Butik - konkurrentanalys

Vet du vad dina konkurrenter gör? Känner du till deras sortiment? Följande frågor är till för att få dig att fundera och se om det finns förbättringar/förändringar som bör göras utifrån den kunskap du har om dina konkurrenter.

Följande bör du ta reda på om det enskilda konkurrentföretaget (butiken).

 • Vilken är butikens affärsidé? På vilket sätt skiljer den sig från din egen affärsidé?
 • Hur är konkurrentens ägarbild? Privatägd eller finns det en stor kedja bakom?
 • Är sortimentet likartat? Har de specialiserat sig mot vissa varugrupper?
 • Hur är konkurrentens position på marknaden? Är de dominerande på något sätt? Vilken är deras marknadsandel?
 • Är konkurrenten "prisledande" på något sätt, d.v.s. följer andra efter då de ändrar sina priser?
 • Hur är konkurrentens "rykte", image? Hur beskrivs konkurrenten av kunder och andra?
 • Hur är konkurrenten organiserad? Personalens sammansättning och kunskap?
 • Har de ny eller gammal utrustning/inventarier?
 • Förväntas de göre en större investering, t.ex. bygga till försäljningsyta och därmed kanske bredda sortimentet?.
 • Är konkurrenten snabb med att introducera nyheter?
 • Känner du till andra typer av förändringar som pågår hos konkurrenten?
 • Vet du något om konkurrentens finansiella styrka, lönsamhet?
 • Vilka rabatter och krediter ger konkurrenten?
 • Vilka typer av serviceåtaganden har de, t.ex. hemkörning?
 • Hur sker deras marknadsföring?
  På vilket sätt gör konkurrenten reklam? Hur utformar de sina budskap?
 • Betonar konkurrenten något speciellt? Exempelvis lägre priser, större urval, bättre kvalitet eller längre öppettider.
 • Hur reagerar de då du annonserar, gör kampanjer, förändrar priserna etc?
 • Vilka möjligheter har konkurrenten att svara på "olika attacker" mot företagets produkter/tjänster.
 • Samarbetar konkurrenten med leverantörer/distributörer på något sätt?
 • Hur är konkurrenten geografiskt lokaliserad? Har han fördelar av sin lokalisering?
 • Har du studerat konkurrentens webbplats? Finns där nyttig information som kan ge dig svar på en del frågor ovan?
 • Har de något nyhetsbrev?

en artikel i samarbete med Expowera

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg