26 frågor att tänka på när du hyr en lokal

Att välja läge för din nya lokal kan vara avgörande för att din verksamhet ska fungera och växa. Det kan vara skillnaden mellan att lyckas med sin verksamhet eller ej. Alla företag har olika behov och förutsättningar. Lokalen du letar efter ska inte bara passa den verksamhet som du bedriver, den ska också vara en arbetsplats där du och dina arbetskamrater trivs.

Om du bara behöver kontorslokaler för en nystartad verksamhet kan det vara smart att hyra ett kontor på ett kontorshotell. Då får du tillgång till ditt eget kontor och får dela på andra utrymmen och teknisk utrustning med kontorshotellets andra hyresgäster, vilket ofta blir betydligt billigare än att själva skaffa allting. Det finns många faktorer du bör tänka på när du väljer läge.

26 frågor att tänka på när du hyr en lokal

 1. Hur stor ska lokalen vara?
 2. Vilket är optimalt läge för din lokal?
 3. Hur vill du ha din lokal - stil, inredning och utseende?
 4. Behöver din lokal vara godkänd innan den används?
 5. Vilken är maximal hyra- hur mycket är du beredd att betala?
 6. Måste du göra omfattande renoveringar innan du kan flytta in?
 7. Är anläggningen belägen i ett säkert område med låg brottsfrekvens?
 8. Finns det några konkurrenter som ligger nära anläggningen? Om så är fallet, kan du konkurrera med dem framgångsrikt?
 9. Kan det finnas nytta med att ha grannar inom någon specifik bransch?
 10. Har du en tillfredställande säkerhet i form av borgen eller bankgaranti?
 11. Hur ser behov av parkeringsplatser, både för kunder och personal?
 12. Kräver kunderna att du finns inom ett visst specifikt område?
 13. Behöver du närhet till kollektivtrafik, butiker, restauranger eller annan service?
 14. Kan de nya kunderna hitta till företaget och kunna ta sig dit på ett enkelt sätt?
 15. Finns det särskilda behov, som anslutning till verkstadslokaler, närhet till andra företag i branschen eller speciella krav på logistik och lager?
 16. Har ditt företag ett behov av att finnas nära leverantörer eller samarbetspartners?
 17. Hur många fasta- respektive flexibla arbetsplatser ska finnas i lokalen?
 18. Behövs fikarum och lagerutrymmen?
 19. Har du en etablerad verksamhet eller en helt ny?
 20. Hur länge han du för avsikt att hyra lokalen, avtalstiden oftast brukar ligga omkring 3 år.
 21. Hur ser det ut med framtidsvisioner och eventuella risker med din affärsidé?
 22. Kommer du vilja utöka verksamheten inom den närmaste framtiden?
 23. Kan befintliga verktyg, belysning, uppvärmning och kylning tillgodose dina behov eller kommer du att behöva göra omkopplings- eller VVS-arbete?
 24. Är ventilation tillräcklig?
 25. Kan du hitta ett antal kvalificerade medarbetare i det område där anläggningen är belägen?
 26. Om du väljer en plats som är relativt avlägsen från din kundbas, kan du ha råd med de högre annonseringskostnaderna?

Undvik att ta referenser hos enbart den nuvarande hyresvärden. Ta gärna referenser hos tidigare hyresvärdar och arbetsgivare, om sådana finns.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg