Konsultförmedling

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Att vara duktig betyder inte detsamma som att vara framgångsrik. Precis som en produkt idag är lättare att tillverka än att sälja, är det också lättare att skaffa sin egen kompetens än att sälja den.

Details

Hur framgångsrik man blir hänger mycket på hur man marknadsför sina kvalitéer, och att åka runt med tjusiga säljmappar och dela ut dem till obekanta människor är både kostsamt och långsamt sätt att marknadsföra sig. Det behövs många möten och telefonsamtal innan en ny och obekant kund ger sin första order. Många nyblivna företagare har svårt att hinna med marknadsföring. Det första uppdraget får man ofta genom nära bekanta eller släktingar.

Trender

Förmedlingsverksamhet är idag väldigt populär. Idén går ut på att man som förmedlare skall vara en länk mellan företag som säljer vissa tjänster och företag som behöver köpa deras tjänster. Många branscher utvecklas snabbt och man kan konkurrera på marknaden bara genom ökad specialisering.

Å andra sidan arbetar allt fler med inhyrda experter för att så kostnadseffektivt som möjligt uppnå bästa resultat. Med inhyrda konsulter minskar företag de fasta kostnaderna och får större flexibilitet.

Så gör du

Att hitta just den kompetens som behövs i det stora utbudet av kompetenta konsulter och egenföretagare är ett krävande arbete för det sökande företaget. Detta kan du hjälpa till med genom din konsultförmedling.

Affärsidén är att marknadsföra och sälja fristående små konsultföretagstjänster. Balansera utbud och behov och erbjud konsulternas speciella kunskaper och erfarenheter till företag som behöver dem. Tanken är att köparen enkelt och snabbt ska kunna nå just den typ av konsult de behöver för sitt projekt. Konsulter i sin tur kan ägna sig enbart åt att göra det som deras verksamhet handlar om och slipper att spendera en mängd tid på marknadsföring.

Din huvuduppgift är alltså att hitta kunder som behöver konsulttjänster och sedan pussla ihop dem med den konsult som passar bäst. För att kunna specificera och konkretisera konsultens unika kunskapsprofil måste du själv ha kunskap om den verksamhet du förmedlar. Dessutom bör du ha kunskap om arbetsmarknaden och veta var du ska annonsera för att potentiella kunder kan se dig.

Bygg ett nätverk av de konsulter som har förmåga att lösa olika uppdrag. Då kan du erbjuda bredare tjänster till köpare och det ökar chansen att få rätt person till rätt uppdrag. Den person som utför uppdraget hyrs inte in som anställd i företaget, utan arbetar som egen företagare eller projektanställd.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image