Artikel 1; Fokus på Användaren

Det är en artikelserie i tre delar som ska vara till stöd för företagare med bra idéer att göra sina idéer bättre, mer användarvänliga och mer hållbara. Tanken är att guida er med utmärkta idéer att göra utmärkta produkter och tjänster. I den här artikeln tar Jenny Tolf från Userminds AB upp vikten av att tänka på användarvänligheten i utvecklingen. 

Vad är en användarvänlig produkt eller tjänst?

Användbarhet är ett ord, User experience är ett annat. Användarvänlig, intuitiv eller lätt att interagera med är andra beskrivningar, och så håller det på när något är svårt att definiera men ändå är en del av utvecklingsprocessen.

Det kan konstateras att användaren är en viktig del av produktens eller tjänstens nytta, förståelse, vilja att använda upprepade gånger och om syftet uppfylls på ett begripligt sätt.

I ytterligare ett försök att definiera användarvänlighet på ett övergripande sätt kan det beskrivas som en designprocess, det vill säga det tar flertalet loopar till att få fram en meningsfull och relevant användarupplevelse där användaren är i fokus. 

Designprocessen innefattar utformningen av helheten. Ingen produkt är en ö utan en produkt är mer än produkten där den sammanhängande integrerade samlingen av upplevelser är det som avgör i slutändan.

Detta kan ses som avancerat när allt en småföretagare vill är att sälja sin företagsidé på marknaden. Att tänka på användaren redan från början är ett steg på vägen till att öka produktens eller tjänstens lönsamhet från lanseringsdagen tar tid, kostar pengar, är svårt samt att det är svårt att riktigt förstå varför detta ska göras och dessutom flera gånger.

Behov

De flesta idéer uppkommer utifrån ett behov som ska uppfyllas. Synonymer till behov är brist på, avsaknad av, krav, behövlighet, förnödenhet och lusta. Dessa ord är en bra beskrivning på vad behov handlar om. Begreppet går även att beskriva ”att göra tillvaron enklare för någon”. Det är hela tiden någon, det vill säga en människa som i slutändan har ett behov att uppfylla och som kommer att vara den som spenderar sina pengar på att få sitt behov uppfyllt. En människa, en kund, eller en användare. Det är inte produktutvecklaren som bestämmer om idéen ska bli en hit, det är den där någon. Så det primära är att tillfredsställa ”någon” och denna ”någon” är oftast inte den som har kläckt idén.

AdobeStock 228242503

Syftet

Det första som kunden kommer att bedöma är om målsättningen med produkten eller tjänsten uppfyller behovet och om kundens grundproblem löses med hjälp av produkten eller tjänsten. Om den inte gör det är det ju ganska meningslöst och pengarna är bortkastade för kunden och troligen blir inte produkten eller tjänsten långlivad. Tänk om det blir tvärt om och behovet uppfylls och kundens målsättning blir tillfredsställd med råge, det vill säga att användaren hittar fler användningsområden med produkten som uppfyller behov som de inte visste att de hade. Användaren ser ett mervärde med produkten eller tjänsten.

Helheten

Det finns flertalet bra produkter på marknaden som många har som förebild och som verkligen har lyckats och blivit en succé. Vad är det som gör att de produkter eller tjänster blir sådana framgångar kan man fundera på. Oftast handlar det om att utvecklaren har tänkt på helheten. Allt från initiala syften till slutgiltiga reflektioner, från första användning till hjälp, service, underhåll, känsla vid användandet och återvinning av produkten.

Att från det att du bokar din resa till hur du blir avtackad på hotellet när du lämnar. Eller hela processen från att du beställer en produkt till hur det är att byta batterier. Precis som tidigare nämnts ”En produkt är mer än själva produkten”. Vi människor har känslor och de spelar en ganska stor roll för helheten. Ett exempel på att belysa detta ytterligare, val av restaurang på en ort du aldrig besökt tidigare och du är otroligt hungrig. Du har inga referenser om hur maten eller servicen är utan oftast är det andra faktorer som spelar in. Ser restaurangen trevlig ut, verkar maten god, har serveringspersonalen ett hjärtligt bemötande, är borden snyggt dukade och har mysiga levande ljus, serveras det du känner för att äta just då och så vidare. Det är känslan som styr.

För att kunna bedöma helheten är det faktorer som känsla, tycke, förståelse, nöjdhet, effektivitet, hur lätt det är att använda, funktionaliteten, om det är lätt att göra rätt och hur tillgängligheten är som blir viktiga. Men hur vet småföretagaren med en briljant idé om hur lätt det är att lära sig, om det känns effektivt eller om en känsla av nöjdhet finns och om behovet uppfylls. Det är här som användaren kommer in.

Varför blanda in användaren?

Utvecklare av en produkt blir lätt hemmablind, tycker att produkten eller tjänsten är briljant ur sitt eget perspektiv. Detsamma gäller kompisarna och närmaste familjen som även de tycker att produkten eller tjänsten är briljant. Men vad skulle en helt okänd person tycka? Skulle den personen förstå hur briljant produkten eller tjänsten är? Skulle den personen se samma behövlighet som du, dina vänner och din familj ser? Tänk om en annan person ser på produkten eller tjänsten på ett annat sätt. Att få hjälp med att se ”med en användares ögon” kan vara det som avgör om det blir en framgång eftersom funktionaliteten testas, enkla fel hittas och misstag som lätt kan åtgärdas. Dessutom kan produkten utvecklas genom att olika insikter tillkommer.

tripp trapp

Ta ett exempel Tripp Trapp stolen från det norska företaget Stokke som är kända för sina förstklassiga produkter för barn. Vilken användargrupp designades produkten till att användas från första början? Tror ni inte att det var en slump att en vuxen satte sig i stolen och att någon kom på att den lätt kunde utöka sitt användarspann till att även innefatta spädbarn genom att applicera en tillsatts.

Användaren har makten

Att ha med användaren i hela designprocessen kan vara lönande eftersom det är kunden som i slutänden har makten. Visst det tar längre tid, kostar mer pengar och är en besvärligare process. Det kan även innebära ökat användningsområde, bredare användningsgrupp eller en förbättrad produkt eller tjänst som uppfyller fler människors behov och även i slutändan en ökad försäljning.

Itererad process

En designprocess kan se så olika ut, från en rak väg till ett färdigt genomtänkt slutresultat till en mer krokig väg med en lång process men många loopar. Oavsett hur vägen till målet ser ut är det fördelaktigt att vid varje omtag fråga potentiella kunder och användare vad de tycker om produkten eller tjänsten. På så sätt får utvecklaren en insikt om hur produkten eller tjänsten ligger till och vad som behövs göras ytterligare för att uppnå ett bra slutmål.

Tips från coachen

o Fråga flera och inte bara personer med samma bakgrund, intressen, ålder och kön utan våga bredda användargruppen.
o Ju fler personer som tillfrågas desto mer insikter.
o Våga ställ många djupa frågor och följdfrågor.
o Var modig att ta kritik. Oftast är det insikterna som gör att det blir så mycket bättre i slutändan.

Coachen i det här fallet heter Jenny Tolf, och hon driver företaget Userminds AB och hennes expertis ligger inom området testning där människan är i fokus.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg