Här får du praktiska checklistor som gör det enklare och snabbare för dig att komma igång. Och som kan hjälpa dig att bättre planera, förbereda och hantera din verksamhet.

Checklista för att starta ett företag

Checklistan nedan ger de grundläggande stegen du bör följa för att starta ett företag. Denna lista skall inte tolkas som allsidig. Andra åtgärder kan vara lämpliga för just din typ av verksamhet.
Mer information hittar du hos organisationerna och nätverk kopplade till just din specifika bransch.

Läs mer

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg