Byrå för alternativ marknadsföring

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Det kommer inom en snar framtid att behövas fler byråer med specialkompetens inom marknadsföring. Kunden får mindre tid och pengar vilket kommer att resultera i minskad lojalitet mot företag och produkter. Morgondagens företag måste anpassa sig till snabba tekniska förändringar, försvinnandet av mellanhänder och mer kundvårdande strategier.

Details

Den ständigt ökande mängden information innebär att det inte bara kommer att bli dyrare att hitta nya kunder än att behålla de gamla, det blir också allt svårare att över huvudtaget nå fram till dem.

Trender

Trenderna pekar mot att både innehållet i reklamen och marknadsföringssätten kommer att skifta de närmaste åren. Traditionella marknadsundersökningar förändras till att vara en kontinuerlig dialog med kunden. Framtidens medieval kommer att bli mer komplext än det är idag och konsumenternas sociala struktur och beteenden förändras. En del lägger pengar på resor, andra på bostaden. Vissa går på bio och teater medan andra är mer materialistiska och bara köper nya prylar. Konsumenterna delas allt tydligare och vill man kommunicera med sin målgrupp måste man utnyttja ett och annat nytt media. 

Ändå lever många företag kvar i det gamla industriella tänkandet och förstår inte att man antingen anpassar sig eller går under. Konsten att nå morgondagens konsument består till allt större del av att lära sig konsten att selektera. Framtidens marknad kommer att bestå av en mängd klart definierade nischmarknader och utmaningen blir att hitta dessa nischer och utforma budskapet därefter.

Så fungerar det

Just nu är det relationsmarknadsföring som gäller. Men också gerilla marknadsföring, maximarketing och action marketing är attraktiva begrepp inom den moderna marknadsföringen. Principen är densamma: man försöker ta reda på så mycket som möjligt om sina kunder, lagrar kunskapen i en databas. Alla affärer, vare sig det gäller kunskap, tjänster eller varor, bygger på relationer med kunder, och de personliga aktiviteterna mot kunderna börjar därför få en central roll i marknadsföringen.

Det handlar om att skaffa sig fullständig och allsidig kunskap om kunderna så att man kan anpassa produkten, budskapet och tidpunkten för marknadsföringen. 

Få företag har idag kontroll över sina databaser och kundrelationer. Har du känslan för omvärlden och följer trender inom marknadsföring kan du starta en byrå för alternativ marknadsföring och hjälpa företag att anpassa sig till den nya verkligheten. Har du dessutom kännedom om datorer, analys och kundpsykologi är denna idé definitivt intressant för dig.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image