Marknadsundersökningsbyrå för småföretagare

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Att göra en marknadsundersökning är ett av de bästa sätten att stå på fast mark med företaget och snabbt hitta de rätta kunderna. Visst kan man tro på sin intuition, sätta upp ett pekfinger i luften och känna efter åt vilket håll vinden blåser, men det finns andra och bättre sätt.

Details

Alla företag har någon sorts marknadsposition. Men de som lägger kraft på en tydligare positionering och på unika erbjudanden får fler kunder än andra. Storföretag kan ofta göra både och, men småföretag måste vanligen välja väg. Genom att systematiskt undersöka och bearbeta marknaden får man exakta svar om produkten, konkurrenterna och efterfrågan.

Bakgrund

Inget säljer sig självt. Skillnaden mellan framgångsrika och misslyckade företagare är ofta just marknadsundersökningar. Man kan spara både tid och pengar på att kontrollera marken innan man sätter igång med att bygga sitt hus.

Småföretagare måste ha en vision, en idé om vad det är man vill göra. Men sedan bör man undersöka marknaden och kontrollera om det finns efterfrågan, och vad konkurrenterna gör.

För en småföretagare med begränsad budget är en undersökning speciellt viktig, eftersom genom den kan man få svar om produkten går att sälja eller inte medan denna fortfarande befinner sig på idéstadiet. Varför investera i en produkt som ingen vill köpa.

Dessutom kan man få svar på om vilken utformning, smak, doft, förpackning och färg som lockar konsumenterna mest.

Analys av marknaden

Eftersom de flesta småföretag saknar resurser för att rikta sig mot hela marknaden måste företaget, efter noggrann genomförd analys och segmentering av marknaden, besluta till vilket eller vilka segment marknadserbjudandet skall riktas. Information om den marknad som företaget agerar på är en grundläggande förutsättning för framgångsrik marknadsplanering.

Med hjälp av denna marknadsinformation kan företaget sedan fatta korrekta strategiska beslut, grundade på exempelvis kundernas preferenser eller vilka företagets huvudsakliga konkurrenter är. Här spelar marknadsanalys en viktig roll för att kunna översätta insamlad data om marknaden till användbar information.

Så gör du

Starta en marknadsundersökningsbyrå och hjälp småföretagare granska och analysera marknaden, kunderna och konkurrenterna. Världen är föränderlig och även de lite mer mogna företagen måste då och då ta pulsen på marknaden. De företagare som uppfattar signaler från omvärlden först får ett försprång.

Ditt uppdrag kan variera från att sitta framför affären och räkna hur många besökare som går in, till att ta reda på hur många ungdomar mellan 15 och 20 år det finns i kommunen. När du inte själv hinner göra uppdrag engagera du ungdomar och studenter. Studenter från högskolorna brukar leta efter verklighetsanpassade projekt att ta sig an.

Nischa dig

Alla företag har någon sorts marknadsposition. Men de som lägger kraft på en tydligare positionering och på unika erbjudanden får fler kunder än andra.

Marknadsundersökningar kan utföras på många olika sätt, men du ska begränsa verksamheten till det du är bra på. Det enklaste är att gå ut och ställa frågor till slumpmässigt utvalda människor, men det kan också vara telefonintervjuer, postenkäter eller provförsäljning.

Informationskällor som du kan använda när du vill ta fram fakta är nätet, myndigheter och organisationer, fackpress, konkurrenter, databanker, mässor med mera. Alla information finns att hämta bara du vet var.

Använd nätet

Glöm inte nätet som marknadsundersökningskanal. För att kunna samla in och analysera hela den informationsmängd som är tillgänglig behöver du tillgång till olika databaser och artikelarkiv. Tekniken blir alltmer förfinad och effektiv. Via Internet kan du få information om kunder, synpunkter om produkter, testa nya marknader och bevaka konkurrenter. Enkäter på hemsidor kan ex. användas både för att få fram profilen på besökare och för att få synpunkter på företaget och dess produkter eller tjänster.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image