Musiklektioner för seniorer

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Dagens vuxna i pensionsåldern är aktiva, engagerade och deltar gärna i olika verksamheter, men sällan startar och leder de själva. Om du har musikalisk talang, vare sig det är i sång, piano, gitarr eller bara om något instrument, kan du använda den talang för att ge musiklektioner för speciella grupper varför inte just till äldre människor.

Details

Den vanligaste modellen är pianolärare som ger lektioner på en träffpunkt för äldre, en äldre förening eller någon annan samlingsplats för äldre. Men musiklektioner kan också ges i deras hem, i en hyrd lokal, eller i samarbete med en musikaffär. Var du än bestämmer dig för att ge lektioner, kan du ge dem i en grupp (med gitarr, till exempel) eller individuellt, justera kostnaderna därefter.

Dina seniorelever kan antingen köpa eller hyra sitt instrument du däremot kan ta fram och ge dem nödvändiga träningshäften med instruktioner för att följa musiklektion. Sträva efter att anpassa dina musiklektioner så att också personer med nedsatt syn och hörsel kan delta.

Hur funkar det?

Naturligtvis måste du ha nått en viss nivå av kompetens med röst eller instrument för att känna dig bekväm lära ut det till andra. Se till att du har en tyst, intimt utrymme för att undervisa och undvika avbrott om du kan. Det är viktigt att veta när det är dags att ta fram ett roligt avbrott, efter varje musikundervisning har en tid där man lär sig att spela skalor och liknande.

Att ha en avslappnad attityd är en viktig del av undervisningen - att hitta rätt mix av arbetstid och skoj är grundläggande. Annars kommer du inte njuta av ditt arbete och inte heller kommer dina elever kunna göra det.

En annan färdighet som du kommer att vilja behärska (och det är lätt) är att kunna digitalt spela in dina elevers arbete. Ha en teknisk kunnig vän med en dator en eftermiddag och du kommer vara redo.

Att förstå kunder

Många människor, oavsett ålder, har musikintresse. Du måste projicera en professionell men varmt förhållningssätt till varje senior elev. Det finns mycket för nybörjare att lära sig, med en stor del upprepningar och övningstid, men du kan göra dina lektioner till något trevligt och hjälpa dem att lättare behärska sina instrument.

Din pedagogiska skicklighet kommer att utvecklas när du arbetar med olika typer av äldregrupper och lär dig vad som fungerar bäst för dig och för dem.

Marknadsföring

Annonsera i den lokala tidningen. Sätt affischer i kyrkan och i köpcentra där seniorer och deras anhöriga kan se dem. Presentera olika musikaktiviteter i en informationsbroschyr och kontakta äldreenheten och träffpunkter så de kan informera sina besökare. Kontakta även frivilliga, ideella föreningar, pensionärsorganisationer, kyrkor och andra organisationer. Ha alltid visitkort och kontaktinformation att ge till människor.

Priserna för musiklektioner varierar kraftigt beroende på var, vem och hur du undervisar och på din egen nivå av skicklighet. Generellt grupplektioner blir billigare per timme per elev, och individuella lektioner kommer att kosta mer. Kolla andra lärare i ditt område vad de tar betalt för att få en känsla för den vanliga prissättningen.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image