Naturpooler

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Många drömmer om att kunna bada i sin trädgårdsdamm. En natur- och badvänlig pool som har sitt eget ekosystem och som inte behöver kemikalier. Även om naturliga pooler har varit populära i Europa i flera år, är de relativt nya i Sverige. Men trenden är på väg in och den kommer snart att påverka poolbyggare att anpassa sig till den gröna marknaden.

Details

Utbudet av naturpoolsanläggare är inte så stort. En stor del av de befintliga pooldesignerna har inte erfarenhet av att utforma naturliga simbassänger. Att erbjuda en helt naturlig organisk pool som ett pooldesign-alternativ till gröna husägare kan bli en lönsam affärsmöjlighet.

Fördelarna med en naturpool är många: den kostar mindre, den kan användas året om, den är lättskött och man slipper klor och andra kemiska medel.

Starta en firma som specialiserar sig på att konstruera och anlägga naturpooler - fokus södra Sverige. Naturpoolsidén är lämplig för dig som förstår poolkonstruktionen och hur man bygger en bad-damm. Tidigare erfarenhet som poolentreprenör hjälper, liksom erfarenhet inom bygg och vatten, som hemma-byggare eller inom anläggningsarbeten.

Naturpooler i Sverige

Det finns inget som tyder på att den erfarenhet som finns angående naturpooler på kontinenten sedan mer än 30 år tillbaka inte skulle fungera i Sverige. Runt om i Europa finns professionella firmor som anlägger och konstruerar naturpooler.

I Sverige där utbudet är begränsat är det troligen lämpligast att vara påläst och fråga om råd hos expertisen, för att själv kunna välja konstruktionstyp och filtreringsmetod. Planering är 80% procent av pooldesignen och är viktigast för ett lyckat resultat.

Desto enklare modell, utan teknik, desto mer lättskött om man kan tänka sig att ge avkall på siktdjupet en smula. Nackdelen är att enklare modeller kräver större yta. Där har de professionella en fördel, som kan komprimera poolen, den kan bli mindre med hjälp av effektiv teknik men då förlorar växterna ofta sin funktion.

Det finns således inte en rätt modell, hänsyn bör tas till: hur ofta ska det badas, hur många ska bada, ytstorlek, skötsel och ekonomi. På webben finns en uppsjö olika modeller med olika tekniska lösningar från olika tillverkare. Leta upp några lämpliga för svenska förhållanden. Många tillverkare har sitt ”eget unika system” ofta i avseende på reningsprocessen. De flesta större tillverkare och företag inom naturpoolbranschen kommer från Tyskland och Österrike. Ett fåtal har återförsäljare i Sverige.

Varför?

Naturpooler har den stora potentialen i framtiden. Pooler med klor skapar generellt ett mycket dominerande inslag i en privatträdgård. Klor och växter går inte bra ihop så poolen byggs vanligen på bekostnad av övrig yta och växtlighet i trädgården. Med minskad biodiversitet som följd.

En annan nackdel är hälsoaspekten, många mår inte bra av att bada i klor. Förutom klor är ytterligare kemikalier inblandade: exempelvis medel mot alger och olika salter. Dessutom är denna typ av pooler inte trevliga att se på vintertid, då de oftast är täckta med pooltak eller poolduk.

En annan negativ aspekt är vattenförbrukningen. I en klorpool behöver allt vatten bytas emellanåt men det bör man normalt inte göra i en naturpool.

Alternativet kan och bör vara naturpooler. Det förekommer olika begrepp men det gemensamma i dessa är att reningen sker biologiskt, utan kemikalier. Detta kan ske på olika sätt. Idealet är klart vatten med frodig grönska för många, mindre grönska för andra. Naturen är förebilden, inte simhallen.

Innan du börjar

Skaffa kunskap och gör marknadsundersökning. En ekologisk simbassäng är mer som en damm och består av två lika stora zoner – en grund del med växtlighet runt och en djupare halva för bad. Inga kemikalier tillsätts för att rena vattnet.

Börja med att undersöka förutsättningarna för att använda naturpooler och hur (om) de fungerar i ett svenskt sammanhang. De huvudsakliga frågeställningarna är:

Hur fungerar en naturpool?

Vad behöver jag som trädgårdsingenjör känna till om naturpooler för att kunna argumentera för och designa en naturpool till en potentiell kund?

Fungerar de på marknaden existerande lösningarna tillfredsställande i ett svenskt sammanhang?

Vilka alternativ finns tillgängliga på den lokala marknaden inför genomförandet, vad gäller utformning, hårda/mjuka material och växter?

Hur ser anläggningskostnader och skötsel ut?

Var kan jag hitta inspiration, modeller eller idéer som kan passa i kommande designuppdrag.

Vilken typ av rening och val av konstruktion förekommer samt vilket utbud finns på den svenska marknaden?

Grundkonstruktion

Om du vill bygga en badbar damm måste du tänka på de speciella krav som det ställer. I en baddamm sker reningen biologiskt med hjälp av ett rotzonsfilter och ett biologiskt filter. Alla elektriska installationer måste placeras minst två meter utanfördammen. Gräv baddammen minst 120 cm djup, gärna djupare, så att den går att simma i. En djupare damm ger dessutom bättre biologisk stabilitet. I en bad damm är det självklart att vattnet hålls fräscht och klart så det inbjuder till ett dopp.

