Personlig assistans

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Den personliga assistansen innebär att personer med funktionshinder får hjälp med att klara av sådant dem inte klarar själva. De sökande får välja själva vem som ska arbeta som personlig assistent för dem, vad de behöver hjälp med, när dem behöver hjälpen och hur assistansen ska utföras. Assistansen utförs av en eller flera assistenter och assistansersättningen används för att betala den personliga assistans man får.

Details

Assistansen kan utföras på flera olika sätt: av kommunen, kooperativ, assistansföretag eller i egen regi där brukaren blir arbetsgivare åt de assistenter man anställer.
Vill du starta företag inom personlig assistans måste du ha tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva verksamhet.

Innan du börjar

Området assistans är stor. Här gäller det att ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Sen finns det mycket att fundera om kring relationen brukare assistent. Vad kan en brukare kräva av en assistent? Hur funkar det med kollektivt avtal, försäkringar m.m. Bestäm verksamhetens inriktning och vilka typer av tjänster du vill erbjuda dina kunder.

Personlig assistans kan ta många former. Vissa assistenter hanterar ett fåtal utvalda uppgifter, såsom shopping och promenad, medan andra lutar mer mot den professionella sidan och hanterar mer komplicerade uppgifter. En majoritet av utförare föredrar dock att generalisera sina assistanstjänster snarare än att specialisera sig, och de erbjuder ett brett utbud av tjänster för olika kunder. 

Inred ett hemmakontor eller annan kontorslokal. Detta utrymme ger dig möjlighet att sitta någonstans och administrera din verksamhet. Utrusta området med en dator, gällande mjukvara, skrivare, telefon etc. Skaffa fram en bil som du kan använda i verksamheten.

Privat eller kommunal assistans

Det finns två skillnader mellan att ha kommunen och ett privat assistansbolag som anordnare av assistans. Den ena är att man som anhörig i hushållsgemenskap oftast inte har rätt till extra ersättning vid kvälls- och helgarbete via kommunen. Det har man däremot via ett privat bolag. 

Den andra skillnaden är att via kommunen har brukaren sämre möjlighet att påverka vem som ska anställas som personlig assistent. Detta beror på att kommunen har en stor personalstyrka knuten till sig och de placerar ut personal där den behövs. Hos ett privat assistansbolag kan man helt och hållet själv bestämma vem som ska anställas som assistent. Varje assistent anställs specifikt för konkreta uppdrag.

Driva ett assistansföretag

Ett assistansföretag kan ha lite olika arbetsuppgifter. Det finns tre varianter. De som tar hela arbetsgivaransvaret - i denna form tar ditt företag hela arbetsgivaransvaret för assistenter och du är deras arbetsledare. Brukaren betalar en avgift till företaget för att du ska ta uppdraget som arbetsgivare, ekonomi- och redovisningsansvar. Brukaren är din kund och ditt företag ska leverera assistans så som det står i ert avtal. 

De som sköter det administrativa arbetet - i denna form kan brukaren själv vara arbetsgivare men ditt företag sköter det administrativa arbetet åt dem och deras assistenter. Du är alltså inte arbetsgivare till assistenterna och brukaren tar ansvar för sin egen assistans. Ditt företag ska leverera budget och annan ekonomisk information samt sköta löner, skatter och all redovisning till Försäkringskassan. Brukaren är din kund och du sköter dina uppgifter enligt avtal. 

Det finns också en kombination av dessa båda. Ditt företag kan exempelvis sköta det administrativa arbetet med löner samt redovisning till Försäkringskassan åt brukaren, som är arbetsgivare åt dina assistenter. Men om brukaren har en anhörig som denne bor med och är assistent vissa timmar, då tar ditt assistansföretag rollen som arbetsgivare åt dem. Brukarna får nämligen inte vara arbetsgivare åt någon som bor med dem. Dem betalar i stället en avgift till dig för att du ska ta uppdraget som arbetsgivare, ekonomi- och redovisningsansvar.

Arbete som personlig assistent

En personlig assistents uppgift är att underlätta för brukaren, personen med funktionsnedsättning, att i så stor utsträckning som möjligt leva sitt liv normalt. En personlig assistent kan kompensera många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning. 

Vilka praktiska arbetsuppgifter en personlig assistent har beror helt på brukarens behov och önskemål. Arbetet handlar ofta om att hjälpa till med sådant som ingår i alla människors vardag. Det kan till exempel gälla mat, att sköta hygien och att sköta hemmet. Men det kan också handla om att hjälpa en brukare att vara förälder och att sköta sitt arbete. Assistenten hjälper också brukaren att kunna ägna sig åt sina fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera. 

Arbetet utförs i den miljö där brukaren befinner sig. Det kan vara i olika verksamheter, på olika platser och under olika tider på dygnet. Tillsvidareanställningar som personlig assistent förekommer bara i de fall då man är anställd av en kommun. Arbetstiderna kan vara varierande och arbete på kvällar och helger är inget ovanligt. Ofta är det flera assistenter som turas om att hjälpa brukaren enligt ett fastlagt schema. 

Personliga assistenter kan ha mycket olika bakgrund. Erfarenhet från yrken där man har mycket kontakt med andra människor eller som ställer krav på servicekänsla och professionellt bemötande kan vara en bra grund. Brukaren ska själv påverka valet av vem som blir hans eller hennes assistent, även om det är kommunen som fattar beslut i de fall kommunen är arbetsgivare. Ofta betyder personliga egenskaper och referenser från tidigare anställningar minst lika mycket som utbildning för att bli anställd.

Arbetet kräver ofta både kunskaper inom socialt arbete och även specifika kunskaper beroende på vilken funktionsnedsättning som den personliga assistenten ska kompensera för.

Hur ansöker man om personlig assistans?

Det är kommunen där man bor eller Försäkringskassan som avgör om man har rätt till personlig assistans. Man vänder sig till kommunen om grundläggande behovet av hjälp understiger 20 timmar i veckan och till Försäkringskassan om behovet överstiger 20 timmar i veckan. Det avgörande är hjälpbehovet när det gäller det som brukar kallas grundläggande behov, som att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan liknande hjälp.

Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar behoven kan man skicka en ansökan till båda. Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter som man kan använda. Du som assistansanordnare kan hjälpa till med kontakterna med försäkringskassan eller kommunen. Då behöver sökande inte själv fylla i några blanketter utan du tar hand om det åt dem. 

När man gör en ansökan behöver man komplettera den med ett läkarintyg, ADL bedömning och övriga intyg som styrker sökandes behov. När ansökan är skickad så kommer en handläggare från kommunen och Försäkringskassan att göra besök för att få en bild av hur sökandes vardag ser ut och vilka behov som finns.

Hur stor är ersättningen?

Regeringen beslutar varje år om ett schablonbelopp för assistansersättning. År 2016 är beloppet 288 kronor per timme. Om man har särskilda skäl kan man ansöka om ett högre belopp. Det högsta beloppet är 318 kronor. Särskilda skäl kan till exempel vara att man behöver en assistent med särskild utbildning som kräver mer betalt än vad schablonbeloppet räcker till.

Tillstånd

Anordnare av personlig assistans måste ha tillstånd för att få bedriva verksamhet. Den som anställer sina assistenter själv och som inte har startat något assistansbolag eller ett kooperativ för det – behöver inte ha tillstånd för att sköta sin egen assistans själv. Företag och kooperativ som anordnar personlig assistans måste ha tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva assistans. Ansökan om tillstånd görs hos Socialstyrelsen och de beslutar också om tillståndet. Den som tänker starta en ny assistansverksamhet får inte göra det förrän man har svar och tillstånd från Socialstyrelsen att göra det. 

Den som väljer att vara egen arbetsgivare och anställa sina egna assistenter måste anmäla till Socialstyrelsen att man finns. Syftet med tillstånds- och anmälningsplikten för personlig assistansanordnare är att det ska säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen och förbättrar förutsättningarna för tillsyn.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image