PR-konsult

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Både stora och småföretag är beroende av marknadsföring och reklam. Men det finns också andra sätt att få ut sitt budskap, påverka målgruppen och göra sina produkter och tjänster mer kända. Publicitet kallas även för gratisreklam.

Details

Varför satsa pengar på dyrbar annonsering när man får samma, eller till och med bättre effekt med en pressrelease.

Så fungerar det

Vikten av publicitet som konkurrensmedel har blivit allt större bland svenska företag. Den är speciellt viktig för mindre företag och föreningar som inte har sina egna PR-avdelningar. All publicitet är inte bra publicitet, men rätt utnyttjad är den ett starkt vapen. En eller två positiva artiklar i pressen kan ibland göra större effekt än vilken reklam som helst.

Folk tror ofta inte speciellt mycket på reklam och traditionell annonsering. Redaktionell text i tidningen innebär däremot högsta möjliga trovärdighet och ger bevisligen större genomslagskraft hos läsare. I alla företag och organisation finns nyheter och händelser som kan utnyttjas för att få publicitet.

Att lyckas i kriget om redaktionellt utrymme är inte lätt. Det behövs kunskap om PR och media, och lite kreativitet. Vissa tidningar publicerar regelbundet information från näringslivet och är ständigt ute efter nyheter och nya material. Det gäller att hitta rätt material och att skicka det till rätt media. Även de med begränsade resurser kan använda sig av tidningar och andra media för att göra sina produkter och projekt kända.

Vad är det som man kan få publicitet till? En ny produkt eller en gammal tillverkad på ett nytt sätt kan vara ett exempel. Ekonomiska resultat, nyetableringar, egna undersökningar och sponsring kan också bli ett bra stoff till tidningsartiklar.

Så gör du

Har du kontakter inom mediabranschen och känner metoderna i journalistens arbete då kan du starta din egen PR-byrå och hjälpa andra att få gratisreklam. Du måste känna målgruppen och media, och veta vad som är aktuellt inom den branschen där din kund finns. Budskapens innehåll är inte det viktigaste utan hur det presenteras. Med lite erfarenhet från mediavärlden kan du alltid ändra en information och vinkla den så att redaktionen blir intresserad. De flesta företagare har inte den förmågan. 

Nyhetsvärderingen är olika hos olika typ av press och det som är intressant i en tidning kanske inte alls passar i en annan. När man vet att på den svenska marknaden finns hundratals tidningar och magasin blir det klart att man måste ha kunskap för att se vilken geografisk spridning och vilket intresseområde som aktiviteten berör.

Din uppgift som PR-konsult är att hitta de fakta om företaget som går att använda i publicitetsarbetet. För att kunna göra detta bör du analysera verksamheten och fånga det som är unikt och som kan väcka intresse hos andra. Specialisera dig inom de media där du har mest kontakter eller inom ett produktsortiment som du känner väl.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image