Rådgivare för kreativitet

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

I en tid av globalisering kommer endast företagen med en hög grad av innovation och ständig förnyelse att kunna locka kunder och investerare. Naturligtvis inte utan anledning, eftersom vinnarna i en snabb växande konkurrens blir de företag som är den mest effektiva, mest produktiva, och - mest kreativa. Ett företag som inte tar hänsyn till kreativitet och utveckling i sin verksamhet definitivt kan inte vänta sig något bra i framtiden. 

Details

Det är alltid skönt med en kreativ injektion, nya idéer och annorlunda infallsvinklar. I den här affärsidéen är du en kreativ resurs som hjälper företag att ligga steget före och ger idéer som bidrar till större avtryck på marknaden. I rollen som kreativ rådgivare kommer du också att vara delaktig i framtagandet av kampanjmaterial, kommunikation mm.

Trender

Den kreativa förmågan gör oss maximalt anpassningsbara i mötet med en allt rörligare värld. Utvecklingen är redan igång. Avgörande i framtiden blir en tidig förståelse för kommande trender, yrken - att prova nya lösningar, få feedbacken och fortsätta utvecklas. Kreativitet kommer att behövas överallt, för att lösa problem givetvis – men också för att lättare acceptera ett allt snabbare flöde av nya förutsättningar.

Trenderna ställer nya krav på de externa konsulternas erbjudanden. För företagen har behovet av snabba aktiviteter och att hänga med i förändringstakten både externt och internt blivit större. Kreativitet och innovation har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och en försvarlig del av bolagsvärdet. Alltfler företag vill helt enkelt kunna svara ja på frågan: "Är ni innovativa?" Framtidens innovation kommer allt oftare skapas internt hos företagen, av personer som länge haft insikterna och nu plötsligt har verktygen som krävs för att åstadkomma förändring.

Betydelsen av kreativitet i affärer

Kreativa affärsidéer skiljer företag från varandra. Utan kreativitet och innovation skulle varje företag följa samma mönster inom marknadsföring, teknik eller till och med de varor och tjänster de kan sälja. Kreativitet är avgörande för företag idag, särskilt när marknaden är beroende av innovativ, brytande teknik. Samarbete mellan kreativa sinnen har förmågan att driva kreativa affärsidéer till verklighet. När din affärshjärna kan tänka utanför rutan är möjligheterna oändliga.

Betydelsen av kreativa människor i företag

Människor som tror att de inte är den "kreativa typen", är förmodligen samma människor som tror att kreativitet bara kommer från ett konstnärligt perspektiv, men sanningen är att alla kan kanalisera kreativt tänkande när de placeras i rätt miljö. Att anlita kreativa människor för att gå med i företagets team gör det möjligt för en mer fantasifull inställning till affärsproblem. Kreativt tänkande kan i slutändan skilja din verksamhet från alla andra, vilket gör att konsumenterna vill ha din produkt och tjänst över andra.

Tänk om man skulle kanalisera hela teamets kreativitet? Ja, i många fall finns det bara en liten del av företaget med ansvaret för kreativt arbete, men ditt företag kan blomstra mycket mer om du hade hela ditt team involverat i kreativ brainstorming.

AdobeStock 247518457

Kreativt tänkande på arbetsplatsen

Varje företag vill hålla jämna steg med branschens senaste trender och ligga före sina konkurrenter. Kreativt tänkande - det vill säga att drömma upp nya och unika sätt att göra saker - är uppenbarligen en del av processen. Kreativt tänkande leder till implementering av innovativa idéer på arbetsplatsen.

Ibland är ett av de bästa sätten att inspirera kreativa idéer att konsultera med andra utanför egna projektgruppen. Ofta kommer de bästa idéerna från de som inte direkt arbetar med en viss klient eller projekt regelbundet. När man inte arbetar med ett specifikt projekt har man bättre förutsättningar att skapa ett slutligt resultat som är långt ifrån vardagligt.

Dina tjänster

Affärskonsult för kreativitet täcker ett mycket brett spektrum av möjliga tjänster med de viktigaste förbindelse, naturligtvis, för att uppmuntra kreativitet. Mycket handlar om att lära sig att se saker från olika perspektiv. Du initierar, startar och leder workshops, idémöten och utvecklingsarbeten.

Det kan handla om att ta fram en konkret handlingsplan för att identifiera och prioritera förbättringsåtgärder och projekt för kundens digitala närvaro, eller en storyplan för praktisk produktion och utvärdering av marknadsföring – i realtid. Du fungerar också som företagets strategiska bollplank.

Du öppnar nya perspektiv både från insidan och utsidan - och inte minst ger kreativa idéer. Du har koll på dina kunders affärs- och marknadsmål, och kan ge löpande input om du märker att något i produktionen/marknadsföringen bör justeras.

Så fungerar det

Du startar en utvecklingsprocess med fokus på produktiva färdigheter och kreativt tänkande. Det kan innebära för organisationer hjälpa dem att lättare definiera problem, identifiera möjligheter och utveckla nya produkter och tjänster med kreativa lösningar.

Mestadels i de tjänster som erbjuds av konsulter är kreativa copywriting, presentation utveckling, ger råd om utvecklingsprojekt, etc. Till exempel, du kan starta ett projekt och organisera och moderera arbetet i gruppen som ansvarar för ett specifikt problem eller affärsmöjlighet. Eller ge möjlighet att anordna seminarier för anställda där de ges möjlighet uppmuntra och utveckla sitt kreativa tänkande. Ett annat stort område där konsulter kan vara användbara, för att stimulera den kreativa andan bland de anställda, är marknadsföring ex. valet av effektiva slogans och produktnamn.

Din kompetens

Dina kunskaper bör vara relativt omfattande och innehålla bortsett ekonomi och marknadsföring även några andra områden såsom psykologi, kultur, sociologi, etc. Kännedom och övervakning av den aktuella utvecklingen inom området för innovation är mycket viktiga, men av stor betydelse är kommunikationsförmåga eftersom det här jobbet kräver mycket interaktion med olika människor.

De initiala kostnaderna för att lansera en sådan tjänst är minimala ungefär som reklamtjänster. Till att börja med kan du erbjuda dina tjänster förmånligt för att få erfarenhet och rykte.

Komma i gång

Ring eller skicka ett mail och boka in en tid med företagsledning så berättar du vad du kan göra för dem. Jag behöver även ett stort nätverk och samarbetspartners inom bland annat grafisk form, reklamfilm, fotografi, copy, inredning/scenografi och webb.

Det är viktigt att hantera de utmaningar som man har här och nu, men glöm inte heller att rusta för det som kommer. Nyttja den kompetens som finns i bolaget, t. ex i styrelsen. Visualisera hur olika scenarios kan påverka och gör en handlingsplan för att styra om företagets verksamhet utifrån ett par olika scenarier.

Ett bra sätt att bygga upp detta är att se över idéprocesserna och göra dem till en naturlig del av det vardagliga arbetet. Och inte minst, att involvera så många som möjligt i företaget. Få saker kan höja energinivån och stärka kulturen på en arbetsplats så mycket som regelbundna möjligheter att skapa tillsammans.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image