Monica bidrar med sin kunskap till ett mer tillgängligt samhälle

Röselidens Tillgänglighet är det personliga företaget med lång erfarenhet och stor kunskap om funktionsnedsättningar, tillgänglighet och vilka svårigheter som kan finnas i samhället på grund av otillgängliga miljöer. 

Monica af Klinteberg är i grunden tandsköterskan, som sadlade om till fritidsledare, samhällsvägledare och nu tillgänglighetskonsult. Hon brinner för inkludering och delaktighet och hennes vision är att alla ska kunna vara en del av samhället både inom arbetslivet och på fritiden.

Bakgrund

Företag: Röselidens Tillgänglighet
Vilket år företaget grundades: 2017
Grundare: Monica af Klinteberg
Ålder: 54
Bor: Röseliden, Tjörn

Yrkesbakgrund/utbildning: Tandsköterska, Fritidsledare, Samhällsvägledare, Tillgänglighetskonsult, Universell design.
Jobbade som tandsköterska, omskolade mig till fritidsledare. Jobbade i kommunal verksamhet i 28 år, som fritidsledare, enhetschef inom ungdomsverksamhet, samhällsvägledare med inriktning mot samhällsbyggsenheten och funktionshinderverksamheten.
Din bästa egenskap: Kunnig, tydlig, noggrann, glad, omtänksam,
Din sämsta egenskap: dålig på att marknadsföra mig själv 😉 Alltid lättare att prata och marknadsföra någon annan än sig själv.

Om Affärsidéen/företaget

Vad är din/er affärsidé?

Jag jobbar med fysisk tillgänglighet. Dvs att samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

Jag har två delar i mitt företag. Den ena delen handlar om att inventera den fysiska tillgängligheten i inom- och utomhusmiljöer. Då tittar jag på hur tillgängliga ex parkeringar, gångvägar, lekparker, toaletter, trappor, entréer mm är för personer med funktionsnedsättningar. Efter inventeringen gör jag en åtgärdsrapport med vilka brister i tillgängligheten som har hittats och hur de bristerna kan åtgärdas, så att alla kan få ta del av samhället.

Bild2 002

Bild 1 - Tjejen i rullstol med hunden, är min kusin Annica Carlsson med sin assistenthund

I den andra delen av mitt företag jobbar jag med att hålla utbildningar om tillgänglighet, lagar/riktlinjer för tillgänglighet, olika funktionsnedsättningar och funktionshinder. Deltagarna får även göra insiktsövningar, då får de prova att köra rullstol, gå med förbundna ögon, testa att ha en hörsel- och synnedsättning.

Jag jobbar även med rådgivning och vägledning i tillgänglighet och är UUA-coach, Universell utformning på arbetsplatsen, UUA.
Jag gör även ritningsgranskningar inför ny- och ombyggnation av byggnader.

Vilka är målgrupp?

Målgruppen är bland annat kommuner, statliga myndigheter/bolag, privata företag inom ex turism och besöksnäringen, fastighetsbolag, Kyrkliga församlingar. Det kan även vara privatpersoner eller företag som ska göra en ny- eller ombyggnation.

Vad gör dig unik?

På min hemsida har jag skrivit: ”Röselidens Tillgänglighet är det personliga företaget med lång erfarenhet och stor kunskap om funktionsnedsättningar, tillgänglighet och vilka svårigheter som kan finnas i samhället på grund av otillgängliga miljöer. ”

Det är nog så jag ser på mitt företag. Jag är ett litet och personligt företag. Seriös och noggrann, och glad och trevlig 😉

Vad har varit största utmaningen med att starta företag?

Att hitta uppdrag/kunder. Att marknadsföra sig på rätt sätt för att hitta kunder.

Vad har varit viktiga framgångsfaktorer i etableringsprocessen?

Att visa vem jag är och vad jag står för. Att alltid ha ett trevligt bemötande och ge ett seriöst intryck. Att vara med i olika sammanhang, ex företagsfrukostar, nätverksträffar mm.

Att jag hittade ett par personer som också är nystartade egna företagare och som har blivit ett litet närverk, som kan ge stöd och råd.
Nu under Coronapandemin, när uppdragen har varit färre har jag varit med på många webbseminarier, dels för att lära mig mer, men även för att synas i olika sammanhang.

Jag gick Företag 365 och träffade andra företagare och fick bra kunskaper och kontakter. Kan varm rekommenderas. 

IMG 1859 1024x768

Bild 2 - Denise Cresso från MIS, Vision & Motion- Motion och idrottsföreningen för synskadade i Göteborg och Ulrik Bergvall från Matting AB. Ulrik provar glasögon som simulerar olika synnedsättningar.

Vilken/vilka personer har betytt mest för dig i ditt företagande?

Flera personer som jag jobbat med tidigare och som är i mitt kontaktnät. Kollegor som har gett mig goda råd och tips. Min bokföringsbyrå (som också är nystartad egen företagare) som gett mig goda ekonomiska råd.

Vad är din fokus framöver?

Att sälja in tillgänglighetsutbildningar till besöks-och turismnäringen. Marknadsföring.

Du som entreprenör

Vad var anledningen till att du startade eget?

Jag hade inte tänkt att starta eget från början. Min sambo är egen företagare och jag tyckte nog att det räckte med en företagare i familjen. Jag hade en timanställning på ett företag och när den anställningen gick ut, så frågade de om jag ville komma tillbaka som konsult. -Javisst, sa jag och skaffade mig en FA-skattsedel. I samma väva så fick företaget ändrade ekonomiska förutsättningar och hade inte möjlighet att anlita mig. Så där stod jag med mitt nystartade företag och inget uppdrag. Så jag fick snabbt tänka om och börja leta nya uppdragsgivare... sen har det rullat på.

Hur kom du på idéen?

Jag har alltid intresserat mig för samhällsbyggsfrågor och funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Jag har jobbat med dom frågorna i mina kommunala anställningar. Jag har stort humanistiskt intresse och tycker att det ska finnas en plats för alla i vårt samhälle. Alla ska kunna ta del av samhällets utbud på sina och lika villkor. Så när tillfället kom, att få jobba med tillgänglighet och bidra till att samhället blir tillgängligt för alla, så fick jag ta chansen.

Vad var tuffast i början?

Att hitta kunder, att tro på sig själv och sin kompetens. ”Att prata för sin vara”.

Vad är det roligaste med att driva eget företag?

Att träffa alla kunder. Att få bidra till något bra till samhället.

Vad inspirerar och motiverar dig?

När jag är nöjd med mitt arbete, att jag har fått vara med att skapa (förhoppningsvis) något bra för alla.

Har du några förebilder?

Nja, det vet jag inte riktigt. Jag försöker lära av andra och ta till mig råd och tips. Men jag försöker också ge råd och tips till andra som behöver.

Har du några goda råd och tips till andra företagare?

Skapa ett kontaktnät/nätverka.
Dela med dig av tips till kollegor. Hittar du ett uppdrag, som du inte kan ta, tipsa en kollega istället. Ger du tips, får du tips....
Vara med synas i olika sammanhang ex företagsfrukostar, nätverksträffar, även om det inte är direkt inom din bransch. Man vet aldrig vem som känner vem....
Vara enträgen.
Hålla kontakt med ”gamla kontakter”
Att ge ett seriöst intryck. Svara snabbt på mail. Ring tillbaka om du inte kan svara...

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg