Print

Bli en humleproducent


100 000 kr - 200 000 kr
target

Details

Har du testat humleodling och nu vill satsa på en kommersiell odling? I tider när lokalproducerat tilltalar allt fler bryggerier bör detta vara en intressant satsning.

För att odla egen humle och bli kommersiell humleodlare saknas inte utmaningar. Kolla hur andra små producerande länder gjort för att lyckas. Ett exempel på detta är Nya Zeeland som utvecklat och odlar egna inhemska sorter och genom detta också rönt stort intresse världen över.

Bakgrund

De svenska humleodlingarna befinner sig med något undantag på hobbynivå, vilket hänger samman med den synnerligen arbetsintensiva manuella skörden. En önskad expansion av den svenska humleodlingen skulle väsentligt underlättas av att skördearbetet mekaniserades. Flera odlare står därför i begrepp att investera i någon form av plockmaskin, d.v.s. en utrustning där humlekottarna frånskiljs från rankorna och rensas.

I Nordamerika har under senare år pågått en utveckling av skördemaskiner för att möjliggöra för humleodlare att övergå från hobby till yrkesmässig verksamhet. Dessa småskaliga plockmaskiner synes till storlek och investeringsnivå vara lämpade för många svenska odlingar.

Vad är humle och hur används det?

Humle används som bekant mestadels som krydda i öl. I de flesta ölsorter är humle en av huvudingredienserna förutom malt, jäst och vatten. Det är bara honblommorna, de som är humlekottarna, som används som kryddning i öl. Förutom att vara krydda verkar humlen också antibakteriell i ölet.

De bittergivande smaker som finns i humle kallas för alfasyra. I ölen mäter man vidare bitterheten i IBU (International Bitterness Unit). Olika sorters humle kan producera olika mängd alfasyra och beroende på de odlingsförhållanden som råder år för år skiljer sig alfasyran i humlen från olika skördar.

Humle finns i en mängd med sorter och olika länder och regioner har sina egna sorter med olika smak- och arommässiga egenskaper. De allra största humleproducenterna i världen i dag är Tyskland tätt följt av USA, men även Etiopien, Kina och Tjeckien har en stor humleproduktion.

Humle i Sverige

Kan man då odla humle i större mängder i Sverige? Faktum är att storskalig odling av humle var mycket vanligt förr i världen i Sverige. Det fanns nästan lika många humlesorter som det fanns städer, och under långa tider var det till och med ett krav som Sveriges bönder hade att odla humle för att landet skulle vara självförsörjande på denna bittergivande krydda.

I Sverige i dag odlas det mycket lite humle för kommersiellt bruk, men med den stigande öl trenden och en underproduktion världen över av humle gör att många faktiskt frågar sig om det inte vore lönsamt med odling av svensk humle. Vi har en mängd med gamla humlesorter som nog skulle kunna bli intressanta för svenska bryggare, inte minst mikrobryggerier, att köpa in för att skapa ett genuint svensk öl.

Bli en humleproducent 1

Marknaden för humle

Intresset för småskalig öltillverkning har ökat markant under senare år och antalet svenska mikrobryggerier kan idag uppskattas till cirka 300. Denna expansion innebär att man som bryggare måste lyfta fram de unika mervärden man har i den egna produkten för att nå kunden, annars är man ju bara ett mikrobryggeri i mängden. Här finns det stora möjligheter att använda just humlen som signum.

Val av humlesort eller humlens produktionsplats ger stora möjligheter till att skapa unika produkter med kommunicerbara mervärden. Totalt sett är intresset för svensk humle kraftigt stigande vilket innebär potentialer för odlare som vill utveckla en egen produktion.

Hitta din nisch

En kommande svensk humleproduktion kommer sannolikt att ha mycket svårt att konkurrera prismässigt med de etablerade odlarna. Skall man lyckas ligger en möjlighet i att erbjuda bryggerierna humle med mervärden som inte går att finnas någon annanstans. Här bör man överväga att odla gamla svenska sorter som förutom smak även har en historia som är värdeskapande för slutprodukten. En förutsättning för att nå fram är att man på ett tidigt stadium etablerar kontakt med köparna och får en förståelse för vilka kundkrav och förväntningar som finns samt förmedlar möjligheter med svenskodlad humle.

Utmaningar du bör tänka på

Humle är en snabbväxande och förhållandevis lättodlad växt. Humlestörarna kan bli flera meter höga. Som de flesta växter uppskattar humlen en kombination av varmt väder och mycket vatten. Viktigt för odlingsplatsen är att den har mycket sol och är vindskyddad. För att lyckas krävs dock mer än en lyckad odling.

Håll dig till svenska humlesorter. Dessa är anpassade efter att växa i vårt klimat. Du kan också behöva ta reda på vad för inhemsk humlesort som kan växa gynnsamt just på din odlingsplats.

Svenska humlesorter kan inte utvecklas den alfasyra som exempelvis amerikanska humlesorter. Det gäller alltså att fånga intresset hos bryggare att vilja satsa på de smaker och aromer som svenska humlesorter ger. De allra flesta bryggare i Sverige har ingen erfarenhet alls av att använda svenska humlesorter. Många som testat öl kryddad med svensk humle beskriver arom och smak som påminner om halm.

Du behöver investera i en maskinpark. Du behöver dels traktor för att effektivt plocka ned humlen, men också maskin för att sortera ut humlekottarna ifrån övriga växtdelar. Plocka humlekottar kan göras för hand men blir ytterst svårt och tidsödande om man vill få till en kommersiell produktion.

I Sverige i dag bland de fåtal kommersiella odlare av humle som finns plockas humlen manuellt. Detta ger en ytterst liten produktion och avkastning. Du kan dock investera i en maskin att sortera humlekottarna och få till stora volymer.

Tänk på att om du lyckas du odla fram stora volymer svensk humle blir du unik och kan erbjuda en unik produkt för bryggare inte bara i Sverige utan i andra delar av världen. Här ligger troligtvis också din styrka. Hantverksmässigt bryggt öl i dag är större än vad det någonsin varit och alla vill skapa genuina produkter.


Location