Asienkonsult

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

I varje affärskultur finns ett antal spelregler som kan vara specifika och svåra att förstå för den som inte kommer från kulturen själv. Det är den främsta orsaken till att många svenska företag klarar etablering på de näraliggande exportmarknaderna, men behöver hjälp på mer avlägsna marknader. Detta gäller speciellt när man planerar att etablera sig eller göra affärer på den asiatiska marknaden.

Info

Trender

De senaste åren har Asien haft en snabb utveckling och prognoser säger att den här marknaden kan dominera världsekonomin om några år. En stor del av tillverkningen av förbrukningsvaror sker redan nu i Fjärran Östern. Länder som Kina, Thailand, Taiwan, Sydkorea och Singapore levererar tack vare billig arbetskraft lågprisprodukter som ofta saknar konkurrens på de flesta europeiska marknader.

Alla andra länder i Asien lär sig av Japan och det gör också amerikaner och européer. Hongkong är Fjärran Österns handelscentrum med omätliga importmöjligheter. Storstäderna i Kina vimlar av folk som har gott om pengar och det öppnar plats för speciella produkter och småföretag med speciell kompetens. Svenska företag som uppfyller dessa krav har rejäla möjligheter att komma in på den enorma kinesiska marknaden.

Så fungerar det

Många svenska företagare lockas att etablera sig på den asiatiska marknaden men är rädda för att göra affärer i Fjärran Östern just på grund av bristen på kontakter och information om deras affärskultur och situationen på marknaden. Man kan kanske bläddra igenom handelskalendern och med lite tur hitta potentiella kunder eller produkter. Men man kan inte lära sig hur en kultur fungerar och många affärer kan försvinna pga. situationer då man blir missförstådd. De flesta svenska företagare har inte resurser att själva sköta förhandlingarna och marknadsföringen på den asiatiska marknaden och är tvungna att ta hjälp av konsulter.

Här finns stort utrymme för dig som kan österländsk mentalitet och har personliga kontakter med företagare i något av de asiatiska länderna. Starta konsultverksamhet och erbjud dina tjänster till svenska företag som vill göra affärer i Östern.


Features

Location:

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg