Reklambyrå

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Reklam är varken underhållning eller en konstart -reklam är ett sätt att sälja och kommunicera med kunderna. Det finns få yrken som erbjuder så stor variation och spänning som reklamyrket och där kan man klara sig med en så liten kärna av kunskap. Flera av landets reklamskribenter hämtades direkt ”från gatan”.

Har du rätt kombination av analytisk och kreativ förmåga kan du säkert hjälpa andra att göra en lyckad reklam.

Details

Tekniskt sett är det sällan någon skillnad mellan två reklambyråer: alla har tillgång till samma teknologi, marknadsundersökarna använder samma metoder för att undersöka vilka färger, storlekar eller smaker konsumenterna fastnar för och produkter som ofta liknar varandra. För att göra framgångsrik reklam är det viktigaste kreativitet och kunskap om produkten, och det kan du aldrig lära dig bara i skolan.

Kreativitet måste man ha för att kunna framhålla varans fördelar mer övertygande än vad konkurrenterna kan och kunskap om produkten är nödvändig för att kunna hitta fördelar över huvud taget.

Komma i gång

När du vill göra en reklam då måste du alltid fråga dig två saker: vad produkten/tjänsten har att erbjuda och vem den är avsedd för. Gör dig bekant med företaget, marknaden, konkurrenter och kunder innan du sätter igång. Du kan antingen hjälpa kunden genom hela marknadsföringsprocessen eller koncentrera dig på att utforma reklam som effektivt överför det budskap som kunden bestämt.

Hitta din nisch

En reklambyrå väljs på grund av sin förmåga att skapa bra reklam eller speciell kompetens inom ett visst område. För att synas och höras i dagens media brus bör du hitta din egen nisch. Förmodligen har vi bara sett början på näringslivets miljöinformation. Miljöbudskapet kommer att förändras och utformningen blir allt mer förfinad. Med tanke att allt fler företag kommer att profilera sig genom att använda miljöargument i reklamen blir det klart att här finns ett stort behov. Den reklambyrå som kan förstå miljöfrågorna och som kan göra grön reklam vinner i framtiden. 

Talar du något främmande språk flytande kan du göra reklamtexter åt svenska företag som vill etablera sig i det landet. Tidigare var svenskar ett homogent folk med samma TV-program, samma skolböcker och bakgrund. Så ser verkligheten inte ut idag. Trots att det bor 1.5 miljon människor med invandrarbakgrund i Sverige förekommer de sällan i reklamsammanhanget. Du kan specialisera dig och göra reklam som bara vänder sig till invandrare. 

Marknadsför din reklambyrå genom att skicka direktreklam till reklamansvariga i företagen. Ett komplett register över de största reklamköparna i landet finner du på nätet.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image