Success Keys-företaget ger dig verktygen för att lyckas

Har du några mål du vill uppnå? Har du olösta problem som du behöver hjälp med? Vill du starta- eller utveckla ditt företag? Success Keys-företaget ger dig verktygen för att förändra ditt liv och öppna dörrarna för att du ska kunna leva ditt liv genom egen design inte som standard.

Mahmouds affärsidé är coaching för privata personer och företag samt motivationsföreläsningar om företagande och personligutveckling. 

Bakgrund

• Företag: Success Keys
• Vilket år företaget grundades: 2017
• Grundare: Mahmoud Saidi
• Ålder: 41
• Bor: Hjällbo Göteborg
• Yrkesbakgrund/utbildning: högskoleingenjör inom mekanik & industriell information och Tolk och Egen företagare sedan 2017
• Din bästa egenskap: Social och målinriktad
• Din sämsta egenskap: kan inte sluta söka nya kunskaper vilket gör att jag alltid pressa mig själv för att utvecklas mer och mer

Om Affärsidéen/företaget

• Vad är din/er affärsidé?

Coaching för privata personer och företag samt motivationsföreläsningar om företagande och personligutveckling

• Vilka är målgrupp?

Nyföretagare med utländsk bakgrund

• Finns det konkurrenter? 

Ja

• Vad gör dig unik?

Jag talar flera språk och vi har bra erfarenhet inom olika branscher samt har jag bra koll på de kulturella skillnader som gör integrationen och utvecklingen svårt för en person med utländsk bakgrund.

• Vad har varit största utmaningen med att starta företag?

Att skaffa de nödvändiga kunskaper för att lycka som affärsman och att bygga ett närverk var mina största utmaningar.

• Vad har varit viktiga framgångsfaktorer i etableringsprocessen?

Jag gjorde en marknadsundersökning där insåg jag vilket behov det fanns i marknaden sedan skaffade jag mig de kunskaper och kompetenser och information som behövs för att starta på ett rätt sätt sedan jobbade jag på att utöka mitt närverk.

• Vilken/vilka personer har betytt mest för dig i ditt företagande?

Min fru har alltid stöttat mig speciellt i de svåra tider där jag kände att jag behövde moraliskt stöd mycket mer än allt annat.

• Vad är din fokus framöver?

Att utveckla mitt företag för att bygga upp ett starkt coaching business samt bilda ett nätverk för småföretagare med utländskbakgrund

Du som entreprenör

• Vad var anledningen till att du startade eget?

Det var pga min längtan efter att bestämma över min tid och min egen ekonomi samt att kunna använda alla kunskaper som jag har skaffat mig under min livsresa som gjorde att jag tog steget för att starta mitt eget företag.

• Hur kom du på idéen?

Jag märkte att coachingen börjar bli mer och mer populär runt hela världen och jag insåg behovet av coaching i Sverige speciellt bland nya företagare med utländsk bakgrund. Därför tog jag en coachutbildning i 2016 sedan blev jag certifierad coach från ICF (international coach faderation) sedan startade jag mitt eget företag.

• Vad var tuffast i början?

Marknadsföringen var den tuffast faktor som jag jobbade hårt för att överkomma i början.

• Vad är det roligaste med att driva eget företag?

Friheten att göra vad man vill när man vill utan att bli bunden till en viss arbetstid eller vissa instruktioner från någon och att kunna nätverka med nya människor varje dag var det roligaste med att vara egen företagare. Jag kan berätta att under 2019 har jag rest fem gånger till fem olika länder där jag båda gjorde affärer och nätverkade men nya affärsmän och affärskvinnor från hela världen.

• Vad inspirerar och motiverar dig?

Det som motiverar mig mest är mina små framgångssteg som jag gör dagligen som ger mig mer drivkraft och mer lust att jobba mer och kämpa mer för att uppnå mina drömmar.

• Har du några förebilder?

Jag blev coachad av världens mest kända coachar som Tony Robbins och JT Fox och John Assarraf och dessa ovan nämnda personer är mina förebilder för det de har kunnat uppnå båda inom coachings branschen och inom finans branschen.

• Har du några goda råd och tips till andra företagare?

Mina råd till andra företagare är att inte tveka utan gå rakt fram mot dina mål men be om hjälp när du känner att du inte klarar av att göra allt själv och sluta aldrig att utveckla dina kunskaper och kompetenser inom din bransch och sist men inte minst glöm inte att fira dina framsteg.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg