Gemensamt kontor

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Orimligt dyra hyror och besparingskrav på småföretagare gör att många av dem väljer att slå sig ihop med andra i samma bransch. Genom att dela kontor med andra företagare delar man kunskaper och utrustning och skapar både ett socialt och ett professionellt nätverk.

Details

Fördelar med gemensamt kontor

När man delar lokal med andra företagare finns flera fördelar; man blir ett billigare alternativ till företagshotell; genom att sitta tillsammans blir hyrorna mindre; de administrativa kostnaderna blir mindre och uppdragen fler. Nyföretagare behöver ofta inte så stora utrymmen; ett skrivbord och några bokhyllor för pärmar. Denna utrustning kräver inte några stora kontorsytor och ett rum på 8-10 kvadratmeter räcker väl.

Ytterligare exempel på ekonomiska fördelar är den utrustning som varje småföretagare behöver, t.ex. kopieringsmaskinen eller skrivaren. Förmodligen använder de flesta småföretagare dessa enbart några minuter per dag och sällan mer än sammanlagt en kvart. Resterande tiden står de oanvända. Att ensam äga en sådan maskin betyder även att ensam stå för samtliga kostnader.

Så fungerar det

I de verksamheter där flera personer har liknande arbetsuppgifter får man enklare och snabbare kommunikation. Eftersom man delar upp kunskaperna kan alla koncentrera sig på sina egna områden. Man kan t.ex. gå ihop med andra och erbjuda ett bredare sortiment av varor eller tjänster eller låna kunder av varandra.

De flesta småföretagare behöver inte heller attraktiva lokaler i centrum. Idag när distansarbetet ökar och kommunikationsnätet har blivit alltmer globalt får man möjlighet att sälja och skapa kontakter med kunder i hela världen från ett litet rum.

Affärsidén går ut på att hitta lämpliga lokaler, pyssla ihop de småföretagare som passar ihop och erbjuda dem att dela ett gemensamt kontor. En del småföretagare har turen att kunna starta eget hemifrån men för alla de som har småbarn hemma eller inte kan hitta ett ledigt rum kan ett gemensamt kontor vara ett användbart alternativ.

Din målgrupp är framför allt de som funderar att starta eget och letar efter passande lokaler. Låt dem veta om din förmedling genom annonser och informationsblad på strategiska ställen.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image