Starta eget som inredare – ett verkligt drömjobb

Kalla dig för inredare – det är okay

Du har säkert sett eller hört några olika begrepp och titlar inom inredning. Det finns inredare, inredningsarkitekter, inredningsarkitekter SIR/MSA och tidigare fanns det inredningsarkitekter SIR. 

Alla kan kalla sig inredare. Den titeln är inte skyddad eller kopplad till någon speciell utbildning. Den enda titel i detta sammanhang som är skyddad är Inredningsarkitekt SIR/MSA. Det betyder att den personen har slutfört en utbildning som ger en Mastersexamen. Titeln ”inredningsarkitekt SIR” används inte längre eftersom förbundet SIR har gått upp i Sveriges Arkitekter.

Inredare

En inredare jobbar med att inreda eller göra om inredningar i bostäder, kontor, restauranger, butiker m.m. Inredaren gör förslag till layout, golvbeklädnad och mattor, väggbeklädnad, takfärg och takdekorationer, gardiner och draperier, belysning, fast inredning, möbler, bild- och  ljudanläggningar, färgsättning, konst, växter och övriga prydnadsföremål.

En inredares jobb går ut på att träffa uppdragsgivare för att ta reda på deras behov och önskemål, mäta upp den lokal som skall inredas, göra ett eller flera förslag till lämpliga layouter, göra kostnadsberäkningar och sammanställa prover på de material och färger som föreslås. I allmänhet görs en sådan presentation på stora pappskivor, pannåer så att uppdragsgivaren och användarna kan få en bra uppfattning om hur den färdiga inredningen
kommer att bli. Inredaren kan också anlitas för att planera genomförandet, organisera olika hantverksjobb, planera och eventuellt genomföra nödvändiga inköp, samordna leveranser ur tidssynpunkt och kontrollera så att hela genomförandet av den nya inredningen sker enligt en i förväg uppgjord plan.

Inredningsarkitekt 

För att bli inredningsarkitekt ska du genomföra studier som tar upp till ca 5 år heltid. Som inredningsarkitekt ska du kunna beskriva en fysisk verklighet såsom en byggnad, rum och inredning innan de blir verklighet. Man måste alltså vara duktig i att rita, kunna ritteknik och tredimensionell gestaltning med penna eller i dator. Man måste också kunna presentera olika förslag både muntligt och skriftligt. Inredningsarkitekten ska kunna kommunicera med och ha förståelse för brukare, beställare, tillverkare och konsulter inom bygg- och tillverkningssektorn.

Det är viktigt att inredningsarkitekten känner till vilka lagar och förordningar som gäller, t.ex. med tanke på miljö, arbetsmiljö, akustik, materialkrav, produktkrav, möjlighet till återvinning, säkerhetskrav och socialt ansvar i samband med tillverkning och transporter av inredningsdelarna.

En inredningsarkitekt formger även möbler och ritar inredningar för särskilda behov. Det kan handla om konsertsalar, restauranger, hotell, varuhus, kontor och andra arbetslokaler, lyxiga bostäder, fartyg, undervisningslokaler etc. som vill ha sin egen prägel.

inredartjejerstege600

Oj, så många möjligheter det finns

 • Det finns massor av olika möjligheter som inredare. Du kan
 • Jobba som anställd på ett arkitekt- eller inredningskontor
 • Jobba åt olika sorters tillverkare
 • Jobba åt de som säljer produkter som påverkas av inredning
 • Och framför allt – starta eget!

Här får du en kortfattad checklista för att starta eget som inredare

Skaffa uppdragsgivare

 • Kolla marknaden och konkurrenter
 • Skapa din egen hemsida
 • Gästblogga, skriv artiklar och försök komma ut och hålla föredrag
 • Ta fram visitkort och en enkel broschyr på din dator

Tänk på lönsamheten

 • Bestäm dig för hur du ska ta betalt
 • Ordna ett pärmsystem eller mappsystem i datorn för kvitton, fakturor, avtal mm.
 • Skaffa plusgiro och/eller bankgirokonto
 • Skaffa mall för dina fakturor

Det viktigaste - du själv

 • Fundera på om du behöver utveckla dina kunskaper inom något område
 • Sätt upp dina egna tydliga mål
 • Skaffa dig en mentor eller några personer som du kan diskutera dina idéer med

Planera

 • Upprätta en enkel affärsplan
 • Välj företagsnamn och domännamn
 • Välj mellan enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag
 • Registrera firman
 • Teckna nödvändiga försäkringar

Lokaler och utrustning

 • Starta hemifrån eller hyr lokal
 • Köp in eller låna teknisk utrustning för din verksamhet, dator, mobil, fast telefon, kopieringsapparat/skanner/skrivare
 • Företagsabonnemang för din mobil

Internet

 • Ordna med en e-postadress som är lätt att förklara och komma ihåg
 • Skaffa bra domänadress för din hemsida
 • Ordna ditt kundregister i datorn
 • Börja skicka ut nyhetsbrev

Låt startskottet gå!

Läs hur du kan lyckas med att starta eget företag som inredare i boken ”Starta eget som inredare” som du hittar här.inredare” som du hittar här.

 

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg