Dark turism

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Det senaste resefenomenet kallas dark turism. Även kallad svart turism eller sorg turism har definierats som turismen som innebär resor till platser historiskt förknippade med död, krig och tragedi. Det viktigaste som lockar till mörka platser är deras historiska värde snarare än associationer till död och lidande. 

Info

En viktig faktor som spelat en stor roll i dark turism´s utveckling är Internets snabba informationskällor som gjort det möjligt att ta reda på relevant fakta om dessa destinationer. Transportmedlens utveckling gör det möjligt att färdas snabbare en längre sträcka och detta har haft en avgörande roll för dark turism och turismen i allmänhet. Utöver detta har även filmer haft en betydande roll för att öka intresset av dark turism, exempelvis Stephen Spielbergs film Schindlers List spelades in i Auschwitz och gav platsen en ökad kännedom.

Om dark turism

Kort och gott handlar det om turism där själva attraktionen, på ett eller annat sätt berör död, lidande, katastrofer och andra utmärkande mänskliga öden. Vid första påseende kan det verka aningen skumt och i vissa fall lite morbid. Men det handlar om vår allas bakgrund och historia, oavsett vi var på plats eller bara läst om händelserna i efterhand.

Att besöka en historisk plats, om än hemsk, är ofta i många fall ett sätt att bearbeta eller förhålla sig till historien. Platserna i fråga utgör då ofta en högst påtaglig och konkret rekvisita till vår allas historia. En grav utan historia är troligen rätt ointressant. Finns däremot en kontext och en röd tråd som binder samman en spännande och i bland hemsk del av vårt historiska arv, så blir graven eller platsen en ytterst konkret inramning för den enskilde åskådaren.

Ett konkret exempel på detta är den våg av andra världskriget, som fortfarande sköljer över oss i filmer och böcker, och som högst påtagligt spökar i bakgrunden för en stor del av den politiska scenen även idag. Hur otrevliga dessa besök och miljöer än är så måste besökarna både äta, åka och bo, vilket utgör stapelvarorna i den turistiska affären.

Exempel på olika destinationer

Destinationer för mörk turismen inkluderar slott och slagfält, före detta fängelser, utställningar, platser av natur- eller konstgjorda katastrofer. Det omfattar även områden av mänskliga grymheter och folkmord, såsom koncentrationsläger, memorial park, förintelseplatser.

De senaste åren har också ökat intresse för det övernaturliga, åtminstone delvis på grund av olika TV-program. Fler människor reser till platser av rapporterade övernaturlig aktivitet. Mycket ofta platserna för paranormala händelser är också scener av brott och tragedier och de två typerna av turism (paranormala och mörk) överlappar varandra. Även människor kan besöka dessa platser under hela året, det finns en anmärkningsvärd ökning av besökare under Halloween säsongen.Halloween, själv, har blivit stor affär under det senaste decenniet.
En annan turism i ämnet är vallfärdandet till olika musikikoners sista viloplats, med allt ifrån Mozart till Elvis Presley och Michael Jackson.

AdobeStock 582721774 Editorial Use Only

Dark Tourism består av fem underkategorier:

Grief Tourism

Grief Tourism innebär att människor besöker en plats främst för att sörja välkända personer eller ett katastrofområde där många dött. Definitionen innefattar både besök till exempelvis prinsessan Dianas och Michael Jacksons gravar, samt vistelser till platser där mord och katastrofer har skett.

Prison Tourism

Över hela världen besöker människor platser där fängelser har funnits, så som Alcatraz i USA, Londons Bloody Tower och Auschwitz i Polen. Fängelseturism inkluderar inte enbart nerlagda fängelser som museer utan även ombyggda fängelser som idag har en annan funktion, likt Långholmens vandrarhem där besökare kan sova över i en cell. Där har man renoverat ett gammalt fängelse till ett annorlunda och spännande vandrarhem.

War Tourism

War Tourism omfattar människor som besöker en plats som förknippas med en krigshändelse. Hit räknas besök till bland andra Hiroshima, Pearl Harbor, krigsgravarna i Normandie samt Cu Chi krigstunnlarna i Vietnam

Disaster Tourism

Begreppet innefattar besök på platser där naturkatastrofer oftast har inträffat. Till dessa platser åker människor för att se och uppleva stället, men även för att hjälpa till i volontärsyfte. Platser som räknas till dessa är bland annat Tsunamin i Thailand 2004, New Orleans översvämningarna efter orkanen Katrina i USA 2005, kärnkatastrofen Tjernobyl i Ukraina samt vulkanutbrottet på Island 2010.

