Varför använda sociala medier?

Eftersom traditionella metoder för marknadsföring till kunder som reklam eller direktreklam blir mindre och mindre effektiva, vänder företagen sig till sociala medier för att hitta och kommunicera med konsumenterna och de människor som påverkar dem. Genom de sociala medierna kan vi dela med oss av våra åsikter, erfarenheter och upplevelser närsomhelst och vart som helst.

Social media är ett bra sätt att nå och engagera potentiella kunder. Företag måste finnas där nuvarande och blivande kunder finns för att göra sig synliga för dem och skapa en långsiktig relation, och kunder finns i de sociala medierna. För företag kan sociala medier innebära möjligheter för kommunikation med kunder, fördjupad kunddialog, exponering av produkter och tjänster, marknadsföring och varumärkesutveckling.

Hur använder företag sociala medier

Sociala mediers användningsområde varierar från företag till företag. En del företag väljer att använda sig av det nya mediet för att informera om nya produkter och tjänster medan andra företag väljer att testa produkter som de ännu inte är säkra på för att se vilken respons de får från kunderna.

Sociala medier bör användas för att skapa dialog, bygga kundrelationer och skapa förtroende i första hand. Det inte får blir för mycket marknadsföring och att det är viktigt att det finns en balans. En god balans uppnås om företaget har 20 procent marknadsföringsrelaterat innehåll och 80 procent icke-marknadsföringsrelaterat i de sociala medierna.

En viktig aspekt som företag, speciellt mindre företag som lätt kan inspireras av större, bör tänka på är att det krävs personliga resurser för att uppdatera, kommunicera och hantera de sociala medierna.

Fördelar med sociala medier

Det finns många fördelar med att företag använder sociala medier för att kommunicera med sina kunder. Sociala medier kan vara allt från sociala nätverk, exempelvis Facebook, till bloggar och tjänster som rör bilder, filmer, länkar, musik och dokument. Facebook är det sociala nätverket som har störst inflytande och skälet till det stora inflytandet är det höga medlemsantalet.

Varför väljer företagare att använda sociala medier? Här är de viktigaste motiv:

 • Hitta nya kunder
 • Kommunicera med befintliga kunder
 • Marknadsföra företaget
 • Personligt kunna bemöta kunders åsikter på nätet
 • Stärka relationen till kunden
 • Kunna inspirera kunden
 • Att det är gratis

Varfor anvanda sociala medier 2

Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna?

 • Information om företaget
 • Information om branschen
 • Aktuella erbjudanden i butiken
 • Produkter
 • Ge tips
 • Reportage
 • Tävlingar
 • Videoklipp
 • Bilder
 • Diskussioner

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång i sociala medier är att hitta dina bästa kanaler och skapa engagemang. När du väl har bestämt din kommunikationsstrategi, identifierat din målgrupp och hittat den i sociala mediekanalerna gäller det att bygga upp långsiktigt förtroende. Tanken är inte att hänga på verktygen och tekniken utan att fokusera på hur du kan använda dem mer effektivt för att:

 • öka synligheten för ditt personliga varumärke och ditt företags verksamhet
 • bygga och odla dina personliga och professionella nätverk
 • utveckla och underhålla relationer med kunder
 • kommunicera med din målgrupp - inklusive att svara på frågor
 • publicera och distribuera originalinnehåll som visar din expertis
 • dela länkar till relevant information som ger värde för dina kunder
 • slutligen generera nya leads och öka försäljningen för ditt företag

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image