Produkter för vänsterhänta

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Vi lever i en högerhänt värld. Vanliga saxar och konservöppnare är svåra att använda för vänsterhänta. Den som gör saker med ”fel hand” känner sig ofta lite klumpig.
De flesta människor är högerhänta. Och så verkar det varit så länge människan har funnits. 

Details

Grottmålningar och bilder i egyptiska gravkammare visar nästan alltid människor som använder höger hand. På yxor från stenåldern syns att nästan alla är tillverkade av högerhänta.

De flesta av de redskap vi använder idag är gjorda för högerhänta. Bilens växelspak sitter på höger sida. Samma sak gäller för kamerans avtryckarknapp.
Att sälja verktyg och andra produkter för vänsterhänta borde vara en intressant nisch, speciellt som var tionde person i landet lär vara vänsterhänt.

Så gör du

Starta ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla produkter enbart för vänsterhänta. Samla lite tips på produkter som är trevliga att ha eller ge bort i present.
Din affärsidé är att erbjuda den cirka en miljon svenskar som är vänsterhänta ett utbud av produkter som är anpassade efter deras behov. Du kan sälja via egen butik, homeparty, via andra återförsäljare eller endast via Internet.

Om vänsterhänthet

Att man är vänsterhänt innebär att man använder sin vänstra hand som sin huvudhand och som man är bättre på att använda än den högra. Vänsterhänta skriver med vänster hand och föredrar att använda vänsterhanden vid olika nyckelhandlingar. Vänsterhänthet är klart mer ovanligt än högerhänthet, och exakt hur många som är vänsterhänta varierar något mellan olika länder. I genomsnitt räknar man dock med att vänsterhänta utgör ca 10 % av befolkningen i de flesta länder.

Det finns särskilda produkter för vänsterhänta. Bland annat säljs speciella saxar, pennvässare, konservöppnare, korkskruvar och pennor. Vänsterhänthet är vanligare bland män än kvinnor, och en del som är vänsterhänta kan även vara dubbelhänta vilket innebär att de kan använda både höger hand och vänster hand lika bra. Detta är dock betydligt mer ovanligt än vanlig vänsterhänthet. 

Några vänsterhänta kändisar: Franz Kafka, Neil Armstrong, Paul McCartney, Julia Roberts, Brad Pitt, Robert De Niro, Jimi Hendrix och John McEnroe

AdobeStock 233237475 1

Prissättning

Är särskilda produkter för vänsterhänta dyrare än produkter för högerhänta? I de flesta fall, nej, men prissättning kan vara ett problem eftersom många tillverkare använder sig av dyra maskiner för att framställa produkter för högerhänta i tusentals. Att sedan ställa om maskinerna för att producera mindre volymer för vänsterhänta, eller kanske till och med använda helt andra verktyg för 10 % av sin tillverkning, kräver att man tar mer betalt.

Vissa artiklar, kan inte genomgå den automatiserade produktionsprocessen och det extra arbetet medför högre kostnader. Detta innebär dock att slutprodukten har gjorts av hantverkare istället för maskiner, så den är av högre kvalitet och kan inte jämföras med massproducerade varianter för högerhänta.

Exempel på produkter

Saxar för vänsterhänta är ett måste i varje klassrum, inklusive dagis. Bladen på saxar för vänsterhänta är konstruerade på ett sådant sätt att oavsett hur man håller dem ligger vänsterbladet alltid överst. Detta innebär att när man trycker ihop bladen med vänsterhanden så klipper man smidigt med hela bladets räckvidd, och det gör också att den vänsterhänte användaren har klar uppsikt över klipplinjen. Handtaget är särskilt utformat för att passa vänsterhandens tumled.

Linjaler med måttgradering från höger till vänster. Pennvässare för vänsterhänta har omvänt vässarblad. Att skriva kan vara mycket besvärligt för vänsterhänta eftersom de skjuter pennan framåt istället för att dra den efter sig, vilket skapar problem med bläckflöde och kan göra att pennspetsen skär in i papperet. Problemen kan i hög utsträckning avhjälpas genom att man använder en penna för vänsterhänta. 

Potatisskalare- den mest effektiva rörelsen för att skala grönsaker är att röra skalaren in mot kroppen. Detta går inte när en vänsterhänt använder en potatisskalare gjord för en högerhänt eftersom bladet är felställt. Potatisskalare för vänsterhänta är antingen helt och hållet utformade för vänsterhänta eller dubbelbladiga så att de kan användas i endera riktningen.

Konservburkar kan vara svåra att få upp för en vänsterhänt. En konservöppnare för vänsterhänta håller man i höger hand och vridningsratten skruvas ifrån kroppen med vänsterhanden, på vänster sida om konservburken så att vänsterhänta kan använda sin starkare och smidigare hand. Denna typ av konservöppnare är lättare att styra och använda.

Måttband- vänsterhänta håller ofta början av måttbandet i högerhanden och drar sen ut måttbandet med vänsterhanden. Gör man detta med ett måttband för högerhänta så hamnar siffrorna upp och ned!

Marknad

Det finns inte något adressregister för vänsterhänta så att man kan rikta marknadsföring. Produkter för vänsterhänta säljer mest på arbetsplatser och skolor.

På senare år har det nämligen utvecklats, och sålts, allt fler köksredskap för dem som använder vänster hand. Storsäljaren för andra aktörer på marknaden brukar vara den klassiska saxen, men även köksredskap och linjaler säljer bra. 

Du kan också specialisera dig och exempelvis sälja musikaliska instrument för vänsterhänta, barnartiklar eller specialutformade hantverksprodukter.

Den 13 augusti är de vänsterhäntas dag.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image