Framgång är ingen slump. Oavsett vad du ska sälja så krävs det en aktiv marknadsföring från din sida. Här får du smarta tips för att lyckas med din marknadsföring.

Hur bygger man varumärken?

I dagens konkurrenssamhälle är det viktigt att företagen bygger en identitet och att de kan särskilja sig gentemot konkurrenter. Det är där varumärken får sin betydelse och roll. Det är
även viktigt för konsumenterna att kunna skapa sig en egen identitet genom att välja företagens olika produkter. Varumärken kostar mycket pengar och tar lång tid att bygga upp, så det är viktigt att företagen förvaltar det på rätt sätt. Vad kännetecknar då ett starkt varumärke och hur bygger man upp ett sådant?

Läs mer

Så får du ditt företag att växa

Om du har kommit igång med ditt företag så finns det flera anledningar till att din verksamhet bör växa. Du kommer med stor sannolikhet själv känna att det är roligare att jobba med en verksamhet som expanderar och utvecklas än ett företag som stagnerar.

Läs mer

10 anledningar till att använda sociala medier

Inget marknadsföringsverktyg eller teknik spelar en större roll för att påverka ditt varumärkesperspektiv än sociala medier. Att regelbundet interagera med anhängare, kunder och tankespridare kan lyfta din profil, förbättra din offentliga bild och ge ditt varumärke den försäljning det förtjänar.

Läs mer

Hemligheten med att lyckas med e-handel

E-handel fortsatte att växa och motsvarar ca 10 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Trots den här tillväxten och den enorma möjligheten som den representerar för e-handel entreprenörer, gör många kostsamma misstag som hindrar dem från att bygga ett lönsamt företag. Framgång av din butik är beroende av mycket mer än att ha en kvalitetsprodukt och en snygg webbplats.

Läs mer

Varför använda sociala medier?

Eftersom traditionella metoder för marknadsföring till kunder som reklam eller direktreklam blir mindre och mindre effektiva, vänder företagen sig till sociala medier för att hitta och kommunicera med konsumenterna och de människor som påverkar dem. Genom de sociala medierna kan vi dela med oss av våra åsikter, erfarenheter och upplevelser närsomhelst och vart som helst.

Läs mer

Vikten av företagets profilering

Den digitala utvecklingen gör det enklare att marknadsföra ett företag, men det är viktigt att inte glömma bort grundarbetet. Ett företag som har en tydlig profil är mycket lättare att göra reklam för. Som ny företagare är det mycket viktigt att profilera verksamheten eller varumärket i ett tidigt skede.

Läs mer

Lär dig att sätta mål för din verksamhet

Alla företag har ett eller flera mål med sin verksamhet. Kanske är målet att företaget ska växa för att uppnå en viss marknadsandel, uppnå en viss lönsamhet, att alla ska trivas i företaget etc. Målen visar på vad företaget vill uppnå, d.v.s. företagets ambitionsnivå. När företaget sätter upp sina mål styr dessa hur företaget ska fördela sina resurser för att uppnå just dessa mål.

Läs mer

Marknadsundersökning

Vi lever i ett informationssamhälle där problemet inte är att det finns för lite information, utan alldeles för mycket. Det gäller att vara duktig på att sortera ut den information som kan vara till nytta för företaget, inte bara marginellt, och utifrån detta fatta kloka beslut. Kloka beslut fattas utifrån en helhetsbedömning där även intuition ingår som en del.

Läs mer

Studera dina konkurrenter

Om ett företag är marknadsorienterat och gör allt det kan för att tillfredsställa kundernas behov, har det kommit långt på framgångens väg. Men kundorientering är inte allt. I takt med att produkter (varor och tjänster) blir allt mer lika och konkurrensen trappas upp hela tiden blir det allt viktigare för småföretagarna att göra konkurrensanalyser för att kunna utveckla egna överlägsna strategier.

Läs mer

Fler artiklar...

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg