Kostnadsjägare

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

"Det är inte de stora inkomsterna utan de små utgifterna som gör dig rik..." Olika företag har olika typer av kostnader. Gemensamt för alla företag är dock att de vid sidan av de stora posterna som varuinköp, löner, maskiner och hyra ofta har många små kostnader som inte är lika tydliga.

Details

Bakgrund

Att driva en verksamhet framgångsrikt handlar inte bara om att hitta kunder eller producera tillräckligt. Det gäller också att hålla nere kostnaderna. Trots att besparingsåtgärderna ofta skulle kunna bli mycket lönsamma utnyttjas möjligheterna alltför sällan.

För småföretagare gäller ännu mer än för andra att hålla hårt i plånboken. Att dra på sig för stora kostnader i början kan bli katastrofalt för verksamheten. Spara kan man alltid och sparsamhet lönar sig i längden. Inom de flesta småföretag finns mer eller mindre besparingspotential. Idag när företagen är fyllda av utrustningar och diverse teknik drar den ofta onödigt mycket el. Det elektroniska datoriserade kontoret underlättar arbete men det har lett till helt nya miljöproblem genom att en mängd av apparater ökar den totala energiförbrukningen.

Ett av de vanligaste misstagen i företagen är att belysning, ventilation och värme inte är så viktiga poster. Men sådant slukar stora mängder extraenergi och man betalar alldeles för höga elräkningar. En stor del av de totala energikostnaderna på kontoret kommer från belysningen. På många kontor är ljuset från lysrören i taket alldeles för intensivt. Detta är givetvis onödig slöseri med energi. Genom att ändra vanor och effektivisera energianvändning får man snabbt återbäring i pengar och bättre arbetsmiljö.

Så fungerar det

För att spara pengar måste man veta vad det är som kostar. Du skall hjälpa kunder att hitta de onödiga kostnaderna och sedan föreslå lönsamma åtgärder som inte påverkar verksamheten men som sparar pengar. Din målgrupp är små och mellanstora företag, som ofta är väldigt dåliga på att se de osynliga kostnaderna.

Starta med enkla icke kostnadskrävande åtgärder som snabbt ger synliga resultat. Resekostnader utgör ofta en stor post i företagens budget, men för den uppfinningsrike finns det flera sätt att minska kostnaderna. Undvik att åka första klass, hitta billigare hotell och ät ute i stället för hotellens extremt dyra frukostar kan vara några av dem. Man ska helt enkelt prioritera effektiviteten framför bekvämligheten. För att hålla reda på den djungel av rabatter och olika resealternativ som finns krävs tid och en småföretagare har ingen chans att hinna med detta. Virtuell kommunikation kan dessutom ersätta många möten och resor.

Onödiga kostnader kan även vara en prenumeration på en tidning som går att läsa gratis på andra håll eller inköp av dyrt förbrukningsmaterial när det går att köpa billigare.

Gå igenom företagens budget och hitta kostnader som verkar vara för höga. Kom sedan ut med sparförslag. Betalningen kan beroende på åtgärderna ske på provisionsbasis efter inbesparingen eller omgående om besparingseffekten syns på en gång.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image