Print

Bli en kulturföretagare


10 000 - 50 000 kr
target

Details

Det finns sätt att kombinera kultur och företag och bli framgångsrik som både konstnär och företagare. Men du måste lära dig att sälja dig själv och dina tjänster. Runt 60 procent av dem som arbetar inom de kulturella näringarna är egna företagare.

Vad är ett kulturföretag?

Enkelt uttryckt är det all kulturell verksamhet som bedrivs i företagsform. Såväl den halvtidsarbetande keramikern som Disney-koncernen är alltså kulturföretag.

När man pratar om kultur och företag finns olika begrepp. Vissa kallar det för ”upplevelseindustri” och vissa säger ”kulturella och kreativa näringar”. Ett kulturföretag har två sidor - en kommersiell och en konstnärlig. Ett nyckelord i sammanhanget är följaktligen balans. Det som kännetecknar ett kulturföretag är emellertid att de konstnärliga målsättningarna är överordnade de ekonomiska. Ekonomin är ett medel för att uppnå konstnärliga mål. Inte tvärtom. Då är det inget kulturföretag.

Kulturell näring omfattar arkitektur, böcker, film och video, design, konstnärlig verksamhet, kulturella institutioner, tryck, press och nätpublikationer, marknadsföring, PR, mode, musik, radio och tv, scenkonst och dataspel.

Kan alla kulturella aktiviteter organiseras som företag? Förmodligen. Men alla kulturella aktiviteter kan inte överleva på en marknad. Vissa konstuttryck lämpar sig därför mindre väl att drivas i företagsform, som ex. opera och teater. Andra kan fungera för en viss tid. Att jobba ex. som sångartist är en väldigt säsongsbetonad bransch. På sommaren finns många uppdrag på bröllop och offentliga evenemang och kring jul är det full fart med uppträdanden på företag, i kyrkor och inom äldrevården. Under höst och vår är det dock glesare mellan arbetstillfällena.

Så lyckas du som kulturföretagare

Lär dig kombinera kultur och företag. Du lever på en marknad och vill du ha kunder som betalar måste du tillfredsställa deras behov. Samarbeta med andra kulturföretagare. Dela med dig av dina lärdomar och kontakter till andra. Försök inte vända ut och in på dig själv för att få ett uppdrag utan vidarebefordra uppdraget med glädje till någon som passar bättre för uppgiften. Kom ihåg att ju fler som kan samverka desto större blir exponeringen och spridningen på marknaden.

Komplettera din konstnärliga sida med marknadsföringskunskaper och grundläggande företagsekonomi. Är du kulturarbetare bör du skaffa en mentor från företagsbranschen. Skaffa också en bra revisor eller annan ekonomisk rådgivare. Det lönar sig.

kulturforetagare 2

Marknadsföring

Marknadsföring är lika viktig som de saker du skapar. Vill du som kulturföretagare göra lönande affärer av din kultur måste du anpassa dig till marknaden. Du måste tänka som vilken annan företagare som helst. Bestäm var i marknaden du vill befinna dig, hitta din nisch och se till att du blir synlig där.

Var noga med att anlita proffs för att ta fram ditt företags trycksaker, hemsida etc. någon som är lika duktig som du är i din egen konstnärliga utövning. Tänk på ditt företag som ett varumärke. Allt som du gör ger kanske inte pengar. Se vilka delar av din verksamhet är mest lönsamma och satsa på dem.

Bestäm i vilket eller vilka kundsegment som du bör arbeta och anpassa både ”produkten” och din marknadsföring därefter. Ta reda på vad dina kunder eller din marknad uppskattar, vilka ”spelregler” som gäller. Det handlar om att se vad marknaden är villig att betala för den tjänst eller produkt du gör. Sen gäller det också att anpassa sig efter marknaden och tänka på var det finns pengar att tjäna. Tacka bara ja till de uppdrag som passar den image du vill ha.

Skatteregler för kulturföretagare

Ett kulturföretag är som alla andra företag underkastat regelverk och lagstiftning och måste betala skatt och arbetsgivaravgifter. Momssatsen inom kultur är antingen 0, 6, 12 eller 25 procent beroende på vad du säljer. En konstnärs försäljning av egna konstverk är momsfri om omsättningen inte överstiger 300 000 kronor. Om försäljningen överstiger 300 000 kronor på ett inkomstår är det 12 procent moms från första kronan. Då får du också tillbaka ingående moms på dina kostnader. Det finns en möjlighet att frivilligt bli momsregistrerad även om försäljningen understiger 300 000 kronor.

Gaget på artistframträdande är momsfritt. Det förutsätter att den som framträder är utövande konstnär och att det som framförs är ett litterärt eller konstnärligt verk som skyddas av upphovsrättslagen. När en rättighet till ett litterärt eller konstnärligt verk upplåts eller överlåts, beskattas detta med 6 procent i moms.


Location