Framgång är ingen slump. Oavsett vad du ska sälja så krävs det en aktiv marknadsföring från din sida. Här får du smarta tips för att lyckas med din marknadsföring.

Online media eller tryckt media?

Hur marknadsför du ditt företag effektivt i den digitala tidsåldern – online media eller tryckt media? Sociala medier, egna webbsidor och e-postreklam – idag tror många företag att internetmarknadsföring är det enda sättet att nå ut till en bredare målpublik. Tryckt reklam hamnar allt mer i skymundan. Trots att den förtjänar bättre.

Läs mer

Handlingsplan

En handlingsplan är den konkreta plan som på kort sikt styr arbetet i företaget. Den är uppbyggd av de olika aktiviteter som ska göras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål företaget ställt upp på både kort och lång sikt.

Läs mer

Ta hand om dina kunder – del 2

Det är sant att fler tjänster och produkter köps idag utan hjälp av mänsklig interaktion. Tack vare mobilteknologin kan kunderna enkelt söka efter önskad service, bläddra i online katalogerna, välja ett företag och göra ett köp utan att någonsin interagera med en varumärkesrepresentant. På många sätt underlättar denna tillgänglighet kraftigt bördorna hos dagens företag.

Läs mer

Ta hand om dina kunder – del 1

Man brukar säga att det alltid är lättare att behålla en gammal kund än att skaffa en ny. Och det är sant. Trots att du har lagt ned mycket tid och ansträngt dig på att skaffa nya kunder är det lätt att förlora dem, om du glömmer bort dem senare.

Läs mer

Produkt- och marknadsmatrisen

En vanlig metod för att göra det lättare att segmentera marknaden är produkt-/marknadsmatrisen. På ena axeln listas företagets produkter (produktgrupper) och på den andra de olika marknaderna (segment). Denna matris är lätt att använda och ger en bra översikt över de marknader, kunder, kundkategorier eller användningsområden som företaget vänder sig till med sina produkter/tjänster.

Läs mer

Lär dig att sälja!

Idag är det definitivt lättare at tillverka en produkt än att sälja den. För de flesta nyföretagare som jag har träffat under dessa år jag sysslar med starta eget rådgivning har personliga kontakter, direktreklam och online resurser varit främsta reklammedierna. Det viktigaste är i alla fall inte hur mycket du satsar på reklam utan hur bra din reklam är.

Läs mer

Bestäm din marknad

Som alltid gäller det att definiera "lagom". Om du definierar företagets marknad för vid, d.v.s. får med för många "marginalkunder", gör det att marknadsförings- kostnaden för att sälja till dessa överstiger intäkterna. Definierar du marknaden för snäv kan du helt enkelt missa kunder och även utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Vilka är dina kunder?

Det gäller att kunna definiera företagets marknad. Ett företag som säljer produkter och/eller tjänster till andra företag har kanske bara ett fåtal kunder på hela marknaden, medan företag som vänder sig direkt mot konsumenter kanske till och med måste dela upp sin marknad i flera delmarknader.

Läs mer

Så gör du marknadsundersökning

I detta avsnitt beskrivs hur det går till att samla information om marknaden, vilka de huvudsakliga informationskällorna är och hur en marknadsundersökning görs.

Läs mer

Fler artiklar...

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image