Print

Jobbförmedling för utländska bärplockare


10 000 - 50 000 kr
target

Details

En unik bransch

Den kommersiella plockningen av vilda bär är en unik bransch som skiljer sig från alla andra branscher i Sverige. För det första är råvaran gratis. Allemansrätten ger alla människor som vistas i Sverige rätt att plocka vilda bär. För det andra är branschen uppdelad i två olika system, dels med anställda plockare, dels med fria plockare som säljer bär till så kallad bäruppköp.

Utländska plockare blir allt viktigare

Arbetslösheten i vissa Öst- och Centraleuropeiska länder är skrämmande hög. Många människor är fattiga och det sociala skyddsnätet är obefintligt. Många kan inte klara sig på hemmaplan och ser den västeuropeiska arbetsmarknaden som ett alternativ.

Å andra sidan har de flesta västländer svårighet med att hitta arbetskraft för vissa arbetsuppgifter. Till Frankrike, Tyskland, Österrike och en del andra europeiska länder kommer varje år tusentals invandrare för att göra jobben som folket i landet inte vill ha.

Bakgrund

Sverige har problem med arbetskraft när det gäller vissa typer av arbete ex. plockning av bär och en del grönsaker. Brist på arbetskraft har till stor del att göra med att trädgårdsodling har ökat under 1990-talet. Det behövs mer folk som deltar i ex. skördearbetet. Även den svenska skogen och naturen är full av mat. Nästan 20% av vårt land lär vara blåbärsskog och den totala produktionen beräknas till cirka 300.000 ton. Människan rafsar åt sig ungefär var tjugonde blåbär. Det tar sin tid att fylla ett litermått men ändå blir det för en duktig plockare en bra förtjänst.

Tidigare var jordgubbsplockning någonting som en del vänner tog sig an på sommaren för att kombinera pengar med semester. Men de sista åren har intresset plötsligt minskat och allt färre av ungdomarna kan tänka sig att plocka jordgubbar eller andra grödor under sommaren. Ungdomarna kommer bara när det passar dem och är det fint väder går de till stranden.

Antalet utländska säsongarbetare som får arbetstillstånd i Sverige varierar varje år. Lönerna betalas efter hur mycket man plockar, och en duktig utländsk plockare kan tjäna mycket pengar under en bra sommarsäsong.

Så gör du

Öppna en jobbförmedling för utländska bärplockare och hyr ut utländsk arbetskraft till svenska odlare och bärföretag. Organisera grupper för bär och svampplockningar i skogen. När man samlar bär och svamp in i naturen måste man ha kunskap om växterna och veta var man ska plocka. Skaffa duktiga ledare som vet var skall man plocka, när ska man plocka och hur man gör det. Hitta medarbetare i respektive land som hjälper dig med rekryteringen.

Anställningsformer

Då en bärplockare kommer till Sverige gör den det antingen som anställd av ett bemanningsföretag med bas i hemlandet eller som fri plockare.

De anställda plockarna rekryteras i sina hemländer av bemanningsföretag som i regel hjälper dem med att söka visum vid den svenska ambassaden. Bemanningsföretagen anlitas av svenska bärplockningsföretag som antingen förädlar bären eller säljer dem vidare till grossister. Därefter säljs bären antingen till dagligvaruhandeln, den svenska livsmedelsindustrin eller på export till utländska företag.

De fria plockarna har en mer oberoende ställning då de kommer på turistvisum och på egen hand säljer vidare bären de plockar.

Att anställa utländsk medborgare - fakta

När du som arbetsgivare vill anställa en medarbetare från ett annat land måste du känna till reglerna om arbets- och uppehållstillstånd. I flera fall krävs arbetstillstånd, men det finns också en rad undantag. Information om arbets- och uppehållstillstånd, visum m.m. samt blanketter finns på Migrationsverkets webbplats: www.migrationsverket.se

Jobba i Sverige som utlänning – fakta

Bärplockare som inte är EU-medborgare behöver arbetstillstånd för att arbeta i Sverige, oavsett om de anställs av svenska företag eller hyrs ut via utländska bemannings-företag. För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ett visum.

För EU-medborgare är det enklare, då de omfattas av den fria rörligheten och därmed inte behöver något arbetstillstånd. Det innebär att Migrationsverket varken ska eller kan kontrollera anställningsvillkoren för bärplockare som kommer från länder inom EU. EU-medborgare behöver dessutom endast registrera sin uppehållsrätt om de stannar i Sverige längre tid än tre månader.

Många utnyttjades

Svensk bär handel har vid upprepade tillfällen varit föremål för debatt. Problemet var att de utländska bärplockarna utnyttjades, med låga löner och dåliga boenden.

Numera granskas de företag som vill rekrytera bärplockare. Ett utökat samarbete mellan myndigheter, dialog med fackförbunden och initiativ från företag har resulterat i bättre villkor för bärplockarna. Bland annat måste företaget stå för plockarnas återresa och ett bra boende.


Location