Livscoachning

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Coachbranschen växer snabbt. På grund av sin popularitet och växande efterfrågan har coachning blivit en av de snabbast växande hembaserade företag i många länder. Att syssla med coachning som affärsmodell handlar om att ta betalt för att hjälpa människor att nå framgång i sitt arbete, relationer och livet.

Details

Livscoachning är den perfekta affärsidén för dig som brinner för att hjälpa och göra skillnad i andras liv och är duktig kommunikatör. Några av fördelarna med att starta ett företag inom life coachning är att du kan köra hela verksamheten från hemmet, dina startkostnader är minimala och att du kan utveckla andra produkter som kompletterar dina coachningstjänster för extra inkomst.

Vad är coachning?

Coacher ger hjälp och stöd åt både individer och grupper som vill uppnå olika mål eller genomföra förändringar på olika plan. Coachning används inom olika områden, till exempel idrott, ledarskap och personlig utveckling.

Coachens uppgift är att uppmuntra, utmana och ställa frågor som hjälpen individen eller gruppen att nå dit de vill. I coachens roll ingår även att lyssna så att den coachade känner sig bekräftad och tagen på allvar.

De flesta får coachning under flera tillfällen, den tiden krävs för att man ska börja förverkliga sina planer. Vanligen har man förbokade telefonsamtal eller personliga möten.

Vad är livscoachning?

Livscoachning handlar om att fokusera, att sätta upp mål samt identifiera de hinder och framförallt styrkor och möjligheter som finns hos olika människor.

Livscoachen är inte någon terapeut eller behandlare, utan en lyssnare och ett bollplank. Livscoachens synsätt skiljer sig från en psykolog som de fokuserar på nuet och inte älta det förflutna. Coacherna har "klienter" i stället för "patienter. "Istället för att berätta kunder vad de ska göra, kommer du att fungera som en medlare för att hjälpa dem att räkna ut lösningar för sig själva. Som coach, är ditt jobb att lyssna, ställa frågor och ge ärlig feedback.

Det finns två faser i en coachningsprocess. Den första fasen hjälper människor att identifiera personliga faktorer som hindrar dem från att nå sina mål i livet. Under den andra fasen, råder en livscoach kunden hur denne kan övervinna sina hinder och arbeta mot angivna mål.

Vem passar som coach?

Den som har förmågan att lyssna och känna in en annan person eller grupp, är nyfiken och dessutom har en stark vilja att följa och stötta i förändring.
Coach begreppet är fritt att använda för den som vill och det gör att definitionen kan bli helt utefter den som använder sig av det. Vill du arbeta som certifierad coach enligt ICF, International Coach Federations standard däremot så behöver du en yrkesutbildning och en personlighet som passar coachrollen.

Innan du börjar

Lär dig yrket! Skaffa en kvalificerad mentor/coach. Välj någon som du känner dig bekväm att arbeta med och kan relatera till väl. Det första steget mot att starta denna verksamhet är ofta att uppleva framgångsrik coachning själv.

Överväg en kurs eller utbildning inom livscoachning. Utbildningen till coach kan passa perfekt som komplement till andra utbildningar du redan har ex. beteendevetenskap eller liknande.

Fortsätta träna tills du är redo att börja coacha andra människor. Vissa coachningsprogram erbjuder certifiering, vilket kan vara användbart när du startar ditt företag.

Skaffa ett kontor. Du kan ställa in ett hemmakontor eller hyra utrymme där du kan ta emot klienter. Utrymmet ska vara rent och privat utan att distraheras av barn, husdjur eller kraftigt buller. Du bör ha en bekväm stol för dina kunder.

Coachutbildningar

Dina kunder kommer att uppskatta någon form av legitimering.

En coachutbildning ger dig nödvändiga kunskaper och praktiska färdigheter i coachningsarbetet. Många utbildningar behandlar även kompletterande principer såsom NLP, Mental, Kognitiv och Emotionell Träning. Utbildningarna bygger ofta på "learning by doing" och består av en kombination av teori, demonstrationer, övningar och träning. Det finns utbildningar i både verksamhetscoachning och life coachning.

På nätet hittar du mer information om coachutbildningar. Du kan filtrera utbildningarna på plats, längd, pris och typ av utbildning. Certifiering eller diplomering kan alla utbildare erbjuda och det finns en mängd olika certifieringsutbildningar inom coachning. De olika utbildningarna har olika modeller och innehåll och kursledarna har skiftande bakgrunder.

Marknaden för coacher

Många organisationer efterfrågar kompetens och kunskap man får ifrån en coach. Människor använder livscoacher av samma skäl som de använder idrottscoach: de vill ha någon att arbeta med dem, uppmuntra dem, att driva dem.
Du kan coacha individer eller grupper. Som coach kan du välja att hjälpa alla som vill ha coachning, eller välja att specialisera sig på ett visst område eller grupp till exempel företagsmedarbetarna, familjer, idrottare, partners.

Inom vart och ett av dessa områden finns det många möjligheter för en coach. Till exempel som en relationscoach kan du arbeta med gifta par, homosexuella par, singlar som söker en partner, eller någon annan som vill ha vägledning en coach kan ge för att förbättra relationerna.

På samma sätt som en företagscoach hjälper anställda att uppnå större framgång i en mängd olika områden. Många chefer betalar bra för att genom coachning minska utbrändhet bland anställda, förbättra kundservicen, maximera prestanda.

Marknadsföring

Coachning har blivit ett populärt sätt att stödja både den individuella utvecklingen och utvecklingen inom organisationer och företag. Men, att skapa en marknadsföringsplan är nödvändigt för att locka kunder. Det räcker inte att bara vara en duktig coach. Gå kurser eller sök dig till nätverk där du kan möta likasinnade att inspireras av.

Många coacher skapar efterfrågan på sin verksamhet genom att erbjuda inspirerande presentationer och föredrag för samhällsorganisationer. Ägna en del av icke - coachningstid för att skriva och publicera inspirerande artiklar på nätet kan också hjälpa till att locka kunder.

Nischa dig. Vänd dig inte till ”alla” utan rikta in dig på en viss grupp när du marknadsför dig. Utveckla din coachningsteknik så att den fokuserar på just deras utmaningar.

Mun till mun är givetvis den mest effektiva reklam för livscoachning. Ge människor en gratis sittning när du kommer igång. Detta kommer att hjälpa dig att få kunder och bygga upp en portfölj. När du har fått nöjda kunder, kan du använda deras vittnesmål för att locka andra kunder till dig.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image