Så får du ditt företag att växa

Om du har kommit igång med ditt företag så finns det flera anledningar till att din verksamhet bör växa. Du kommer med stor sannolikhet själv känna att det är roligare att jobba med en verksamhet som expanderar och utvecklas än ett företag som stagnerar.

Om företaget expanderar så finns större chanser för dig att låta någon familjemedlem så småningom ta över och driva det vidare eller du kan sälja det den dag du bestämmer dig för att lägga av. Är företaget då för litet så är det ointressant för andra att ta över.

I ett expanderande företag är det lättare att skära kostnader för framställning av produkter och även vissa tjänster. Ju mer du tillverkar eller ju mer du kan leverera tjänster där du bygger på tidigare erfarenheter desto lägre blir dina kostnader.

Du kommer ha lättare att attrahera och behålla duktiga medarbetare i ett expanderande företag. Det finns flera olika sätt att få din verksamhet att växa:

1. Få dina befintliga kunder att köpa mer
2. Gå in i nya marknader med dina befintliga produkter eller tjänster
3. Utveckla de produkter och de tjänster som du har eller utveckla helt nya
4. Diversifiera, vilket betyder att du hoppar på helt nya verksamheter

1. Expandera genom att få dina befintliga kunder att köpa mer

Dina viktigaste kunder är dina befintliga kunder. Det är nästa alltid billigare och lättare att sälja mer till befintliga kunder än att skaffa helt nya. De kunder som du redan har är inte bara värdefulla för att de kan köpa mer. De är också viktiga när det gäller referenser. Antingen du säljer tjänster eller varor så är det viktigt att de, som köpt av dig tidigare, berättar om sina erfarenheter för andra.
Det sägs att nöjda kunder berättar om sina positiva erfarenheter för i medeltal sju andra personer medan en missnöjd kund berättar om det för 10 – 20 personer. Detta kan du påverka. Be dina kunder om omdömen och referenser.

2. Gå in i nya marknader med dina befintliga produkter eller tjänster för att expandera

Tillverkar du och säljer varor för en åldersgrupp, t.ex. kläder för kvinnor, så kan det ligga nära till hands att utöka marknaden och även börja sälja till män, barn eller tonåringar. Säljer du tjänster till företag så bör du titta på möjligheterna att även skaffa kunder inom t.ex. kommuner och landsting.
Om du säljer något inom din närregion kan du försöka öka spridningen till andra regioner, hela Sverige eller kanske även expandera utanför landet.

3. Expandera genom att utveckla dina produkter eller tjänster

Visste du att IKEA är den största exportören av förädlade livsmedel från Sverige? Kan man sälja inredning till hushållen så kan man tydligen även sälja livsmedel. Du kan resonera på motsvarande sätt inom ditt område.
Lyssna på dina kunders önskemål. Deras synpunkter kan ofta vara startskottet för utvecklingen av en ny produkt eller tjänst. Naturligtvis är det inte nödvändigt att du utvecklar eller tillverkar den nya produkten helt själv. Ta genvägar genom att samarbeta med andra.

4. Diversifiering är också ett sätt att expandera

Diversifiering innebär att du rör dig från ditt verksamhetsområde in i ett helt nytt område. Det kan innebära att du försöker sälja nya varor, som du inte vet särskilt mycket om och dessutom på en marknad som är helt ny för dig. Raden av misslyckade satsningar av det här slaget är lång. Några få har lyckats och då har man i allmänhet gått långsamt fram. Jag avråder de flesta från att ens försöka. Det kan stå dig dyrt.

Allt detta kan du läsa mer om i boken "Starta eget företag snabbt och lönsamt"

Holger Wästlund

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image