Frilanspool

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Du skall koncentrera dig på de mindre kända eller helt anonyma frilansare som ännu inte blivit etablerade, de som sysslar med journalistik och foto i första hand. Samla frilansare på ett och samma ställe, alla som verkar inom reklam, media och information, på hobbybasis eller mer professionellt. Bilda en stark pool där de ingår och marknadsför poolen som ett nytt alternativ till uppdragsgivarna. Du kan då även producera och sälja en frilansbok med samtliga poolens medlemmar.

Details

Tendenser

Många duktiga journalister är utan jobb och de flesta vandrar faktiskt mellan frilansjobb och arbetslöshet. Möjligheterna för dem måste finnas. I Sverige har vi idag mer än 1000 dags- och veckotidningar och tidskrifter. Konkurrensen mellan dem är hårt och upplageberoende redaktörer är tvungna att ständigt jaga nytt färskt material för att hålla läsarnas intresse vid liv. Många redaktioner har bara en eller två anställda och mycket begränsade resurser. Tusentals artiklar köps varje år från frilansskribenter. 

Samma situation gäller för frilansfotografer. Bildens betydelse har kraftigt ökat i medierna och ofta upptar bilder mer än 50% av ytan i tryckta medier. Behovet är stor och det råder brist på pressfotografer. Å andra sidan finns sam- tidigt många frilansare inom fotobranschen som bara har fotografering som hobby men ändå kan göra bilder med hög kvalité. Det snabbaste och billigaste sättet att skaffa bilder är i regel genom bildbyråer. Men det är ofta svårt att hitta just den bild man vill ha.

Så fungerar det

Eftersom du har många frilansfotografer med olika profiler och på olika ställen kan du erbjuda kunderna att göra bilder på beställning. Du kan satsa på rikspressen men det finns också mängder av andra medier som ropar efter material; hundratals lokaltidningar, facktidskrifter, föreningstidningar, organisationstidningar och magasin av olika slag. Poolen ska verka aktivt som en frilansförmedling och hitta uppdrag åt sina medlemmar.

Gör en snygg presentation och skicka den till potentiella uppdragsgivare framför allt tidnings- och tidskriftsredaktioner. Försök få olika uppdragsgivare att ansluta sig till poolen. Öppna ögonen och utforska hela spektret av möjliga marknader som kan tänkas köpa ditt material. Sedan kan du också ge ut en broschyr med en sammanställning av de arbetsgivare som efterfrågar texter. I broschyren kan företagen berätta om sig själva, vilket material de är intresserade av att köpa och ge namn på en kontaktperson som frilansare kan vända sig till.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image