Ta hand om dina kunder – del 1

Man brukar säga att det alltid är lättare att behålla en gammal kund än att skaffa en ny. Och det är sant. Trots att du har lagt ned mycket tid och ansträngt dig på att skaffa nya kunder är det lätt att förlora dem, om du glömmer bort dem senare.

För att vinna och behålla kundernas lojalitet är det absolut nödvändigt att du visar intresse för dem även efter att de har köpt dina produkter. Oftast är de enklaste lösningarna den bästa nyckeln till framgång i relationen med kunder. Huvudsaken är att dina nuvarande kunder hela tiden skall påminnas om att du finns. På så sätt håller du dem "aktiva" och risken att de skall vända sig till en annan konkurrent minskar.

Dela dina kunder i några grupper och bestäm sedan en strategi för varje grupp. De stora kunderna skall du ge speciell behandling och det är dem du skall lägga mest tid på. För att kunna ta hand om dina kunder måste du skaffa ett fungerande kundregister med kundernas namn, adresser och all annan information om kunderna som du kan behöva i framtiden. När du har byggt upp ditt eget kundregister har du fått en guldgruva som du kan använda varje gång du vill sälja en produkt eller skicka ett speciellt erbjudande till de gamla kunderna. Tänk att du måste underhålla ditt kundregister med färsk information och korrigera kundfakta när det behövs.

Omsorg för kunder kräver inte stora budgetar eller programöverhalningar, men det kräver att organisationer ska införa starka, mjuka värden som genomtränger alla aspekter av verksamheten. Genom att helt enkelt lyssna och stödja kunder i alla skeden av inköpscykeln (även efter att de redan betalat för tjänsten eller produkten) kan varumärken skapa identiteter som är kända för kundvård och kan sedan odla mer lojala kundrelationer.

Kunder är illojala

Enligt en ny undersökning är svenskar idag är mer illojala mot varumärken än tidigare, samtidigt har lojalitetsfaktorerna ändrats. Undersökningen visar att svenskarna uppskattar när varumärken har en nära kontakt med sina kunder genom blad annat individanpassade rabatter, hög kundkännedom, möjlighet till påverkan och samarbete med influencers de respekterar.

Att vårda och utveckla befintliga kundrelationer är säljarens viktigaste jobb. Varje företag strävar efter kundlojalitet, just för att trots allt är det mycket lättare att behålla befintliga kunder än att kontinuerligt förvärva nya kunder. Men kunder idag behöver inte vara trogna. På nischmarknaderna finns det fler val än någonsin för konsumenter att välja. Dessutom, tack vare digitala och sociala medier, har konsumenterna också mer tillgång till varumärken och varumärkesinformation än någonsin tidigare.

Om en konsument av någon anledning har en dålig erfarenhet av en produkt som köpts från ett varumärke som de har åberopat i åratal, kan de helt enkelt gå vidare till en rad andra konkurrensutsatta företag utan att ge avkall på kvalitet eller bekvämlighet. Eftersom konsumenterna har ett överflöd av val, känner de inte längre behovet av att behålla varumärkeslojalitet. Men de kommer fortsätta att engagera sig med de företag som går ut ur deras sätt att stödja och visa sin uppskattning för sin tjänst.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image