Bli en social entreprenör

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Ett socialt företag är ett företag som driver vinstdrivande verksamhet kombinerat med ett socialt uppdrag. Likheterna mellan en "vanlig" entreprenör och en social entreprenör är stora. Sociala entreprenörer finns i alla sektorer i samhället precis som andra entreprenörer och de strävar precis som andra företag efter att vara vinstdrivande, men en vanlig skillnad är att vinsten oftast återinvesteras i det sociala företaget och i samhället istället för att delas ut som vinst till aktieägarna.

Details

Känner du dig inspirerad att använda dina talanger för att hjälpa andra? Skulle du vilja förändra livet, eller förändra världen för en grupp människor? Brinner du för miljön, mänskliga rättigheter, utbildning, hälsa eller annat som gynnar samhället? Som en social entreprenör du kan få betalt för att göra gott.

Definitionen socialt företagande

Sociala företag och sociala arbetskooperativ är relativt nya begrepp i Sverige och det finns därför ingen allmänt vedertagen definition. Det finns många olika typer av sociala entreprenörer och sociala företag. Vilket betyder att olika aktörer förklarar sina verksamheter olika.

Det finns heller ingen lagstiftning eller regelverk särskilt för sociala företag. I de flesta fall när man nämner sociala företag avser man företag som har som mål att skapa fler arbetstillfällen för grupper som har svårt att få arbete beroende på till exempel funktionshinder, lång tid utanför arbetsmarknaden, tidigare missbruk eller som av andra skäl inte får chansen eller inte kan arbeta full tid.

Den flesta sociala företag är organiserade som sociala arbetskooperativ. Det innebär att de följer de kooperativa principerna där demokrati och deltagande är viktigt. De som arbetar i kooperativet är medlemmar och äger tillsammans sitt företag.

Inom EU använder man begreppet sociala företag lite olika. Ibland menar man i stort sett alla företag som utför sociala tjänster, utan att vara en del av offentlig sektor, till exempel äldre- eller barnomsorg. I några av medlemsstaterna finns särskild lagstiftning för sociala företag, både de som ska skapa arbetstillfällen och de som utför sociala tjänster.

Vad menas med "socialt företag"?

Ett "socialt företag" är ett företag som arbetar för att lösa ett samhällsproblem eller för att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Sociala företag driver affärsverksamhet, har en affärsidé, marknadsför och säljer sina tjänster och produkter, betalar skatt etc. precis som andra företag. Det man producerar eller erbjuder genom olika typer av tjänster, håller hög kvalitet, prissättning sker till marknadsmässiga priser.

Det som skiljer gentemot andra företag är att man som huvudsyfte har att skapa arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden. Förutom det lägger man också stor vikt vid att medarbetarnas hälsa, välbefinnande, utveckling och ev. rehabilitering från tidigare sjukdom eller handikapp. Sociala företag har därför, kan man säga, jämfört med vanliga företag, en dubbel målsättning - att producera och sälja varor och tjänster på marknaden - men också att medarbetarna ska utvecklas, bli starkare och må bättre och ha glädje av sitt arbete.

Den dubbla affärsidén

Gemensamt för alla sociala företag är att de har en affärsidé. Men förutom själva affärsidén att sälja en tjänst eller vara på marknaden, så finns också den grundläggande idén att skapa arbete till personer som står utanför arbetsmarknaden. Bägge delarna är lika viktiga för ett socialt företag! Därför är det en dubbel affärsidé.

Finansiering

Sociala företag har ofta en mer komplicerad finansiering än de flesta andra företag. Flertalet tillhandahåller tjänster till offentlig sektor (kommunen, arbetsförmedlingen, kriminalvården m.fl.), det kan vara arbetsträning, rehabilitering, daglig sysselsättning. Det sociala företaget fakturerar för utfört arbete och får betalt enligt avtal. Men ibland betalar kommunen i stället för lokalerna och/eller anställer hand/arbetsledare. Alla sociala företag producerar varor eller tjänster som säljs till privatpersoner, företag eller offentlig sektor.

Sociala företag med ekonomisk ersättning för daglig verksamhet

Medarbetarna i sociala företag har många gånger någon form av arbetshinder. En funktionsnedsättning medför att sociala företag kan få arbetsmarknadspolitiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Ett sådant stöd är lönebidraget, som finns för att kompensera företaget ekonomiskt för den lägre arbetsförmågan.

De flesta sociala företag har någon form av relation till kommun, arbetsförmedling eller försäkringskassa. Många sociala företag är kooperativ, där medarbetarna också är delägare och kooperatörer, som driver sitt företag tillsammans enligt principen en medlem – en röst. De kan ha stöd från kommunen t ex i form av lokaler och handledare.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd enligt lagen om LSS och har ofta någon form av ersättning från Försäkringskassan. Det finns sociala företag som drivs av personal och brukare som daglig verksamhet.,

Vilka är medarbetare eller arbetar i ett socialt företag?

De som är medarbetare eller arbetar i ett socialt företag kan vara personer som p.g.a. långtidsarbetslöshet, längre tids sjukdom, handikapp, bristfälliga kunskaper i svenska eller av andra orsaker står utanför arbetsmarknaden.

En person kan ha stor kunskap, lång erfarenhet och vara hur begåvad och duktig som helst på olika områden, men kanske p.g.a. ålder, kanske en tids sjukdom eller p.g.a. något lättare handikapp eller något annat inte är tillräckligt "intressant" ur det slimmade, stressade moderna arbetsmarknadens synvinkel.

Ytterligare en orsak till att någon inte kommer in på arbetsmarknaden är helt enkelt att det inte finns arbete. Alltmer av elektronik och maskiner tar över det som tidigare gjordes för hand. Men, alla är inte skapade till att vara it-tekniker! Förr fanns alltid behov av enklare arbetsuppgifter som var idealiska för de som kanske varit sjukskrivna ett tag eller saknade rätt utbildning och på så sätt hade chans till att komma igen eller helt enkelt hade ett arbete som passade dem. Alla dessa enklare typer av arbeten finns inte längre.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image