Marknadsplan - del 1

Marknadsföring går ut på att finna fler kunder som köper av företaget, samtidigt som tidigare kunder behålls. För att skapa tillväxt på ett effektivt sätt krävs en plan, en marknadsföringsplan, där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik.

Marknadsplanen visar på marknadsmöjligheter

Genom att skriva en marknadsplan tvingas företaget till att analysera de fakta som finns och du/företaget inser även lättare vilken information som saknas. Utifrån din/företagets kunskap, resurser, idéer m.m. utformas marknadsplanen. Den innehåller mycket, bland annat på vilket sätt företaget ska nå sina kunder på både kort och lång sikt. En väl gjord marknadsplan visar även på de marknadsmöjligheter företaget har.

En marknadsplan är till för:

att ge oss underlag för att kunna bedöma nuläget

att ge oss underlag så att vi inte saknar väsentliga funktioner

att ge oss en bra överblickatt visa oss tänkta och planerade aktiviteter

att ge oss prioriteringsunderlag

att ge oss en kostnadseffektiv marknadsbearbetning

att visa oss tänkta (budgeterade) avkastningar

att visa på potentiella nya marknadsmöjligheter

att ge oss bra underlag till att göra uppföljningar av kampanjer

En marknadsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är nämligen själva processen, det är då man måste "tänka till" och fundera på alla de alternativ som finns, för alternativ finns det oftast ganska gott om. Marknads- planen är till för att skapa en struktur och plan för marknadsaktiviteterna. För ett företag med flera anställda är den till för att företaget ska kunna samordna och kraftsamla mot uppsatta mål.

Genom en bra marknadsplan går det att maximera företagets resurser så att de ger bästa möjliga effekt. Överdriv dock inte själva planerandet utan skapa en bra balans mellan företagets behov och marknadsplanen. En artikel i samarbete med Expowera

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image