Datoriserad marknadsplats för begagnat byggmaterial

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

För begagnat byggmaterial finns både tillgång och efterfrågan. Det gäller bara att få köpare och säljare att mötas så att materialet kan komma till nytta istället för att slängas. Med begagnat material lämplig för en datoriserad marknadsplats menas här i första hand byggmaterial och möbler.

Details

Med hjälp av dator och ett lagerhanteringsprogram kan du faktiskt skapa en sådan datoriserad marknadsplats för begagnat material. 1,4 miljoner ton byggnadsavfall från nybyggnation och rivning slängs enligt statistik årligen på våra soptippar. Det är ett gigantiskt slöseri med råvaror, transporter, arbetsinsatser och drivmedel. I stället kunde man ta vara på materialet och bygga nytt.

Så fungerar det

Via den elektroniska marknadsplatsen kan en leverantör hitta sin kund likaväl som en kund hittar just sin produkt och leverantör. Tack vare förenklade rutiner sparar både köpare och säljare mycket tid och pengar. Genom att låta datorn ta över försvinner ett antal arbetsmoment som tidigare gjordes manuellt.

Med hjälp av informationstekniken kan du enkelt sammanställa en intresseprofil och pussla ihop den med just den typ av produkt som är efterfrågad. Tidsödande letande i affärer är borta och man dränks inte i information om ointressanta produkter. Alla vinner på det. Kunden får billigare varor och snabbare service, kommuner och företag kan sälja materialet i stället för att köra den till soptippen och samhället vinner genom att avfallsmängderna minskar.

Komma i gång

Kontakta kommuner, fastighetsförvaltare, byggare, återvinningsbutiker och andra som brukar slänga värdefullt byggmaterial och möbler på soptippen. Fråga om de vill bli representerade på din marknadsplats och ta reda på vilket begagnat material som finns hos dem, hur ofta och vilket antal. Sortera och skriv all nödvändiga information om produkterna. På så sätt kan man jämföra pris, sortiment och kvalité på varor som kommer från olika håll.

Kunden som vill köpa en begagnad byggvara ska inte behöva leta runt och ringa när han snabbt och enkelt kan överblicka utbudet och hitta just den vara han söker på din marknadsplats. Allt man måste ha är tillgång till dator med Internetanslutning.

Sökning bör kunna göras på de flesta aspekter av en vara: mått, ursprung, färg, ålder, utseende etc. Dessutom kan uppgifterna vara kompletterade med teckningar eller foton. Skulle man inte lyckas hitta det man söker kan man sätta in en annons om det man vill köpa. På samma sätt gör de som vill sälja något och du bara förmedlar kontakten mellan kunder och köpare. När man har gjort en affär då får du provision.

Byggmaterial och avfall- fakta

Materialanvändning och avfallshantering är två miljöfrågor med stark koppling till varandra. All produktion och konsumtion av varor och material kräver energi och resurser samt genererar föroreningar och avfall. Genom vårt uttag av naturresurser belastar vi miljön på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Samtidigt växer avfallsmängderna på våra deponier.

Det är viktigt att resurser utnyttjas mer effektivt för att på så sätt minska utarmningen av jordens naturresurser samt minimera uppkomsten av föroreningar och avfall. En riktig avfallshantering minskar utsläppet av farliga ämnen i miljön samt möjliggör att större del av avfallet kan återvinnas.

Byggsektorn svarar för en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Byggverksamhet är även den sektor som genererar störst mängd farligt avfall. Genom att utforma byggnader på ett sådant sätt att de kan plockas isär och återanvändas samt genom att källsortera och återvinna uttjänta material kan byggsektorn reducera sin resursförbrukning samtidigt som miljöpåverkan från det avfall som uppkommer minimeras.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image