En utav grundkonstruktionerna som uppstått under naturpoolernas utveckling är den som bygger på samma form som en konventionell pool. En rektangulär form med vertikala väggar muras upp i mitten av den grop som grävts för naturpoolen. Likt en stor låda som placerats i en grop. Runt denna ”låda”, eller rektangel grävs en minst lika stor yta bort. Rektangeln bildar bad-delen på minst 2 meters djup. Runt väggen är det utgrävt till ca 1 meters djup. Där fylls sedan på med grus och sand som bildar filter bädden och substrat åt växterna i reningszonen. Denna zon sluttar med successivt ökande vattendjup.

Vägg/stödmurskonstruktion kan utföras på lite olika sätt. Vilken lösning man väljer beror på val av form och filtrering.

Skötsel

En bad damm kräver inte annorlunda skötsel än en vanlig damm, men ett par delvattenbyten per säsong kan vara lämpligt. Det sker naturligt när du backspolar filtret. Var också noga med att ta bort löv och annat skräp som sjunker till botten. Då baddammen har en biologisk rening kan inte lika många människor bada som i en swimmingpool som desinficeras med klor.

Påfyllnadsvatten

En ny naturpool är bäst att fylla med regnvatten. Vilket kan ta lite tid. Det kan ske under tiden då bygget färdigställs. Kranvatten kan innehålla höga salthalter beroende på var man bor. Många länder i Europa har betydligt sämre kranvatten med tillsatser av exempelvis klor. Sverige har ovanligt bra vattenkvalité. En naturpool kan behöva några delvattenbyten per säsong, beroende på kategori, men man ska dock inte byta allt vatten vilket kan vara fallet i en konventionell klorpool. Ofta sker detta naturligt om man har filter som ska backspolas (vattnet spolas igenom i motsatt riktning mot normalt).

Det går utmärkt att vattna med vattnet från en naturpool, de kan i vissa fall fungera som en vattenreservoar. Vattennivån ska helst inte påverkas. Det är bra att ta lite vatten från en befintlig naturpool om man kan, till en ny för att få igång en bra bakterieflora. Vid varje vattenbyte eller annan förändring rubbas balansen.

Användarsynpunkt

När det kommer till vattenkvalitén kan förväntningarna variera lika mycket som de potentiella användarna. Utvecklingen har drivit på utbudet av filtreringsmetoder och poolmodeller som i dag är förvirrande stort.

Grundprinciperna är dock fortfarande de samma, rening som i naturen. Ju högre krav användaren har på kristallklart vatten desto mer teknisk utrustning tvingas man förlita sig på. Där tekniken åker in åker i regel växterna ut. Så ser det ut hos de stora aktörerna. Än lever idealet om kristallklart vatten hos många kunder.

Växtbaserade system har cykler påverkade av årstidsväxlingar. Med mer eller mindre klart vatten vissa perioder. En positiv aspekt är att vattnet är som klarast när det är badsäsong eftersom även växterna är som mest aktiva denna period.

Naturpooler på marknaden

Det finns ett antal kategorier naturpooler. Det som skiljer dem åt är olika filtrerings- varianter. Konstruktörer har valt att rena vattnet på olika sätt, men fortfarande gäller att samtliga är biologiska eller ekologiska om man så vill.

Marknadsföring

Med miljö-tänkande i grunden försöker fler och fler husägare implementera ekologiska principer till alla delar av sin livsstil. En naturpool som är harmoniskt inbäddad i trädgården ger dessutom en upplevelse för hela familjen.

Även om du fokuserar på husägare är det en bra idé att marknadsföra sig till hus- och bostadsrättsföreningar. Glöm inte privata bostadsföretag och distribuera visitkort där det är möjligt. Samarbeta med byggfirmor och inredningsbutiker.

Det som väger tyngst i din marknadsföring är förstås miljö- och hållbarhetsaspekten. En naturpool tillför och berikar trädgården på flera plan. Förutom det estetiska värdet som är stort, med genomtänkt växt val kan säsongen bli lång. Vatten bidrar även till bättre (mikro)klimat i trädgården.

Hälsoskäl - det är behagligt vatten för hud och ögon. Vattnet kan även användas till bevattning i måttlig mängd.

Vattenkonsumtion - man fyller bara på naturpooler vidbehov, om avdunstningen varit för hög eller vid backspolning av filter som förekommer i vissa modeller. En klorpool kan behöva tömmas på alltvatten emellanåt. Det vattnet är dessutom otjänligt.

Ekonomi - de flesta naturpooler är billigare i drift än konventionella klorpooler. Beroende på vilken modell man valt, de passiva (utan teknisk utrustning) har knappt någon driftkostnad alls, de med lite tekniskutrustning har en väldigt låg elförbrukning. De med intensiv filtrering har lite högre kostnad.

Skötsel - I de enklare modellerna med växtbaserade system trimmas växterna tidig höst och botten dammsugs, det kan ske med en robot tex. De har en låg skötselnivå, de mesta sköter sig självt. I meravancerade naturpooler måste filtren rengöras 3–4 gånger per år, vanligen genom backspolning.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image