Print

Hemkörning av ekologiska produkter


10 000 - 50 000 kr
target

Details

Både konsumenter och odlare visar stort intresse för ekologiska produkter, men de konventionella handlarna har inte riktigt svarat på det. Inom handeln finns mäktiga intressenter som bromsar utvecklingen av den ekologiska marknaden.

Trender

Hemkörning av ekologisk mat betyder billigare mat på sikt och mindre miljöförstöring. Kortare väg mellan producent och konsument betyder färre mellanhänder och kilometer. Ekologiska familjer saknar många gånger bil så det blir en fungerande lösning. I framtiden kommer transporter av mat i centrum och närproduktion blir ett marknadsföringsargument.

Innan du börjar

Innan du börjar med utkörning av eko mat testa potentialen genom att fråga människor om de är intresserade av att få sin ekologiska mat hemkört. Skaffa kunder redan innan du startar. Det kan bli äldre människor som i ekologisk mat ser hälsoaspekten eller yngre med ekologiskt engagemang. Erfarenhet av hemkörd mat visar ändå att de flesta kunder tillhör de yngre generationerna som i regel bryr sig om miljön och är villiga att bidra till att förbättra den.

Så gör du

För dig som har erfarenhet av livsmedelshandeln och inte trivs med att vara beroende av en adress kan hemleverans av ekologisk mat vara en idé att satsa på. Ta emot beställningar hemma, packa på platsen och kör ut till kunder efter turlistor. Köp i första hand ekologiskt odlade varor från lokala producenter.

Räkna ut ett minimalt belopp som en kund måste beställa för att det ska löna sig för dig att leverera. När det gäller företag kan det vara lite högre gränsbelopp till exempel 500-1000 kronor. Verksamheten kommer att bli ganska beroende av stamkunder och försök hålla reda på när kunder flyttar. När du har 50 aktiva kunder som handlar mer eller mindre regelbundet då går det runt för dig.

Leverera också till företag, restauranger, kaféer, gruppboende och skolkök. Var vaken för synpunkter på sortimentet med mera. Var säker på att kunderna, om de är nöjda, kommer att berätta om dig för vänner och bekanta.


Location