Marknadssegmentering – del 2/2

Fördelen med segmentering är att företaget enklare kan skapa produkter och tjänster som passar till målgruppen. Då kan det vara enklare att välja distributionskanaler och företaget får också en klar bild av konkurrenterna.

Geografisk, demografisk och kulturell segmentering har vi skrivit om i förra veckans artikel. Här kommer andra typer av segmentering som används:

Könssegmentering

Könssegmentering har länge varit populärt inom klädindustrin, kosmetika och speciella magasin som är riktade mot ett specifikt kön.

I en undersökning från USA som publicerades 1970 framgick att endast 1 % av alla resande som bodde på hotell på grund av jobbrelaterade orsaker var kvinnor, idag är motsvarande siffra 40 %. Kvinnor är numera en viktig faktor att beakta då hotellkedjor och restauranger designar inredning i hotellrummen och andra miljöer.

En liknande undersökning har gjorts på konsumtion inom upplevelseindustrin och då fann man att singelkvinnor som fick löneförhöjning var mer benägna att spendera dessa på restaurangbesök jämfört med singelmän och gifta par.

Sälja designade kläder för kvinnor eller män är ett annat exempel på könsegmentering.

Inkomstbaserad segmentering

I denna kategori återfinns konsumtionsvaror som bilar, båtar, resor, kläder eller exklusiva restaurangbesök. Gemensamt för alla är att de är prissatta för att nå en specifik målgrupp och kan ses som en form av prissegmentering. Inkomstbaserad segmentering är bäst kombinerad med en geografisk segmentering beroende på vilken prisklass man ämnar befinna sig i.

Psykologisk segmentering

Här delar man in marknaden i sociala klasser, livsstil och starka personliga karaktärsdrag.

Exempel på denna segmentering kan vara miljöer som lockar människor på grund av deras musiksmak eller barer och restauranger som marknadsför sig för att locka singlar eller individer med sexuell läggning. Ett annat exempel är resebyråer som väldigt duktiga på att associera resmål med livsstilar, civilstånd och personliga önskemål.

Beteende segmentering

Konsumenter är indelade i olika kategorier beroende på kunskap, attityd, användbarhet och känslor till en produkt. Till exempel på mors dag ska man enligt tradition gå ut och äta och på fettisdag ska man äta semlor.

Som kund söker man fördelar när man köper en produkt, till exempel en träningsmedveten kund som ska bo på hotell ser gärna att hotellet är utrustat med ett gym. Likaså kan man anta att gästen vid ett besök på en 3 stjärnig krog söker en upplevelse som ska erbjuda något extra i form av mat, dryck och service. Detta kan man som marknadsförare ha stor användning utav därför att man kan anpassa produktutbudet och kommunicera med kunden för att skapa en förhöjd upplevelse.

Köpfrekvens är något som snabbmatskedjor använder sig flitigt av. Här delar man upp marknaden i låg, medel och högfrekventa konsumenter. Högfrekventa konsumenter är ofta en låg procent av marknaden men är samtidigt en hög procent av den totala intäkten.

Lojalitetsfaktor är också en viktig del i segmentering. Kunder lojala till ett visst märke eller en viss restaurang känner stark samhörighet med märket eller restaurangen. Till exempel har man ett stambord där personen alltid sitter och personal vet vad kunden föredrar att dricka och äta.

Definiera din målgrupp

Varje människa är unik och därmed bildar sin egen marknad. Kunderna är olika, de finns inom olika marknader och reagerar olika på marknadsföringskampanjer. Alla är inte intresserade av samma erbjudanden, produkter och gillar inte samma saker. Dessutom är konkurrensen på marknaden hård.

Varje marknadssegment kräver en egen marknadsföringsstrategi. När du har valt ditt segment kan du sedan utveckla ett marknadsföringsprogram för att attrahera just din målgrupp.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image