Mobil tandvård

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Aldrig förr har det funnits så många äldre personer i Sverige som har egna tänder och avancerade konstruktioner i munnen. Denna situation ställer höga krav på framtidens tandvård. En fråga att fundera på är hur tandvården ska hållas tillgänglig för medborgarna när bristen på tandläkare är stor och folktandvårdskliniker avvecklas i hög takt. 

Details

Det är hög tid att reformera bilden av hur tandvård ska utföras. I dag behöver man inte åka i väg till en klinik för att få tandvård. I stället kommer mobila tandvårdsteam direkt till patienten på sjukhem, servicehus eller särskilda boenden.

Mobil tandvård - fakta

Mobil tandvård innebär att tandläkaren besöker patienten i deras bostad. En mobil tandläkare har med sig utrustningen och kan utföra många av de behandlingar som vanligtvis görs på en tandläkarmottagning i ditt hem eller på äldreboendet där du bor. Du kan då sitta i din egen säng eller i en fåtölj medan behandlingen utförs. För många kan det vara en trygghet att slippa åka iväg till en annan plats för att få behandlingen utförd.

Patienter som är berättigade till tandvårdsstöd har rätt till tandvård och betalar samma avgift som för hälsosjukvården. Många av de som arbetar med mobil tandvård har kompetens och erfarenhet av att arbeta med personer med särskilda behov.

Trender

Behovet av uppsökande tandvård har aldrig varit större! I Sverige utförs alltmer vård i hemmen, en trend som också avspeglar sig i tandvården. Efterfrågan väntas öka i takt med att patienterna får kännedom om denna typ av vård.

Många äldre bor kvar hemma längre än tidigare. I Sverige har vissa grupper dessutom rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning i hemmet. Det gäller patienter som har ett mycket stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad samt de som omfattas av LSS.

Tyvärr vet många patienter inte om att de har rätt till hembesök. I takt med att patienterna blir informerade växer också efterfrågan på sådan vård.

Utrustning för mobil tandvård

När det gäller utrustning för mobil tandvård finns det olika koncept. UnicLine Mobile och Dentalone. 

UnicLine Mobile är en större utrustning som ställs upp på äldreboenden, skolor eller på försvarets fältkliniker. Tandläkare och hygienister jobbar där i olika perioder.

Dentalone är en utrustning som man enkelt tar med till patientens bostad för bedside-behandlingar. Den fungerar utmärkt för munhälsobedömningar och standardbehandlingar som exkavering, profylax och enklare protetikjobb. Till utrustningarna finns också olika varianter av mobil röntgen.

Mobil tandvard 1

Mobil tandvård gör det enkelt för patienter

Den eftersatta tandhälsan ställer till problem hos flera av äldre patienter som bor ensamma hemma eller på äldreboenden. Många seniorer lider av onödiga infektioner, tandköttsproblematik och har svårigheter att äta. Den dåliga munhälsan visar sig ofta vara orsaken till ett nedsatt välbefinnande.
Eftersom många äldre har svårt att komma till kliniker eller är trötta när de kommer fram, idén om att starta en mobil tandvårdsverksamhet kan vara rätt i tiden och ett bra alternativ.

Är du en driven positiv tandläkare som tycker om att testa en spännande affärsmodell? Vill du göra skillnad och bidra till ökade munhälsa och välbefinnande hos patienter?
Etablera att tandvårdsföretag som erbjuder mobil tandvårdsservice till äldre inom ditt område. Med avancerad mobil tandvårdutrustning kan du och ditt team behandla patienten i deras hem oavsett om de bor på ett äldreboende, servicebostaden eller i det egna hemmet.

Så fungerar det

Du erbjuder mobil professionell tandvård inom ditt område. Du besöker dina patienter i stället för att de ska komma till dig. Du/ditt mobila tandvårdsteam har med sig all nödvändig utrustning för att kunna utföra allt från undersökningar, lagningar, protetiska ersättningar till mer akuta åtgärder direkt i patientens hem eller på boenden. I de fall det inte går att utföra behandling i hemmet på grund av att patienten behöver lugnande eller narkos, finns möjligheten att bli remitterad till medicinsk tandvård på närmaste vårdenheten.

För att främja en god munhälsa hos sina patienter utför du/dina tandhygienister rutinmässiga undersökningar och även förebyggande åtgärder med jämna mellanrum.

Du kan också hålla i tandvårds- och munvårdsutbildningar för personalen på de äldreboenden som ni besöker. Genom utbildningar får personalen verktyg för att själva kunna genomföra enklare undersökningar. På så vis ökar deras kunskap om vikten av en god munhälsa och hur de ska sköta den dagliga munhygienen. De får även lära sig att upptäcka tillstånd som behöver tas hand om av en tandläkare.

Skapa ett team och samarbete med tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och den administrativa personalen. För att säkerställa en hög standard på din tandvård får alla dina medarbetare fortlöpande utbildning inom områden som demensvård, bemötande och hygienrutiner. En extra service kan vara att ex. kunna tillgodose tandvårdspersonal med särskilda språkkunskaper där behovet finns.

Marknadsföring

Med tanke på att Sveriges äldre befolkning ständigt ökar och att vi har kvar fler tänder upp i högre åldrar, tror man att efterfrågan på tandvård i hemmet kommer att öka kraftigt. Dina patienter är främst seniorer men också alla andra människor som har svårt att ta sig till en klinik och därför behöver tandvård i hemmet.

Först och främst bör du ha stor kunskap inom detta specifika område. Som mobil tandläkare kan du välja arbeta i breda geografiska områden eller rikta in dig på specifika demografiska grupper, vilket kan vara omöjligt för fasta tandläkare. Du har samma licenser och försäkringsskydd som en kontorsbaserad tandläkare, använder en molnbaserad elektronisk medicinsk post för tandvård.

Du kan marknadsföra dina tjänster genom att köra ditt fordon runt om i staden med magnetiska skyltar på dina dörrar.

Du har en minimal webbplats och nästan ingen social media närvaro eftersom äldre inte beställer sina tandvårdstjänster online (deras barn gör).


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image