Smarta produkter för äldre

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

2040 kommer det att finnas 2,5 miljon svenskar som är över 65 år. Många av dem kommer att vara aktiva, krävande och köpstarka. En marknad med produkter anpassade för en åldrande befolkning håller på att växa fram.

Details

Fakta

Närmare 10 % av alla i Sverige använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning och många äldre bor i bostäder som inte är anpassade efter deras behov. Enkla hjälpmedel kan öka livskvaliteten och möjligheterna att bo kvar hemma. Landstingen och kommuner ansvarar för och förskriver hjälpmedel som ska användas för att underlätta det dagliga livet. Några landsting och kommuner ger möjlighet till fritt val av hjälpmedel som komplement till den vanliga förskrivningen. Man kan också köpa och bekosta sitt hjälpmedel helt själv. 

När man blir äldre, utvecklar man ofta ett behov av speciella objekt och hjälpmedel. Enligt en undersökning har 72 % av alla över 70 år behov av olika hjälpmedel i hemmet – nu eller inom en nära framtid - men bara hälften har skaffat dem. Bristande information och små möjligheter att snabbt och enkelt köpa dem är de viktigaste faktorerna till att man inte har skaffat ett hjälpmedel.

Vad gör du?

Hitta produkterna för ett bättre senior liv. Det är produkter som ligger i glappet mellan normalprodukter och hjälpmedel. Smarta produkter som underlättar vardagen för äldre. Så, vad kommer de äldre i framtiden att kräva för produkter i hemmet? Och hur kan exempelvis design och formgivning användas som ett verktyg för att skapa dessa produkter?

Identifiera ledande trender

Det finns ett växande antal annonser som vänder sig till äldre inom olika områden; hälsoprogram, egendom planering, speciella transporttjänster, anpassade livsmedel, elektroniska apparater och andra prylar för äldre. Spridningen av specialprodukter och tjänster för seniorer visar att företagare tar denna grupp allvarligt.

Utforska möjligheter genom att titta på marknadsundersökningar som industrin rapporterar och som pekar på specifika krav. Tänk också över trender du ser i din lokala marknad. Utveckla eller leverera produkter som hjälper äldre att upprätthålla oberoende och livskvalitet. Detta kan omfatta olika hjälpmedel som bl.a. avser och förbättrar rörlighet, kroppsvård och säkerhet. Den breda sortiment av varor som finns i de flesta detaljhandel butiker gör det möjligt att distribuera produkter till många. Dessutom, möjlighet att handla på nätet tilltalar många äldre, vilket gör en e-handel satsning värd att utforska.

Teknik för äldre

vi blir mer och mer datakunniga och kommande generationer äldre förväntas ha mer pengar att röra sig med än tidigare generationer. Även användningen av informationsteknik såsom Internet växer snabbt. Men trots den ökande andelen äldre i befolkningen och de äldres samlade köpkraft är utvecklingen av teknik ofta inriktad på yngre målgrupper. Det tog exempelvis många år innan marknaden tog fram en mobiltelefon som utvecklats utifrån äldres behov. Kanske du har idéer om enkla tekniska produkter särskilt framtagna för äldre som har svårt med knappar och finesser?

Hjälpmedel som underlättar

De gamla kommer att bo kvar längre hemma och då uppstår behov i hemmet av anpassade produkter. Har man fått en stroke eller på annat sätt begränsas av kognitiva nedsättningar kan det bli problem att planera sin dag eller sköta ekonomi. Då kan man använda hjälpmedel som underlättar till exempel planeringsverktyg, smarta uppmärkningar och dukningsmallar. Digitala planeringskalendrar och andra "kom-ihåg-hjälpmedel" har visat sig vara till hjälp för ex. personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Sälja mobilitetsprodukter

Sälja produkter för äldre som gör det möjligt att stanna hemma så länge som möjligt. När människor blir gamla, behöver de många produkter som kan hjälpa dem ta sig runt. De behöver rullstolar, bärbara rullstolsramper, rollatorer och rörliga skotrar.

Sälja säkerhets produkter

Tekniska produkter som hjälper äldre övervinna sin rädsla för att falla. Konsekvenserna av ett fall för de äldre kan variera från blåmärken till brutna ben och orörlighet. Rädslan för att falla kan därför bli överväldigande för dem. Rädsla kan stoppa äldre individen från att flytta, gå ut och njuta av livet. Finns det nya tekniker, övningar och nyttiga produkter som kan hjälpa de äldre att övervinna sin rädsla för att falla och tillåta dem att fortsätta att njuta av sina liv? Finns det smarta larm och tjänster som gör det enklare att kommunicera med anhöriga och personal inom omsorg och sjukvård, saker som skapar trygghet och ökar möjligheterna för att leva ett självständigt liv i invant boende?


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image                midnight logo            svenska casinon hos spelpressen