Print

Odling med självplock


100 000 kr - 200 000 kr
target

Details

Självplock är ett uppskattat alternativ särskilt runt storstäder. Om man inte har tid att sköta en egen odling men ändå är road av att skörda, kan självplockningen vara ett alternativ. Beroende på sortval och odlingsteknik kan skördeperioden variera från två veckor till flera månader.

Lantbrukare

För att klara av att driva ett lantbruk behöver du mycket bred kompetens inom område "lantbruk" med kunskap om växtodling och lantbruksmaskiner. Som lantbrukare är du praktisk mångsysslare, kunnig i biologi, teknik, ekonomi och mycket annat. Du är egen företagare och lever med ditt arbete eftersom du oftast bor på gården. Du ska ha odlingen som din försörjning. Att arbeta borta samtidigt fungerar inte. Du äger eller arrenderar en gård, med eller utan djur och med eller utan skog. På mindre gårdar sköter lantbrukaren de flesta sysslor själv, ofta tillsammans med familjen. På större gårdar har lantbrukaren anställda lantarbetare.

Du bör helst kunna köra både traktor (med sådd, skörda och annat redskap), grävmaskin och hjullastare om man väljer yrket lantbrukare. Du bör även kunna underhålla fordonen eftersom de skall hålla länge - så är även underhåII och reparationer av jordbruksmaskiner och redskap är även det en del av lantbrukarens arbete. I och för sig så finns det maskinstationer som både underhåller maskiner och hjälper lantbrukare med allt de kan tänkas behöva.

Idé med självplockning

Alla som provat att själv odla kan betyga skillnaden i smak mot det som köps i affären. De godaste jordgubbarna är dem man har plockat själv. Att odla kan vara besvärligt och problemfyllt om än möjlig för många storstadsbor medan däremot skördandet kan upplevas som lustfyllt och roligt.

Vissa grönsaker och bär är mycket känsliga för transporter och mister snabbt sin fräschhet och spänst vid felaktig hantering och lagring. Här kan särskilt nämnas jordgubbar, gurka, majs, broccoli, bladgrönsaker och bönor. Anledningen är att varan snabbt torkar ut eller att den omgående angrips av mögelsvampar och andra problem som sänker kvalitén. Vid självplock är tiden kort mellan skörd, tillagning eller konservering.

Självplock på gården

Vanliga kulturer för självplock är jordgubbar, solros, majs, bönor, ärtor och vinbär. Gemensamt för dem är att de är tidskrävande och samtidigt roliga för kunden själv att skörda. Majs är en populär gröda för en del grupper av invandrare. Främst väljer kunden självplock för att få en utflykt på landet och prisvärda produkter av god kvalitet. Kunderna är ofta trogna och återkommer år efter år. Självplock hade en kraftig uppgång under 80-talet, men intresset har därefter svalnat. För exempelvis 10 år sedan såldes 50 % av de svenska jordgubbarna via självplock och idag är siffran endast 20 %. De flesta som har självplock idag kombinerar det med försäljning i gårdsbutik.

Sjalvplock pa garden 1

Passar självplock mig och mitt företag?

Självplock innebär att kunden inte tar färdiga förpackningar, utan själv fyller lämplig förpackning med önskad vara. Varorna säljs antingen per styck, vikt eller volym.

Självplock är ett sätt att slippa mellanhänder på väg mot konsument samtidigt som det tidskrävande skördearbetet minskas. Under skördetider blir arbete med försäljning intensivt och det krävs att du tycker om nära kontakt med kunderna. Var beredd på att kunderna inte skördar lika metodiskt som du skulle ha skördat. Vissa plockar omsorgsfullt av hela jordgubbsplantan, medan andra springer runt över hela fältet och småplockar. Har du stora arealer krävs ofta att du tar in tillfällig arbetskraft under skördesäsong för att få ett bra skördeutbyte.

Potatis är en typisk kultur där självplockarna missar många knölar. Inkomsten är förlagd under en kortare period över året. Därför är ofta självplock en av flera avsättningskanaler på gården. Vanligt är att kombinera ett mindre självplock med gårdsbutik. Självplock kan vara ett bra sätt att locka fler kunder till gårdsbutiken.

Större självplock kombineras ibland med försäljning till lokala butiker, restauranger och förädlare. Nödvändigt är att odlingen ligger nära tätort, trafikerad väg eller utflyktsmål.

Har du goda kontakter med närliggande skolor, bostadsrätts- och miljöföreningar kan självplock utveckla kontakten. De vill och kan ofta plocka de flesta grönsaker. Vissa kulturer är dock mycket svåra, exempelvis frilandsgurka. Revorna går sönder.

Tips för att lyckas

Ta fram egen hemsida och en facebook-sida där man kan kontrollera öppettider och få information om aktuell plockning. Vill man veta när de bär och grönsaker är mogna som just man är intresserad av, kan man ta en titt på sidan.

Annonsera i lokal press och sätt upp lappar på lokala anslagstavlor under plockningstider. Under annonseringstid är det viktigt att se till att det verkligen finns gott om produkter. Ha telefonsvarare med aktuella öppettider och information om tillgång under skördetid. Sätt upp tydlig skylt vid intilliggande trafikerad väg.

Du kan bli medlem i Svensk Lantmat och därigenom vara med på deras hemsida och även i deras tryckta katalog som sprids i ca 30 000 exemplar per år. De har en särskild markering i katalogen för KRAV-kontrollerade gårdar. För år 2019 kostar medlemskap i Svensk Lantmat 960:-+moms. Se här: http://www.lantmat.se/web/medlemsformaner/

Vid lågsäsong kan du låta kunderna själva väga sina produkter. Köpet skrivs upp i bok och pengar läggs i kassaskrin.

Se till att det finns rymlig parkering. Tillhandahåll nödvändiga redskap och påsar/lådor för kunderna att plocka i. Det kan även vara positivt om du ordnar med försäljning av dricka och glass. Det är vanligt att folk har kaffekorg med sig och de kan då behöva ett trivsamt ställe att slå sig ner på. Möjlighet att tvätta händerna uppskattas också av kunderna.

Utrustning

Stort bord med rejäl våg som även kunderna kan avläsa, kassaapparat, miniräknare, tydliga prislistor, ev. försäljning av bärkartonger, pinnar/flaggor att markera var kunderna ska plocka samt tydliga skyltar på de olika kulturerna och sorterna i odlingen.

Tillstånd

En skylt vid vägen kräver tillstånd från Vägverket.


Location