Holocaust Tourism

Snart 70 år efter hemskheterna vid koncentrationslägren i Europa drar de fortfarande ett stort antal besökare. Det är inte enbart koncentrationsläger som lockar utan även museum och utställningar världen över som fokuserar på förintelsetemat. All form av turism som inkluderar förintelsen såsom koncentrationsläger, förintelsemuseum samt Anne Franks museum i Amsterdam räknas till holocaust tourism.

AdobeStock 589890887 Editorial Use Only

Komma i gång

Välj ett primärt geografiskt läge eller tema för din resa. En geografisk plats kan väljas utifrån närhet till kommunikationer, intresseområde, täthet av intressanta platser och tillgång till andra vanliga turist funktioner. Det kanske inte ens är nödvändigt att behöva resa långt. Med lite undersökning kanske du finner att det finns fler intressanta temaplatser i dina trakter än vad du förväntar. I vissa områden kan antalet platser vara tät nog att det blir möjligt att planera en drivande resa med korta uppehåll mellan platser.

Förbered ett tema för din dark resa. Teman kan vara allt från något enkelt Halloween evenemang som inkluderar besök till hemsökta platser eller platser som användes vid inspelningen av skräckfilmer till komplexa historiska ställen kända för stora strider och katastrofer.

Undersök de platser och området kring dem. Utnyttja internet, böcker, tidskrifter, dvd skivor, etc. för att utföra din forskning. Ta reda på om det finns ytterligare intressanta resmål i närheten som du kan inkludera i resan.

Räkna hur mycket kommer det att kosta. Ta reda på utgifter för guidade turer, museiinträde och andra kostnader kommer att hjälpa dig med att planera budgeten för resan.

Fundera på vilken tid på året blir bäst för turistbesök? Vissa platser har händelser som bara inträffar på vissa dagar under året. Vill du organisera besök på årsdagen av en viss händelse i samband med platsen? Besöka vissa platser nära en årsdag eller under högsäsongen kan innehålla turistmöjligheter som bara är tillgängliga under en viss period, till exempel guidade turer begränsade till vissa tider på året, festivaler, etc.

Turistföretagande inom dark turism

Historia är en viktig del av människors liv då de kan förstå och få en bild av vad tidigare generationer vart med om. Att attraktionen har en historia bakom sig gör att människor blir mer engagerade och intresserade av att besöka platsen än om den endast konstruerats för att tjäna pengar.

Själva det turistiska företagandet skiljer sig inte nämnvärt från annan turism. Det är den vanliga fyrklövern av bo, äta, åka och sova. Och beroende på besökarens preferenser och avsikter, samt själva besöksmålets karaktär så blir själva företagarinsatsen formad därefter. En exalterad guide på en kyrkogård kanske har hela sin utkomst i just områdets gravtradition, medan taxiföraren väl är en del i den turistiska kontexten men personligen inte är mer involverad än att transportera folk till och från hotellet invid kyrkogården.

AdobeStock 580827852

Målgrupp

Slagfält, gravar och annat som vittnar om en våldsam historia, har alltid haft ett visst uppmärksamhetsvärde för den breda massan av allmänt intresserade turister. I synnerhet om det är historiska landmärken som kan härledas till en bredare krets en den närmaste lokalbygden. För den s.k. bredare massan är dock dessa lämningar knappast en avgörande dragare för dess beslut att besöka platsen, men väl värt att göra ett kort besök på när man i alla fall är i närheten.

Nyfikenhet är utöver historia och utbildning en viktig faktor till turisternas val att besöka dark turism platser. Besökarna vill uppleva något unikt och annorlunda för att sticka ut ur mängden och se något nytt. Att se en ny plats som inte många andra har upplevt gör att resenärer har något spännande att berätta för sin omgivning när de kommer hem. Filmer bidrar även till nyfikenheten då besökaren vill se platsen i verkligheten och komma närmare historien och händelsen kring attraktionen.

Det finns primärt två grupper, som med lite förarbete, är både lönsamma och tacksamma. Besökare med specialintressen och besökare som på ett eller annat sätt har en koppling till historien bakom dessa minnesmärken.

Här är förmågan att förädla och förpacka historien, den avgörande faktorn. Och sedan via rätt kanaler nå aktuell grupp. För både specialintresserade och folk med någon typ av anknytning handlar det primärt inte om övertyga för att få besökaren att vilja komma, för intresset finns redan. Däremot handlar det om att komma upp med ett attraktivt och passande erbjudande för den aktuella gruppen.


Features

Location:

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg