Lånetjänst som förmedlar lån mellan privatpersoner

Key Info:

500 000 kr + uppåt
Image Two

Allt fler personer ratar banklån och kreditkort och använder sig av ett nytt alternativ: internetlån från privatpersoner. Den effektiva räntan på kreditkort är för hög, och det tar för lång tid att få banklån. Med bankers och kreditinstituts höga marginaler har det växt fram en marknad för privatlån direkt mellan privatpersoner.

Details

Idén är relativt enkel - starta en låneförmedling på nätet. Du är en mellanhand som kopplar ihop personer som har pengar med personer som behöver pengar. Du tar med andra ord bort bankens roll mellan privatpersoner med pengar och de som vill låna pengar.

Du hjälper till så pengarna går direkt från långivaren till låntagarens ficka. Eftersom det inte finns några mellanhänder kan långivarna få en högre ränta än de skulle fått hos en bank. Och låntagarna får en lägre ränta. Lånen sprids på flera personer för att minska riskerna.

Bank- eller finansieringsrörelse får drivas endast efter tillstånd. Tillstånd ges av Finansinspektionen.

En växande trend på den svenska lånemarknaden

Nuvarande kreditmarknad domineras till övervägande del av stora kreditgivare med storbankerna i spetsen. Dessa har på senare tid fått ge vika för uppstickare på nätet – och fram till nyligen även för olika typer av mellanhänder som administrerar lån mellan privatpersoner.

Att låna pengar av varandra är en relativt ny trend i Sverige, som dock varit etablerad i USA under många år. Fenomenet benämns peer-to-peer, eller people-to-people. På den svenska marknaden finns ett fåtal företaget inom lån mellan privatpersoner. Den som lånar ut pengar kan räkna med att tjäna uppemot 12 procent i avkastning på kapitalet. För den som lånar innebär detta en genomsnittlig kostnad på 20 procent i månaden, vilket ger en räntesats på drygt 100 procent omräknat till årlig räntekostnad.

Historik

Även före internet, före datorerna och börsen, människor har alltid sökt och lånat pengar till varandra. Med intåget av Internet har mycket förändrats. En sådan stor förändring är just "person till person utlåning". Denna form av finansiering har drastiskt förändrats och förbättrats på grund av internet.

Person till person lån är en online form av finansiering som hjälper småföretagare, studenter och enskilda individer att låna pengar via webbplatser. Denna finansieringsmetod har olika namn, allt beroende på vilken världsdel man befinner sig på. Dessa typer av mikrofinanskoncept förekommer i många länder i tredje världen. Den stora skillnaden med dessa finansieringsmöjligheter i outvecklade länder är att de inte förekommer på nätet, samtidigt som metoden är nu ett stort internet fenomen i utvecklade länder som USA, Storbritannien och Australien.

AdobeStock 304049375

Agera mellanhand kan vara en bra affärsidé!

Mellanhanden tjänar således pengar, men räntan är – paradoxalt nog konkurrenskraftig jämfört med de kreditgivare som erbjuder snabblån och online krediter. Till skillnad från dessa behöver mellanhanden emellertid inte bekosta lånebeloppet, utan enbart betala ut och ta emot ränta på andras pengar.

Däremot tillhandahåller dessa s.k. mellanhänder vanligen samarbetsavtal med inkassoföretag, som driver in obetalda skulder till ägarna. På så sätt kan ägarna räkna med att få tillbaka såväl ränta som utlånade pengar – eventuellt med en viss fördröjning.

Så går det till

Affärsidé är att skapa en handelsplats för låntagare och långivare och administrera lån mellan privatpersoner. Människor som av olika anledningar inte får institutionella lån lägger upp en profil på hemsidan och privata långivare anger önskad ränta för att låna ut sina pengar.

På handelsplatsen lånar man inte ut till någon enskild låntagare utan lånet sprids mellan flera låntagare för att sprida riskerna(i fall en del av lånen lyckas inte drivas in).
Man kan räkna med att som långivare få en årsränta på mellan 8-10 procent. Som låntagare kan man låna helt gratis i 1-2 veckor men om man inte har betalt tillbaka inom avtalad tid börjar räntan ticka iväg.

Målgruppen

Din målgrupp är den vanliga människan som söker ett alternativ till den traditionella lånemarknaden. Person till person lån skapar dessutom möjligheter för många som inte kan kvalificera sig för traditionella banklån. Eleverna kan använda dessa pengar för att betala sina studielån eller komma igång med studier. Husägare kan använda dessa medel för att göra välbehövliga reparationer runt sina hem eller konsolidera sina skulder på kreditkort, medan företagare kan använda denna finansiering alternativ för att starta eller utöka sin verksamhet.

För att få fullt finansierade beloppet, måste låntagare presentera sin situation, behov och återbetalning plan på ett detaljerat sätt. Marknadsföringen sker främst via direktkontakter till potentiella kunder och via internet.

AdobeStock 274642875

Avgifter

Låntagare betalar en förmedlingsprovision för lån på några procent av det ursprungliga lånebeloppet, fördelat över de månatliga betalningsraterna. Du debiterar också en öppningsavgift på lånebeloppet, som dras av direkt. Därtill tillkommer en kontoskötselavgift per transaktion. Bekräftelse av lånet per SMS kostar också extra. Alla nämnda avgifter är utan moms, eftersom den finansiella sektorns tjänster generellt inte utgör momspliktig verksamhet. Investerare betalar en teckningsavgift vid deposition, en transaktionsavgift på förverkligade investeringar samt en uttagsavgift per uttag från eget konto.

Vilka risker tar den som lånar ut sina pengar?

Den som lånar ut pengar via dessa typer av lånetjänster ska vara medveten om att mottagaren ofta har låg kreditvärdighet. Det är därför de vänder sig till just den lånetjänsten och inte till traditionella banklån. Det är långivarens pengar som lånas ut, inte dina. Det gör att långivaren står för all risk om en låntagare hamnar på obestånd. För att risken ska minimeras fördelas alltid inlånade pengar i mindre poster. Det gör att risken sprids ut bland flera olika långivare.

Viktig information om tillståndet

Ett företag som erbjuder finansiella tjänster till allmänheten måste ha tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet. I en tillståndsansökan går man bland annat igenom företagets kapitalsituation, verksamhetsplan, ägare och företagsledning. Vad en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse bör innehålla framgår av Finansinspektionens allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse.

I samband med ansökan ska en avgift på 295 000 kronor betalas till FI. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift. Företag som fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska löpande rapportera in uppgifter till FI.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1