Print

Företagsmäklare


10 000 - 50 000 kr
target

Details

Eftersom företagen kostar en hel del, kan en provision på försäljningen ge dig en rejäl inkomst. För att bli framgångsrik mäklare vid försäljning av ett företag, behöver du dock relevant kompetens och en del tidigare erfarenhet.

Att komma igång:

Börja med att lära dig så mycket som möjligt om mäklarbranschen, också att förstå dess styrkor och svagheter, samt känna till de olika ekonomiska verktygen för att analysera och prissätta olika försäljningsobjekt. Du väljer kanske också att skaffa en fastighetsmäklare licens, för auktorisationskrav kontakta SFR – Sveriges Företagsmäklarens riksförbund, ett branschförbund för professionella företagsmäklare.

Du kommer att behöva kontakt med företagarföreningar inom din specialisering, träffa och lära känna företagare och yrkesverksamma med anknytning till ditt arbete.

Hur funkar det?

Dina kunder kommer att vara småföretagare som vill sälja sina företag. Som företagsmäklare, även kallad business agent eller företagsförmedlare, hjälper du köpare och säljare av privatägda småföretag under köp- och sälj processen. Du uppskattar oftast värdet av verksamheten, marknadsför den för försäljning med eller utan att avslöja sin identitet, klarar de första potentiella köpar- och säljarintervjuer, diskussioner och förhandlingar.

Du måste förstå verksamheten du säljer, kommer det att vara till din fördel att specialisera dig på en viss typ av verksamhet som hotell, restaurang eller bensinstationer till exempel, eftersom det kommer att ge dig mer trovärdighet med dina kunder.

Dina arbetsuppgifter

Du agerar som medlare och söker upp intressenter och letar fram en köpare. Din dag börjar med en genomgång av alla erbjudanden som du för tillfället arbetar med. Du håller kontakt med både köpare och säljare för att reda ut eventuella frågor och fortsätta att arbeta med avtalen.

Du skapar sedan en relevant företagsbeskrivning, ett genomarbetat och lättförståeligt prospekt som innehåller en relevant ekonomisk prognos för försäljningsobjekt. Ett prospekt omfattar i regel 5 till 10 sidor, beroende på typ av företag och dess omfattning. Du formulerar handlingar och avtal, informerar och håller kontakt med säljaren, köparen, banken, revisorn och juristen. Med andra ord samordnar och leder hela processen från kontakt till likvidavräkning.

Du skapar själv aktiviteter som ger intresse kring företaget. Du använder dig av webben, annonser i dagstidningar men framför allt i branschpressen, du gör utskick och aktivt söker upp tänkta intressenter med brev och på telefon och inte minst bland dina nätverk och gamla kontakter.

Tänk på!

Att lära sig att hitta små företag som är intresserade av att sälja kan ta lite tid innan remisserna börjar komma in. Hantering av avtal och juridiska pappersarbete kan vara svårt.


Location