga miljöer eller i stadsområden. Att göra en realistisk bedömning och en initial uppskattning av projektkostnader är nästa steg och där bestäms tekniska möjligheter för att genomföra projektet. Leverantörens ingenjörer kommer studera all tillgänglig data och material och kommer att lämna ett förslag till dig.

Efter att ha gjort det första bedömning på papper och gett en grov uppskattning gratis, kommer experter behöva besöka platsen vald för Zipline-konstruktionen. Här ska man samla in alla uppgifter som krävs för en grundlig analys. Detta steg är avgörande för att kunna göra en specifik studie av platsen och bestämma ex. plattformarnas placering, kabellängder, spårprofil mm. När leverantörens experter har utarbetat bästa lösningen för dig, skickas en grov kostnadsuppskattning.

Vad gäller ett projekt som involverar byggnadsarbete, måste du få tillstånd för en Zipline. Kontakta din kommun eller byggnadskontoret för att identifiera och upprätta ett kontrakt med berörda markägarna (privat eller statligt). Din leverantör kommer också hjälpa dig skapa en PowerPoint-presentation som du kan använda i kontakten med olika myndigheter där du behöver begära tillstånd att fortsätta med byggandet.

De flesta zipline företag som levererar kör enligt "nyckel i hand" formel. Det betyder att när din Zipline levereras, du har allt du behöver för att starta. De tar hand om testning och certifiering av installationen, de tillhandahåller all nödvändig utrustning (sele, hjälmar, remskivor, instruktörssatser etc.) och organiserar kurser för Zipline-personal.

Vem åker

Zip-line-branschen är ett av dem snabbast växande segmentet av utomhus äventyrsmarknaden. Att åka zipline har blivit en av de mest omtalade upplevelser i Sverige och en populär aktivitet på äventyrscenter över hela världen.

Zipline passar både den som vill ha en fartfylld upplevelse och kompisgänget som vill uppleva något annorlunda tillsammans. En häftig aktivitet där man får möjlighet uppleva skogen, bäckarna och sjöarna från ett hänförande perspektiv högt över skogslandskapet.

Kunderna är friluftsmänniskor, vanliga turister eller lokalbefolkning – alla som vill hitta på något extra. Zipline är en höjdare bland företag, svensexor och möhippor.

Zipline i Sverige

Europas längsta Zipline och med störst fallhöjd finns nära Hafsten Resort nära Nötesundsbron, mellan Uddevalla och Orust. Från Kastebergens topp och ner till Havstensfjorden är sträckan 900 meter och har en fallhöjd på 100 meter.

Europas största Zipline park finns i Åre, och invigdes år 2007. Little Rock Lake Zipline i Småland är totalt 3,3 kilometer och högsta höjd är 52 meter över marken med hastigheter upp till 75 kilometer i timmen.

Att åka zipline

En zipline består av en lång uppspänd vajer. Med hjälp av ett linbanehjul, fastspänd i en kroppssele, glider åkaren nerför vajern i full fart. Hastigheten kan komma upp i 75 km/h beroende på åkarens vikt, vajerns lutning och vindmotståndet från kroppen. En speciell zipline-stopp på slutet gör att åkaren på ett säkert och bekvämt sätt bromsar in farten.

Tillsammans med erfarna och utbildade aktivitetsledare tar man sig till startplattformen, går igenom säkerhetsinformation, spänner fast selen och sedan flyger nerför berget och över träden! Åkningen tar ungefär 1 minut och en av aktivitetsledarna tar emot personen som rider vid landningsplattformen. Åkningen kan ofta spelas in med en actionkamera för dem som vill föreviga minnet med en häftig video!

Säkerhet

Zipline är helt ofarligt så länge man följer instruktionerna. Personal på toppen säkerställer att utrustningen sitter som den ska och släpper iväg åkaren på ett betryggande sätt.

Banan och all utrustning kontrolleras dagligen och ska byggas med säkerhetsaspekten överst. Det finns en automatisk broms på slutet tillsammans med en extrabroms för att garantera högsta säkerhet.

Alla kan åka zipline! Så länge man väger mellan 30-120 kg och är nykter och drogfri. Man rekommenderar inte höggravida kvinnor att åka zipline. Personer med nack- eller ryggproblem ska tänka sig för då bromsen, vid hög hastighet, kan bli kraftig. Alla måste självklart ha hjälm när man åker. Det ska finnas hjälmar till gratis utlåning. Det går bra att ta med sin egen skidhjälm.

Hela anläggningen ska vara besiktigad och testad av ackrediterat kontrollorgan.

Ekonomi

Att ha en exakt och lönsam affärsplan/budget är nyckeln till en framgångsrik zip-line-verksamhet. Design och installation av en zip line anläggning utgör en mycket liten del av den totala kostnaden för att utveckla och upprätthålla ett framgångsrikt äventyrsprogram.

Kostnaderna för försäkringar, programhantering, kundhantering, personalutbildning och utveckling, marknadsföring och daglig verksamhet underskattas ofta medan allting läggs ihop med de ursprungliga kostnaderna för byggandet. Därför kommer du behöva göra en ekonomisk kalkyl noggrant.

Tillstånd

Det krävs bygglov för den här typen av anläggningar. Anläggningen ska varken stå inom ett naturreservat eller på strandskyddad mark. Man får ju tänka på att det blir en påverkan på natur, djurliv och dem som bor runt om. Att sätta igång innan bygglovet är beviljat innebär stor risk .

Skicka Bygglovsansökan till Miljö-­­­ och byggnadsnämnden. Kontakta Skogsstyrelsen och försäkra att linbanan utgör ingen verkan på skogens produktions- och naturvärden. Leta helst ett område som ligger utanför planlagt område. Och se till att ev. fastighetsägare på plats ger sitt samtycke.

Se till att både länsstyrelsen och kommun säger ja till bygget.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image