Varför marknadsföring

När ett företag startar sin verksamhet, lanserar en ny produkt eller tjänst, behövs det en insats för att få de tilltänkta kunderna att uppmärksamma detta. Utan kunder och inkomsterna från dessa blir inte ett företag, eller en ny produkt/tjänst, särskilt långlivad. Men att göra sig hörd och sedd är bara en del av marknadsföringen.

Det finns konkurrenter som vill sätta käppar i hjulet för företaget och göra det riktigt besvärligt för företaget att tjäna pengar genom att själva försöka vinna kundernas gunst och lämna så lite som möjligt över till andra.

Innan vi fortsätter med att tala om marknadsföringsarbetet i ett företag måste vi göra ett konstaterande som är självklart – ett företag måste tjäna pengar och få en vinst. Tänk på det när marknadsföringsarbetet hanteras i företaget. Görs det inget går allt åt skogen, görs det för mycket ger det kanske större volymer men kostar så mycket att vinsten uteblir. Det innebär alltså att marknadsföringsarbetet går ut på att företaget ska tjäna pengar och att det gäller att få ut maximalt av de insatser som görs.

Kundens behov

Vad är det som styr? Jo, behov, behov och ännu mer behov. Du och jag vill ha saker, vi har behov av olika produkter, tjänster, service med mera. Det vi och alla andra önskar oss leder till en efterfrågan. Skulle alla vilja ha gula etanolbilar vore bilföretagen tvungna att tillverka dessa. Kommer någon tillverkare med en blå bil försvann det företaget från marknaden. Men tack och lov – vi har inte samma behov och våra behov varierar också över tiden. Här är en av marknadsföringens viktigaste uppgifter, nämligen att ta reda på kundernas behov och sedan tillfredsställa dessa på ett sådant sätt att företaget tjänar pengar på detta.

Behov kan tillfredsställas på olika sätt, därför finns det företag som bearbetar samma marknad med olika produkter och tjänster, det vill säga man konkurrerar med varandra. Marknadsföringen går ut på att vinna så många kunders förtroende som möjligt för företagets produkt och/eller tjänst. På vilket sätt som detta görs finns det många lösningar på och det är det som huvudområdet Marknadsföring bland annat handlar om.

En viktig variabel i sammanhanget är hur du och jag värderar våra behov. Vi vill nyttomaximera de behov vi har utifrån den kunskap vi har vid köptillfället. Det betyder att ska jag köpa en bärbar dator börjar jag med att se vad jag får för ett visst pris. Betalar jag lite mer får jag ett bättre grafikkort, mer gigabyte i lagringsminne, extra programvara med mera – men är jag verkligen i behov av detta. Här börjar jag fundera och försöker nyttomaximera mitt köp. Vad jag väljer beror på vad jag anser vara det som bäst tillfredsställer mina behov vid köptillfället och med mina då rådande kunskaper. Därför är det viktigt att som marknadsförare ta reda på vilka beslutsvariabler som en kund tycker är viktigast.

Varför tjatar jag om kunskaper vid köptillfället? Naturligtvis är det på det viset att en kund bara kan fatta beslut utifrån vad han/hon vet. Vet inte kunden att din produkt eller tjänst finns eller vad den innehåller eller vad den innebär är det mycket enkelt – den existerar helt enkelt inte för kunden. Tråkigt men sant. En viktig uppgift i marknadsföringen är därför att på olika sätt upplysa potentiella kunder om företagets erbjudande för att uppfylla deras behov.

Lär känna din kund, ända ned på individnivå om det går. Naturligtvis är detta inte möjligt för många företag, men då gäller det att på bästa sätt dela in kunderna i grupper, så kallade segment, där viktiga behovsvariabler är likartade.

En artikel i samarbete med Expowera

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image