Egenanställningsföretaget

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

För många människor är att starta eget ett alltför stort steg utan att veta att de kan försörja sig på det. Egenanställning ”modellen” bygger på att enskilda personer blir uppdragstagare i ett egenanställningsföretag. Det innebär att personerna anlitar och hyr egenanställningsföretaget som sin arbetsgivare för den tid man arbetar med sina kunder och sitt uppdrag.

Details

Detta ger en möjlighet för företagaren att pröva sin affärsidé i praktiken utan att behöva registrera ett företag. Samtidigt får personen tillgång till professionell handledning och administrativt stöd. Egenanställningsföretaget har på det sättet bara en administrativ funktion och fungerar som avtalspart gentemot uppdragsgivaren och som arbetsgivare åt kontraktorn.

För tusentals kreativa personer har detta blivit språngbrädan till och möjligheten att förverkliga sina idéer och att fungera som en egen företagare utan att starta ett eget företag. Det finns ett 50-tal egenanställningsföretag runt om i Sverige.

Bakgrund

Trenden att rörligheten på arbetsmarknaden ökar är tydlig. Företagen efterfrågar allt mer flexibel och specialiserad arbetskraft on-demand och för en viss period. Ett bevis på det är bemanningsbranschen som har fördubblats på tio år. Arbetskraften blir allt mer van och bekväm med att jobba i projektform och på tidsbegränsade uppdrag.

På en arbetsmarknad med de här egenskaperna ser individen möjlighet att vara yrkesverksam antingen som 1) fast anställd, 2) projektanställd (hos arbetsgivaren direkt eller via bemanningsbolag) eller 3) som anlitad i egen firma. Det startas en hel del fåmansverksamheter inom företagstjänster men långt fler människor bär idéer kring och drömmar om att kunna erbjuda sin arbetskraft i egen firma.

Varför startar då inte fler egna tjänsteföretag? Där är praktiska, ekonomiska och mentala trösklar att starta och driva eget. Många upplever det som krångligt, tråkigt, tidskrävande och kanske direkt obehagligt att behöva registrera firma/F-skatt, preliminärdeklarera, bokföra, betala skatter och moms, administrera, fakturera, göra bokslut och samtidigt ha koll på företagsjuridiken.

Entreprenören vill kunna fokusera på att leverera och utveckla sin tjänst. Då är egenanställning ett möjligt alternativ.

Så funkar det

Starta ett egenanställningsföretag! Den här formen passar främst entreprenörer inom tjänstesektorn. Dina kunder kan vara frilansare av olika slag som exempelvis musiker, designer, fotograf, turistguide, DJ och eventkonsulter som kan skaffa sig uppdrag utan att behöva ta risken att starta eget.

Efter avslutat jobb loggar den anslutna entreprenören in på hemsidan och skickar över underlag till en faktura. Ditt företag skickar sedan fakturan till kunden och sköter all administration med skatter och sociala avgifter i samband med löneuttag. Den anslutna får sedan lönen insatt på sitt bankkonto.

Det är alltså ditt jobb att registrera en firma och skaffa f- skattsedel, ta hand om moms, bokföring eller deklarationer. Du drar av en viss procent i arvode från varje faktura.

Om man måste köpa in mycket material är det bättre att ha en enskild firma eller aktiebolag. Om omsättningen hamnar över 500 000 kronor per år är det också värt att ha ett eget företag. Men upp till dess eller för att helt enkelt testa och se hur det går är det enklare att gå via annat bolag.

Det är upp till varje medlem hur mycket man vill jobba. Du kan göra ett jobb per år eller jobba heltid. Det spelar heller ingen roll om man åtar sig uppdrag inom olika branscher.

Du kan också, beroende på dina resurser, erbjuda rådgivning, juridisk hjälp, marknadsföring, mentor, stöd för affärsutveckling eller bjuda medlemmar även in till nätverksträffar.

Dina tjänster

Det här gör din egenanställningsfirma:

• Anställer folk som uppdragstagare
• Sköter all fakturering och bevakar fakturor
• Hjälper dig vid behov med påminnelser och betalningsförelägganden
• Sköter bokföringen av kvitton och eventuella reseräkningar
• Gör löneutbetalning
• Sköter inbetalning av skatter, sociala avgifter och moms
• Skickar kontrolluppgift vid årets slut
• Försäkrar både uppdragstagare och den verksamhet de bedriver

Att vara egenanställd

Egenanställning är ett mellanting mellan att vara egen företagare och anställd. Man kan säga att man får det bästa från två världar: både egen företagare och anställd.

När man skriver uppdragsavtal med egenanställningsbolag blir man anställd som uppdragstagare. Det innebär att ditt bolag har det juridiska ansvaret eftersom det är du som har F-skattsedeln. Det är också du som har ansvaret för att skatter och avgifter betalas in. Ekonomi och fakturering hanterar du själv eller med hjälp av revisionsbyrå.

Däremot arbetar dina medlemmar som egna företagare i den bemärkelsen att de själva får skaffa sina uppdrag och de får själva sätta sina priser. De marknadsför sig också själva med sitt eget ”firmanamn”, sina egna visitkort och egen hemsida. Det är de själva som bestämmer hur mycket- och vad de vill göra för att marknadsföra sig.

Egenanställning passar för de flesta verksamheter så länge som det handlar om fakturering. Däremot kan du inte ta emot verksamheter med kontanthandel.

Genom egenanställning kan dina medlemmar arbeta heltid eller deltid. Du har inga synpunkter på hur mycket eller hur lite de arbetar. Inga fasta avgifter förekommer. Gör entreprenörerna ingenting kostar det heller ingenting.

Uppdragstagare kan bo var som helst i landet. Det spelar ingen roll. All kommunikation sker digitalt och över telefon.

Försäkringar

När entreprenörerna blir egenanställda hos dig måste du skaffa försäkringsskydd för både dem själva och deras verksamhet. Råkar de t.ex. ut för ett olycksfall i sitt arbete, bör de vara försäkrade för alla kostnader i samband med detta t.ex. läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader, glasögon och kläder, psykologiskt stöd, mm, samt för invaliditet eller dödsfall. Även deras verksamhet blir försäkrad genom dig, t.ex. ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och maskinförsäkring för maskiner (t.ex. datorer) som de köpt efter att de börjat hos dig.

Vid längre än tre månaders uppehåll skrivs medlemmen ur försäkringen, men så fort de återupptar arbetet omfattas de automatiskt av försäkringarna igen.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image