4 grundläggande undersökningsmetoder för nystartade företag

Marknadsundersökning är en viktig aspekt för alla nya småföretag. Den lägger en fantastiskt bra grund för att kunna hitta sin målmarknad och erbjuda ett värdefullt alternativ till konkurrenter eller fylla ett välbehövligt gap på marknaden.

Den typ av data du behöver och den budget du har kommer dock att avgöra vilka undersökningsmetoder du använder för att få en exakt bild av marknadslandet.

Inom den här artikeln diskuterar vi fyra grundläggande undersökningsmetoder som nystartade företag kan använda för att fatta viktiga beslut om huruvida man ska- eller inte skapa ett visst företag eller förfina en affärsidé.

Hur många konsumenter där ute köper min produkt eller tjänst? Vem är mina potentiella konsumenter? Vilken konkurrent använder de för närvarande? Hur mycket skulle de vara villiga att betala? Kommer jag in på en redan mättad marknad?

Det här är bara några av frågorna som du sannolikt kommer att behöva svara på för att bestämma nivån av möjligheter för ditt företag/affärsidé.

Kvantitativa undersökningar

Med en enkät kan du samla stora mängder data på en mycket kort tid och till en relativt låg kostnad. En kvantitativ undersökning bör alltid användas före en kvalitativ undersökning när du behöver identifiera en numerisk effekt som hjälper till att svara på dina frågor om marknaden.

Om du till exempel vill bestämma storleken på din potentiella marknad kan du titta på att snabbt undersöka 1000 konsumenter eller yrkesverksamma inom ditt område. Om du vet att det finns 50 000 konsumenter eller yrkesverksamma som potentiellt kan vara intresserade av din produkt (er) eller tjänst (er) kan du helt enkelt multiplicera mängden positiva svar med 50 för att identifiera storleken på din marknad.

Enkelt sagt, kvantitativa undersökningar är en mycket kraftfull undersökningsmetod när du behöver en viss siffra för stöd av din analys.

Fokusgrupper

Ett mer förfinat tillvägagångssätt för företagsundersökning. Fokusgrupper består vanligtvis av små grupper av människor som passar profilen på din målmarknad. Inom dessa fokusgrupper kan du underlätta en diskussion om din produkt eller tjänst, och dra full nytta av det djup som intervjuer ger.

Fokusgruppsinsikten kan vara ovärderlig. Den humaniserar ditt företagskoncept, du kan förstå hur människor känner till din produkt och hjälper dig identifiera potentiella trender och möjligheter genom diskussion.

Kvalitativa forskningsintervjuer

En-mot-en-intervjuer liknar fokusgrupper, eftersom de innehåller öppna, ostrukturerade frågor som ger intervjuade friheten att uttrycka sig. Det är en utmärkt möjlighet att få en djupare förståelse för användarens syn på en produkt, tjänst eller företag.

En intervju gör det möjligt att fråga uppföljningsfrågor för att dyka djupare, men det medför även vissa risker. En slarvig intervjuare kan potentiellt förspända intervjuade svar genom att ställa frågor som inte ger en sann avspegling av användarens åsikt.

Kvalitativa fallstudier

Fallstudier ger en ännu mer omfattande förståelse för hur en person interagerar med en produkt eller tjänst. Det ger dig en mer komplett bild av deras tillfredsställelse, användning och attityder mot en viss produkt, tjänst eller industri i lämpligt sammanhang.

Det är ett inblickligt sätt att förfina din företagssatsning, genom att använda målkunder för att skapa något som är meningsfullt och lägger till värde för din produkt eller tjänst, vilket skiljer dig från konkurrenterna.

Du kan till exempel välja att ge din produkt eller tjänstidé till en framstående individ eller professionella inom din bransch och låta dem testa den över en tidsperiod. Det är denna typ av insikt som kan vara ovärderlig för att lösa eventuella problem med ditt koncept. Det kan också avslöja möjligheterna att möta behov som konsumenterna är desperat ute efter inom din bransch.

Men vilka företagsforskningsmetoder fungerar bäst?

I verkligheten finns det för och nackdelar med både kvalitativ och kvantitativ analys. Det råder ingen tvekan om att kvantitativa undersökningar och forskning kan ge statistik och numerisk syn på kort tid, men det är också ibland svårt att förstå den större bilden av din målmarknad.

Exempelvis kan kvantitativ analys visa storleken och omfattningen av en målmarknad, men den informerar dig inte om hur du positionerar ditt varumärke på marknaden för att ge dig bästa möjliga chans att växa.

Kvalitativa företagsforskningsmetoder som fokusgrupper och enskilda fallstudier ger dig nyanser för att forma din marknadsföring, definiera din övergripande idé och position på marknaden, bestämma prisnivåer och demografiska målgrupper.

I en idealisk värld skulle du kombinera de två för att få en mångsidig syn på din bransch, vilket ger dig bästa möjliga chans att ta din affärsidé i rätt riktning.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image