Ansvarsfriskrivning

Material som publiceras på 1000affarsideer.se är i första hand tänkt som inspiration.

Dessa idéer är allmänt hållna och är inte avsedda att vara specifika rekommendationer till dig som individ. Eftersom vi inte känner dig, din bakgrund eller din specifika kompetens och erfarenhet alla investeringar bör tas med rätt mängd forskning, en noggrann affärsplan och professionell rådgivning.

Vi strävar efter att all information och material på 1000affarsideer.se ska vara korrekta. Däremot kan vi aldrig ta ansvar för eller garantera att all information vid varje givet tillfälle är korrekt. Informationsmängd är stor och kan finnas risk att innehållet inte är helt uppdaterat. En del av adresser och länkar kan efterhand bli inaktuella.

Användandet av material på denna hemsida sker därför på användarens egen risk. 1000affarsideer.se ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på hemsidan eller material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.
Således kan vi inte heller enligt ovan ansvara för eventuell ekonomisk förlust eller övriga skador som kan inträffa efter användandet av innehållet.
Som besökare på 1000affarsideer.se förutsätts att du tagit del av dessa villkor och accepterat dem.

Redaktion

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg