Framgång är ingen slump. Oavsett vad du ska sälja så krävs det en aktiv marknadsföring från din sida. Här får du smarta tips för att lyckas med din marknadsföring.

Varför använda sociala medier?

Eftersom traditionella metoder för marknadsföring till kunder som reklam eller direktreklam blir mindre och mindre effektiva, vänder företagen sig till sociala medier för att hitta och kommunicera med konsumenterna och de människor som påverkar dem. Genom de sociala medierna kan vi dela med oss av våra åsikter, erfarenheter och upplevelser närsomhelst och vart som helst.

Läs mer

Vikten av företagets profilering

Den digitala utvecklingen gör det enklare att marknadsföra ett företag, men det är viktigt att inte glömma bort grundarbetet. Ett företag som har en tydlig profil är mycket lättare att göra reklam för. Som ny företagare är det mycket viktigt att profilera verksamheten eller varumärket i ett tidigt skede.

Läs mer

Lär dig att sätta mål för din verksamhet

Alla företag har ett eller flera mål med sin verksamhet. Kanske är målet att företaget ska växa för att uppnå en viss marknadsandel, uppnå en viss lönsamhet, att alla ska trivas i företaget etc. Målen visar på vad företaget vill uppnå, d.v.s. företagets ambitionsnivå. När företaget sätter upp sina mål styr dessa hur företaget ska fördela sina resurser för att uppnå just dessa mål.

Läs mer

Marknadsundersökning

Vi lever i ett informationssamhälle där problemet inte är att det finns för lite information, utan alldeles för mycket. Det gäller att vara duktig på att sortera ut den information som kan vara till nytta för företaget, inte bara marginellt, och utifrån detta fatta kloka beslut. Kloka beslut fattas utifrån en helhetsbedömning där även intuition ingår som en del.

Läs mer

Studera dina konkurrenter

Om ett företag är marknadsorienterat och gör allt det kan för att tillfredsställa kundernas behov, har det kommit långt på framgångens väg. Men kundorientering är inte allt. I takt med att produkter (varor och tjänster) blir allt mer lika och konkurrensen trappas upp hela tiden blir det allt viktigare för småföretagarna att göra konkurrensanalyser för att kunna utveckla egna överlägsna strategier.

Läs mer

Online media eller tryckt media?

Hur marknadsför du ditt företag effektivt i den digitala tidsåldern – online media eller tryckt media? Sociala medier, egna webbsidor och e-postreklam – idag tror många företag att internetmarknadsföring är det enda sättet att nå ut till en bredare målpublik. Tryckt reklam hamnar allt mer i skymundan. Trots att den förtjänar bättre.

Läs mer

Handlingsplan

En handlingsplan är den konkreta plan som på kort sikt styr arbetet i företaget. Den är uppbyggd av de olika aktiviteter som ska göras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål företaget ställt upp på både kort och lång sikt.

Läs mer

Ta hand om dina kunder – del 2

Det är sant att fler tjänster och produkter köps idag utan hjälp av mänsklig interaktion. Tack vare mobilteknologin kan kunderna enkelt söka efter önskad service, bläddra i online katalogerna, välja ett företag och göra ett köp utan att någonsin interagera med en varumärkesrepresentant. På många sätt underlättar denna tillgänglighet kraftigt bördorna hos dagens företag.

Läs mer

Ta hand om dina kunder – del 1

Man brukar säga att det alltid är lättare att behålla en gammal kund än att skaffa en ny. Och det är sant. Trots att du har lagt ned mycket tid och ansträngt dig på att skaffa nya kunder är det lätt att förlora dem, om du glömmer bort dem senare.

Läs mer

Fler artiklar...

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1