Artikel 3; Fokus på hur testerna kan utföras

Detta är en artikelserie i tre delar som ska vara till stöd för företagare med bra idéer att göra deras idéer bättre, mer användarvänliga och mer hållbara. Tanken är att guida er med utmärkta idéer att göra utmärkta produkter och tjänster. I den här artikeln tar Jenny Tolf från Userminds AB upp hur testerna kan utföras.

Vad är ett test

Utvecklingsprocessen kan delas in i flertalet loopar. De första looparna handlar mer om utveckling av idéer som förtydligas genom skisser eller mycket enkla prototyper. Ju fler loopar desto större säkerhet på att idén är korret och prototyperna blir mer lika en färdig produkt. För att få ett mer träffsäkert resultat bör tester med användare eller experter i varje loop utföras. Vilket gör att chanserna ökar för att den färdiga produkten blir träffsäker och att den blir en succé. De olika utvecklingslooparna är till för att se nya insikter, checka av samt identifiera och eliminera problemområden.

Ett test är egentligen ganska enkelt. Det enda som behövs är några oberoende personer som representerar en viss användargrupp som får interagera med idén under de olika utvecklingslooparna.

Enklaste testet är en intervju under tiden en fördefinierad uppgift utförs. Det som krävs är en så kallade testledare som ställer bra frågor, ger lagom instruktioner samtidigt som testledaren tar anteckningar.

Varför testa?

Ju tidigare problem identifieras och åtgärdas i utvecklingsprocessen desto mindre resurser ödslas. Det är både enklare, mindre tidskrävande och billigare att ändra i de tidiga utvecklingsfaserna än i de senare looparna.

Om en produkt eller tjänst ska användas av en människa ska den naturligtvis testas av en representativ användare i en representativ kontext. Att ha med en användare innebär att faktorer som exempelvis funktion, gränssnitt, behov, krav, storlek, och färg testas och ifrågasätts. Likaså kommer användarens förväntningar på produkten och känsla vid användandet fram som viktig insikt. Faktorer som spelar roll för att få fram en träffsäker design med hög användarvänlighet, hög förståelse och som ger positiva känslor efter användandet resulterar i en bättre produkt utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Min fråga är egentligen den motsatta, har du råd att inte blanda in användare vid utvecklandet av din idé?

AdobeStock 179214513

Hur tolka resultatet?

Efter att ett test med en representativ användare har genomförts finns bra anteckningar och data. Frågan är hur dessa ska analyseras, tolkas och behandlas. Det är här en av svårigheterna ligger eftersom det är vilket svar eller faktor som efterfrågas och vilken insikt som behövs för att driva utvecklingen framåt som är det viktiga.

Ibland tillkommer en bonus, det vill säga att i anteckningarna och insamlade data finns bra information som inte efterfrågades men som bara finns där helt ”gratis”. Om testet är utfört på ett bra sätt är detta ofta fallet. Exempelvis, om testledaren har kunnat ställa rätt sorts frågor och användaren svarat ärligt från hjärtat.

Eller så kommer inte den information och data som efterfrågas fram och då behöver testet utföras en gång till.

Hur undviks felkällor?

En felkälla är något som gör att resultatet påverkas. Det nämns ofta att en bra försäljare en urusel testledare. En försäljares egenskaper är viktiga att ha med i en annan fas i utvecklingsprocessen. Eller om en användare känner till produktens fel och brister väl så kommer inte de eftersökta mest givande spontana svaren. Dock finns undantaget om det handlar om en uppdatering eller förbättring från tidigare utvecklingsloopar. Då kan det handla om ett jämförande test.

En felkälla kan vara att personen som medverkar i testet är en nära vän eller släkting som vill väl som inte ger någon kritik alls till produkten, en person som tror att den hjälper men som i själva verket stjälper. Det finns specifika felkällor till varje produkt. För att ge exempel på ett sådant fall; att de personer som testade produkten hade för stora händer, större händer än en medel person, vilket resulterar i att de inte är representativa för den användargrupp som kommer att använda slutprodukten.

Tips från Coachen

• Bestäm från början vilken faktor som ska testas och vilken information som är värdefull
• Förbered noga och i detalj
• Undvik att ha med nära och kära i testerna
• En testledare kommer längst med pokeransikte

Coachen i det här fallet heter Jenny Tolf, och hon driver företaget Userminds AB www.userminds.se och hennes expertis ligger inom området testning där människan är i fokus.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg