Arrangera tillfälliga loppmarknader

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Med tanke på den nuvarande miljötrenden som skakar hela världen, däribland Sverige, organisera tillfälliga loppmarknader kan visa sig vara en bra affärsmöjlighet.

Details

För att organisera en marknad behöver du ingen speciell kontorslokal eftersom inga personliga möten med kunderna sker. Kontakten kommer främst vara över telefon eller via e-post. Därför kan du hålla ditt kontor i hemmet.

Den enda utrustning som behövs är ett skrivbord, dator och telefon. I början när företaget startas upp behövs en bärbar dator och en mobiltelefon för att du alltid ska vara anträffbar.

Innan du börjar

Loppmarknader vanligtvis anordnas under helgen och det är mycket viktigt att noga välja plats. Den bör placeras tillräckligt nära bostadsområden, på en plats som är lätt att hitta och som kan nås med kollektiv trafik. Det är nödvändigt att det finns tillräckligt antal parkeringsplatser. Sedan är det naturligtvis viktigt att hitta folk som kommer att erbjuda sina varor och är villiga att betala hyra för en plats att stå på.

För att finansiera verksamheten behöver du tänka på lokalhyran, ersättning för medhjälpare som hjälper till under arrangemangsdagen, med insläpp, städning och underhåll, samt kostnaden för marknadsföring. Den sistnämnda är en kostnad som kan komma att minska till de framtida arrangemangen då din marknad blir ett mer välkänt och etablerat varumärke.

Det är viktigt att utbudet varierar för att locka olika kunder. På en marknad ska det finnas allt från antika möbler, böcker, målningar, kläder, leksaker, sportutrustning, verktyg och livsmedel. Förutom platshyran kan yterliggare inkomster uppnås genom att ta en inträdes avgift, hyra extra utrustning eller organisera transport till kunder som köper större artiklar.

Naturligvis bör du undvika alltför höga avgifter, eftersom det kommer skrämma både köpare och handlare. Den initiala investeringen för det här jobbet kan vara betydande, men i det långa loppet anordna loppmarknad har stor potential, vilket bekräftas av det stora antalet loppmarknader i landet, som fungerar bra i flera år.

Så fungerar det

Du erbjuder en mötesplats för alla privatpersoner som vill köpa och sälja begagnade varor. Återanvändningen värnar om miljön som leder till ett mer hållbart samhälle.

Som affärsidén beskriver är det tänkt att arrangera en fyndmarknad ett antal gånger per år. Privatpersoner erbjuds att köpa en plats på fyndmarknaden där de kan sälja sina begagnade saker till besökare. Fyndmarknaden kommer äga rum i någon större arena, sporthall eller vilken plats som helst som har tillräckligt stor disponibel golvyta.

Du hyr lokalen bara under den tiden och de tillfällena då marknaden kommer att äga rum. Det enda du behöver göra är att mäta ut platserna och ställa i ordning borden. Borden är något som du kan låna eller hyra in. Visar det sig att kalkylen går ihop och arrangemanget blir lönsamt kan borden bli en framtida investering.

Kunden erbjuds att köpa en försäljningsplats på ca 4-6 kvm. Som tilläggstjänst erbjuder du kunden möjlighet att hyra bord till sin försäljningsyta ex. 100x200 cm. Besökarna kommer att få betala ett inträde till fyndmarknaden som är ca 20-30 kronor där barn får gå in gratis. I detta pris ingår även parkering utanför hallen.

Restaurangen som ofta finns på plats kan vara öppen och erbjuda besökarna mat och fikaförsäljning. Restaurangen ligger utanför din verksamhet och kommer därför inte att generera några intäkter eller kostander för företaget, dock ger det ett ökat kundvärde.

Städningen och golvskydd sköts av arenan vilket ingår i lokalhyran. Det kommer dock krävas extra personal som hyrs in under fyndmarknadsdagen för att hjälpa till med diverse underhåll.

Försäljarna har möjlighet att lämna kvar ej sålda varor efter marknaden som skänks till någon humanitär organisation. De kommer att placera en lastbil utanför arenan vid stängning där säljarna kan donera de saker som inte har blivit sålda och som de inte heller vill ta med hem igen.

Försäljningen av platser kan börja en månad innan fyndmarknaden sker. All information bör finnas tillgänglig på marknadens hemsida. På denna anger du bokningsmöjligheter, kontaktuppgifter, platskarta, prisuppgifter samt vägbeskrivning.

Marknadsföring

Efterfrågan på att sälja begagnade saker är mycket stor. Företaget verkar inom second hand branschen och riktar sig till privat personer som vill köpa eller sälja begagnade varor. Du har två olika kundgrupper. Den ena består av de kunder som hyr en försäljningsplats och den andra av besökarna till marknaden.

Som affärsidén poängterar är miljön en central roll konceptet. Genom att återanvända begagnade varor skapas ett hållbarare samhälle då det tas tillvara på varorna fulla kapacitetet.

Det finns en del andra organisationer och privata aktörer som organiserar liknande marknader. Du kan välja att positionera dig med ett lägre pris, om du anser att detta kan locka fler kunder. Framgångsfaktorer är att du erbjuder dina kunder det låga priset till samma kundvärde som konkurrenterna, dessutom sker marknader i fräscha lokaler med stor parkering.

Besökarna erbjuds även fika och mat till försäljning, vilket är en tilläggstjänst. Miljötänkandet och återanvändning ligger rätt i tiden och utgör grunden för din marknadsföring.

Du kan också vända dig till invånare inom ett visst geografiskt område eller ett visst kundsegment. Dessa privatpersoner kan exempelvis vara familjer som säljer barnleksaker, pensionärer som säljer porslin m.m. och ungdomar som säljer gamla skivor, spel, kläder och skor.

Platser kan du börja sälja en månad innan marknaden äger rum, men marknadsföringen kommer börja tidigare än så med anledningen att folk ska hinna städa ur sina förråd och vindar i god tid. Platsförsäljningen annonseras via hemsidan och tidningar, och försäljningen kommer att ske via internet och telefon. Försäljningen av inträde kommer däremot att ske direkt vid entrén.

Utöver marknadsföring i lokala tidningar kan du starta upp en facebook grupp för att sprida vetskap om marknaden. Du kanske kan få en del gratis publicitet i form av reportage från lokaltidningarna. Detta är dock begränsat till den första marknad då det är nyhetens behag.

Utveckling

Initialt kan ditt marknadskoncept se ut som beskrivits ovan. Av arrangemangen kan man senare läsa av hur intresset ser ut från säljare och besökare. Skulle intresset visa sig vara stort finns möjlighet att utöka antalet marknadsdagarna per år eller flytta till större lokaler. Under sommardagarna kan du också testa och arrangera marknaden utomhus eller under en helg.

Ett yterliggare sätt att hantera ett ökat intresse är att ordna marknader med inriktning på olika branscher eller intresseområden. Häst, skoter och hantverksdagar kan göra att du lockar en mer nischad säljkrets och därmed även en nischad besökskrets.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image