Personlig assistans i privat regi

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Personliga assistenter hjälper personer med olika funktionshinder eller personer som är varaktigt sjuka och hyrs för en mängd olika arbetsuppgifter, vilket kan inkludera matinköp, hjälp vid resor, toalettbesök, matning, städning i hemmet, tvätt och lätt sjukgymnastik.

Details

Starta din egen personlig assistans verksamhet kräver en förståelse för vad andra behöver och vad de värderar i livet. Som företagare inom denna bransch kan du specialisera dig på vissa grupper exempelvis invandrare med andra språk eller äldre personer. Även du som är i behov av personlig assistans kan starta bolag och bli egen arbetsgivare. Som egen arbetsgivare tar du det fulla arbetsgivaransvaret och anställer dina assistenter själv.

Personlig assistans – fakta

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. Med grundläggande behov menas personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning. 

Att starta och driva företag inom vård- och omsorgsbranschen innebär ofta att du måste ha olika slags tillstånd för din verksamhet. De företag som vill anordna personlig assistans måste ha tillstånd från Socialstyrelsen. För fysisk person som beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans gäller endast anmälningsplikt.

Innan du börjar

Genomför marknadsundersökningar i ditt område för att få en uppfattning om storleken på din marknad och för att se hur många konkurrenter du har. Lär dig branschlagar som reglerar personlig assistans samt alla andra villkor kring tillstånd, bemanning, inspektioner, licensiering och försäkringar. 

Hitta din nisch och målgrupp du vill arbeta åt. Att göra livet bättre för dina kunder måste vara målet. Gör din forskning på nätet och be människor i samhället berätta vad de behöver hjälp med. Skaffa professionella kontorslokaler eller välj att arbeta i ett hem-baserat kontor. Utrymmet ska vara tillräckligt stort för ett skrivbord och ett område att träffa minst en klient. Visa dina licenser och diplom på väggen. 

Ta reda på vilka verksamhetstillstånd som krävs för den tjänst du planerar att ge. Besök socialstyrelsens hemsida för att läsa av licenserna du behöver för att fungera. 

Leta efter duktiga medarbetare om ni blir flera i företaget. De bör vara i god form, samt punktliga, lojala och diskreta.

Skaffa bokföringsprogram baserat på den typ av personlig assistans du levererar. Du måste bevara dina kvitton och ha koll på personalen samt alla resor.

Lagar som styr personlig assistans

Det finns olika lagar som reglerar hur till exempel statliga myndigheter och kommuner får göra affärer. Främst är det LOU, lagen om offentlig upphandling, och LOV, lagen om valfrihetssystem. Branschen personlig assistans berörs av LSS, lagen om stöd och service. Assistansersättningen betalas ut av Försäkringskassan. Om brukarens behov av assistans understiger 20 timmar per vecka, är det kommunen som fattar beslut om personlig assistans, i annat fall Försäkringskassan. 

Inga företag får starta verksamhet med personlig assistans utan att först ha fått tillstånd från Socialstyrelsen. För dig som leverantör gäller det att få kontrakt med kommuner eller landsting. Det vanligaste är att kommuner och landsting upphandlar enligt LOU. Ansök om tillstånd att bedriva verksamhet genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Socialstyrelsen.
http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-personlig-assistans

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till vissa funktionshindrade. Konkret innebär detta att den som är funktionshindrad kan få hjälp att hantera sin vardag, både i och utanför din bostad, i form av en personlig assistent som finns till ditt förfogande ett antal timmar per vecka. Eftersom stödet är personligt har individer goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över stödinsatsen. Personlig assistans kan beviljas till personer med utvecklingsstörning, personer med funktionshinder eller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.

Vem söker personlig assistans?

Personlig assistans ges enbart till personer som redan bor i, eller har för avsikt att flytta till, ett eget boende. Ansökan om ersättning för personlig assistans görs skriftligen till försäkringskassan som sedan gör en utredning och beslutar om man ska beviljas denna stödinsats. Baserat på uppgifterna i en ansökan och underlag från en läkare beslutar försäkringskassan om sökande kvalificerar för insatser i form av personlig assistans och med hur många timmar. Ersättning för personlig assistans kan beviljas med allt från 20 timmar per vecka till 48 timmar per dygn (dvs. dubbel assistans dygnet runt).

Vem anordnar assistansinsatserna?
När sökande fått stödinsatsen beviljad av försäkringskassan har dem rätt att själva välja vem som ska samordna och administrera deras assistans. De har fyra alternativ att välja mellan:

1. Kommunen: Kommunen anordnar personlig assistans, ofta i anslutning till sin hemtjänstverksamhet.

2. Kooperativ: Inom kooperativen är det du själv som rekryterar din personal, agerar som arbetsledare, gör arbetsschema och samordnar assistansen.

3. Privata assistansbolag: Idag finns det ett stort antal stora och små privata assistansbolag. Många arbetar uteslutande med personlig assistans och närliggande tjänster vilket medför god kunskap och fokus på området.

4. Sökande själv: i vissa fall kan "patienten" även välja att själv anordna sin personliga assistans. Detta kräver dock att man bildar ett juridiskt bolag och tar fullt arbetsgivaransvar.
Valet av assistanssamordnare (kommunen, kooperativ, privat eller eget) påverkar inte sökandes rätt till andra insatser från kommunen. Man behåller alltid tillgång till kommunens dagliga verksamhet, hjälpmedel, vårdpersonal, arbetsterapeuter, aktiviteter och dylikt.

Marknadsföring

Slutligen, när du har startat en personlig assistans tjänst ska du vara redo att börja marknadsföra den. Det är dags att få ansiktet utåt. Du kommer att få de flesta av dina kunder genom nätverk, så håll dina visitkort och broschyrer med dig hela tiden. Tryck magnetskyltar och dela ut till alla du känner. Du kanske också vill överväga direktutskick till den utvalda demografiska profilen av din målgrupp. 

Skapa en bra image. Din bild utåt är oerhört viktig. Se till att den återspeglar dig och ditt företag på ett bra sätt, som en proffsig och pålitlig serviceinriktad verksamhet. 

Skapa en hemsida. När du skickar eller ger dina uppgifter till någon, kommer de kontrollerar sannolikt kolla din webbplats innan de ringer dig. Ta dig tid att skapa en webbplats som kan informera om dina tjänster, visa referenser och användas för kommunikation.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image